Jakie szczepienia są obowiązkowe w poszczególnych krajach UE?

Słowa „szczepienie” i „szczepionka” są dziś odmieniane przez wszystkie przypadki, a to w związku z rozpoczętymi wczesną zimą szczepieniami przeciw COVID-19./ Zdjęcie: Picasa, HeungSoon

Gdzie można bezpłatnie zaszczepić się na grypę? Które kraje wymagają szczepienia niemowląt i dzieci przeciwko krztuścowi czy śwince, a gdzie jest to jedynie zalecenie? Analizujemy kalendarze szczepień podstawowych w poszczególnych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

 

 

Słowa „szczepienie” i „szczepionka” są dziś odmieniane przez wszystkie przypadki, a to w związku z rozpoczętymi wczesną zimą szczepieniami przeciw COVID-19. W przeszłości masowe szczepienia pomogły jednak wyeliminować z wielu krajów także liczne inne choroby zakaźne, a masowe szczepienia niemowląt w pierwszych dwóch latach życia oraz dzieci w wieku szkolnym mają zapobiec ich nawrotom.

Państwa opracowują własne kalendarze szczepień podstawowych. W niektórych z krajów Unii Europejskiej szczepienia niemowląt i dzieci są obowiązkowe, w innych nie. W większości, podstawowe szczepienia są finansowane przez państwowe systemy opieki zdrowotnej, w części z nich za niektóre szczepionki trzeba płacić.

Do chorób zakaźnych objętych nadzorem UE należą: grypa typu A wywołana przez wirus H1N1 (tzw. “świńska grypa”), cholera, zespół różyczki wrodzonej, COVID-19, błonica, wirusowe zapalenie wątroby typu b (WZW B), wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), haemophilus influenzae typu b (Hib), choroba pneumokokowa, japońskie zapalenie mózgu, odra, choroba meningokokowa, świnka, krztusiec, poliomyelitis, wścieklizna, rotawirus, różyczka, grypa sezonowa, ospa prawdziwa (ospa czarna), tężec, gruźlica, dur brzuszny (tyfus) i paratyfus, ospa wietrzna, żółta febra.

Koronawirus: Na świecie podano już miliard dawek szczepionek przeciwko COVID-19

Jednocześnie w ostatnich dniach notowane są nowe, globalne rekordy liczby zakażeń SARS-CoV-2.

Austria

Obowiązkowe szczepienia: brak obowiązkowych szczepień dla dzieci

Zalecane szczepienia: zakażenie rotawirusem, błonica, tężec, krztusiec, polio, haemophilusinfluenzae typu B (Hib), WZW B (dwie dawki dla dzieci do 5. m.ż., szczepienia powtarzane są w okolicach pierwszych urodzin dziecka, w wieku 7-9 lat i dwukrotnie w wieku dorosłym); inwazyjna choroba pneumokokowa i meningokokowa (3-5 m.ż., kolejna dawka w okolicach pierwszych urodzin dziecka, szczepienie przeciw chorobie meningokokowej powtarzane jest w okolicach 11-13 r.ż. pacjenta), odra, świnka, różyczka (3 ostatnie miesiące pierwszego roku życia dziecka), ospa wietrzna, grypa, wirusowe zapalenie wątroby typy A, kleszczowe zapalenie mózgu (2 r.ż. dziecka); zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (11-13 r.ż.), półpasiec (około 60 r.ż.).

Płatne szczepienia: błonica (dawka od 16 r.ż.), tężec (dawka od 16 r.ż.), krztusiec (dawka od 16 r.ż.); polio (dawka od 16 r.ż.), WZW B (dawka od 16 r.ż.); choroba pneumokokowa (dawka pomiędzy 3-5 r.ż.); choroba meningokokowa, ospa wietrzna, HPV (od 16 r.ż., gender neutral – szczepionka dla obu płci), grypa (od 16 r.ż.), półpasiec, wirusowe zapalenie wątroby typu A, kleszczowe zapalenie mózgu.

Belgia

Obowiązkowe szczepienia: polio (trzy pierwsze dawki do 15 m.ż.)

Zalecane szczepienia: WZB B (dla niemowląt urodzonych przez matkę zakażoną wirusem, dawka bezpośrednio po urodzeniu z immunoglobuliną HB), zakażenie rotawirusem (2-4 m.ż.); błonica, tężec, krztusiec, haemophilusinfluenzae typu b, WZB B (wszystkie pięć: 2-4 m.ż., 15 m.ż., pierwsze 4 lata dziecka, 5-6 r.ż., 14-15 r.ż.), pneumokoki (2, 4, 12 m.ż.), meningokoki (dwie dawki – w wieku 15 miesięcy i 14-16 lat), odra, świnka, różyczka (dwie dawki w 12 m.ż. oraz w wieku od 7 do 9 lat), ospa wietrzna i wirusowe zapalenie wątroby typu A (zalecane tylko dla określonych grup wysokiego ryzyka, od 12 r.ż.), grypa (osoby 65+).

