Które kraje UE najbardziej polegają na surowcach z Rosji? [INFOGRAFIKA]

Unia Europejska chce uniezależnić się od importu rosyjskich surowców, ale wiele z jej państw członkowskich nadal polega na nich w krajowej energetyce. Obecnie Rosja odpowiada za 45 proc. dostaw gazu do UE. Komisja Europejska chce jednak zmniejszyć zapotrzebowanie na rosyjski gaz o 2/3 do końca roku.

 

WEBINARIUM: Stabilność gospodarcza w niestabilnych czasach. Jaka przyszłość czeka Polskę i Europę?

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.