Prognozy gospodarcze niekorzystne dla Polski oraz UE [INFOGRAFIKA]

Wydawało się, że po pandemii COVID-19 europejskie gospodarki odnotują silny wzrost. Wojna w Ukrainie przyniosła jednak nowe gospodarcze wyzwania. Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej na 2022 i 2023 r. wzrost gospodarczy Polski ulegnie spowolnieniu.

 

 

Komisja Europejska przewiduje, że unijne PKB utrzyma się na dodatkiem poziomie w wyniku działań rządów po pandemii koronawirusa. Ciosem dla gospodarek są jednak wysokie ceny surowców oraz niepewność co do łańcuchów dostaw w związku z wojną w Ukrainie, co  z kolei wpływa na ceny żywności.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.


Gospodarka w czasach kryzysu: Jaka przyszłość dla Polski i Europy? [Danuta Hübner, Marek Belka]

O wyzwaniach dla Polski i UE rozmawiają prof. Danuta Hübner oraz prof. Marek Belka.