Płatne szczepionki: zakażenie rotawirusem (2-4 miesiąc życia), błonica, tężec, krztusiec (dawki powyżej 18 r.ż.), pneumokoki (dawka powyżej 65 r.ż.), ospa wietrzna (dawka powyżej 12 r.ż.).

Bułgaria

Obowiązkowe szczepienia: prawie wszystkie rodzaje szczepień zawarte w podstawowym kalendarzu szczepień: gruźlica (pierwsze dwa dni życia), błonica, tężec (2, 3, 4, 16 m.ż., 6, 12, 17 r.ż. i później), krztusiec (2, 3, 4, 16 m.ż., 6, 12 r.ż.); polio (2, 3, 4, 16 m.ż.,, 6 r.ż.), haemophilusinfluenzae typu b (2, 3, 4, 16 m.ż.), wirusowe zapalenie wątroby typu B (przy urodzeniu i do 6 pierwszych m.ż.), pneumokoki (2, 4, 12 m.ż.) oraz odra, świnka i różyczka (13m.ż., 12 r.ż.).

Zalecane szczepienia: opcjonalne dawki szczepionki przeciwko pneumokokom, grypie i zakażeniu wirusem brodawczaka ludzkiego.

Płatne szczepienia: pneumokoki (powyżej 50 r.ż.), grypa (powyżej 65 r.ż.

Chorwacja

Obowiązkowe szczepienia: wszystkie rodzaje szczepień zawarte w krajowym kalendarzu szczepień są obowiązkowe.

Zalecane szczepienia: gruźlica (dla noworodków), zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (14 lat; gender-neutral), grypa (od 6 m.ż., zalecane dla osób starszych).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Cypr

Obowiązkowe szczepienia: szczepienia są dobrowolne.

Płatne szczepienia: kolejna dawka szczepionki przeciwko chorobie meningokokowej (dla dzieci powyżej 2 r.ż.), wirusowe zapalenie wątroby typu A, grypa (finansowana tylko dla osób powyżej 65 r.ż.).

Czechy

Obowiązkowe szczepienia: gruźlica (po urodzeniu, dla grup wysokiego ryzyka), zakażenie rotawirusem (6 tydzień życia, 2, 3 m.ż.), błonica (3, 5, 11-13 m.ż., 5-6, 10-11 r.ż.), tężec (3, 5, 11-13 m.ż., 5-6, 10-11, 25-26 r.ż., następna dawka co 10-15 lat), krztusiec (3, 5, 11-13 m.ż., 5-6, 10-11 r.ż.), polio (3, 5, 11-13 m.ż., 10-11 r.ż.), haemophilusinfluenzae typu b (3, 5, 11-13 m.ż.), WZW B (od urodzenia dla dzieci matek zakażonych HBsAg, 3, 5, 11-13 m.ż.), odra, świnka, różyczka (13-18 m.ż., 5-6 r.ż.), wirusowe zapalenie wątroby typu A (powyżej 60 r.ż.).

Płatne szczepienia: większość nieobowiązkowych szczepień, w tym: krztusiec (szczepienie zalecane dla osób w ciąży i dla starszych), półpasiec (zalecane „tak szybko, jak to możliwe”, ale rekomendowane szczególnie w przypadku osób powyżej 50 r.ż.), kleszczowe zapalenie mózgu (od 12 m.ż., 3 dawki, ponowne zaszczepienie co 5 lat, zalecane dla osób w grupie wysokiego ryzyka).

Dania

Obowiązkowe szczepienia: brak

Zalecane szczepienia: błonica, tężec, krztusiec, polio (wszystkie cztery: 3, 5, 12 m.ż., 5 r.ż.), haemophilusinfluenzae typu b (3, 5, 12 m.ż.), pneumokoki (3, 5, 12 m.ż.), odra, świnka, różyczka (15 m.ż., 4 r.ż.), HPV (12 r.ż.), grypa (dla osób powyżej 65 r.ż.).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Estonia

Obowiązkowe szczepienia: brak.

Zalecane szczepienia: HPV (tylko dziewczynki w wieku 12 lat), błonica, tężec.

Płatne szczepienia: pneumokoki, grypa, półpasiec (dla osób powyżej 65 r.ż.).

Finlandia

Obowiązkowe szczepienia: brak

Płatne szczepienia: pneumokoki (dla osób powyżej 65 r.ż.), kleszczowe zapalenie mózgu (powyżej 3 r.ż.).

