18 lat Polski w Unii Europejskiej [INFOGRAFIKA]

Jutro (1 maja) minie 18 lat, odkąd Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Jakie korzyści z członkostwa w UE najbardziej doceniają Polacy?

 

Europa kryzysów oczami lewicy. DEBATA Z LESZKIEM MILLEREM


 


Które kraje UE najbardziej polegają na surowcach z Rosji? [INFOGRAFIKA]

UE chce uniezależnić się od surowców z Rosji. Jakie ma alternatywy?


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu dotacji Parlamentu Europejskiego w dziedzinie komunikacji. Parlament Europejski nie uczestniczył w przygotowaniu materiałów; podane informacje nie są dla niego wiążące i nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za informacje i stanowiska wyrażone w ramach projektu, za które zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami odpowiedzialni są wyłącznie autorzy, osoby udzielające wywiadów, wydawcy lub nadawcy programu. Parlament Europejski nie może być również pociągany do odpowiedzialności za pośrednie lub bezpośrednie szkody mogące wynikać z realizacji projektu.