Energia jądrowa w UE: Które kraje produkują najwięcej prądu z atomu? [INFOGRAFIKA]

Komisja Europejska zaproponowała, by za zielone inwestycje uznawać budowę elektrowni atomowych. Bruksela dała tym samym znak, że energia jądrowa może pomóc państwom UE w redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. Jak obecnie wygląda sytuacja związana z atomem we Wspólnocie?

 

Jakie wyzwania czekają Polskę w związku z unijnym pakietem „Fit for 55”?

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.