Francja

Obowiązkowe szczepienia: błonica, tężec, krztusiec, polio, haemophilusinfluenzae typ b, WZW B, pneumokoki (wszystkie: 2, 4, 11m.ż.; szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio należy powtórzyć między 11 a 13, 25, 45 r.ż., i co 10 lat od 65 r.ż. choć nie jest to obowiązkowe), meningokoki (5, 12 m.ż.), odra, świnka, różyczka (12, 16-18 m.ż.).

Zalecane szczepienia: HPV (dziewczynki pomiędzy 11 a 14 r.ż.), grypa, półpasiec (dla osób powyżej 65 r.ż.).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Niemcy

Obowiązkowe szczepienia: brak

Zalecane szczepienia: rotawirus (6 tydzień, 2, 3, 4 m.ż.), błonica, tężec, krztusiec, polio, haemophilusinfluenzae typ b, wirusowe zapalenie wątroby typu B (wszystkie: 2, 3, 4, 11-14 m.ż..; kolejne dawki przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi podaje się pomiędzy 5-6 r.ż., 9-7 r.ż. i później co 10 lat), pneumokoki (2, 4, 11-14 m.ż..), choroba meningokokowa (12-23 m.ż.), odra, świnka, różyczka i ospa wietrzna (dwie dawki od 11 do 23 m.ż.)

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Grecja

Obowiązkowe szczepienia: brak

Zalecane szczepienia: rotawirus (3 dawki – 2, 4, 6 m.ż.), błonica, tężec, krztusiec (cztery dawki 2, 6, 15-18 m.ż.; 4-6, 11-12 r.ż., kolejne dawki co 10 lat), polio, WZW B (trzy dawki; 2, 4, 6-18 m.ż.), pneumokoki (2, 4, 12 m.ż.; osoby powyżej 65 r.ż.), choroba meningokokowa (12m.ż., 11-12 r.ż.), odra, świnka, różyczka, ospa wietrzna (12-15m.ż., 2-3 r.ż.), wirusowe zapalenie wątroby typu A (2-5 r.ż.), HPV (dziewczynki w wieku 11-12 lat), grypa, półpasiec (osoby powyżej 65 r.ż.).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Węgry

Obowiązkowe szczepienia: gruźlica (po urodzeniu), błonica, tężec, krztusiec (2, 3, 4, 18 m.ż., 6, 11-12 r.ż.), polio (2, 3, 4, 18 m.ż., 6 r.ż.), Hib (2, 3, 4, 18 m.ż.), WZW B (12-13 r.ż.), pneumokoki (2, 4, 12 m.ż.), odra, świnka, różyczka (15 m.ż., 11-12 r.ż.), ospa wietrzna (13, 16 m.ż. – obowiązkowo dla dzieci urodzonych po 31 lipca 2018 r.). Ostatnie dawki szczepionki przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B oraz odrze, śwince i różyczce podawane są w szkołach dla uczniów klas 6-7.

Zalecane szczepienia: HPV (dla dziewczynek pomiędzy 12-13 r.ż.), grypa (zalecana dla osób starszych), pneumokoki (dla osób powyżej 60 r.ż.).

Płatne szczepienia: pneumokoki (dla osób powyżej 60 r.ż.).

Islandia

Obowiązkowe szczepiania: brak.

Zalecane szczepienia: gruźlica (po urodzeniu), infekcja rotawirusem (2, 4 m.ż.), błonica, tężec, krztusiec (2, 4, 6 m.ż., 4-5, 12-13 r.ż.), polio (2, 4, 6 m.ż., 4-5, 12-13 r.ż.), Hib (2, 6, 13 m.ż.), pneumokoki (2, 6, 13 m.ż.), meningokoki (2, 4, 6, 12, 13 m.ż., 12-13 r.ż.) odra, świnka, różyczka (12 miesiąc, 4-5 r.ż.), HPV (gender-neutral, 12-13 r.ż.).

Płatne szczepienia: pneumokoki (dla osób powyżej 60 r.ż.).

Włochy

Obowiązkowe szczepienia: błonica, tężec, krztusiec, polio (wszystkie podawane dzieciom i młodzieży w 3, 5, 11 m.ż., , 6, 12-18 r.ż.), Hib, WZWB (oba: 3, 5, 11 m.ż.), odra, świnka, różyczka (13-15 m.ż., 6 r.ż.).

Zalecane szczepienia: rotawirus (2-3 dawki od 3 do 7 m.ż.), pneumokoki (3, 5, 11 m.ż., po 65 r.ż.), chorobie meningokokowej (3, 4, 6, 13, 14-15 m.ż.), HPV (gender-neutral,od 12 r.ż), grypa (szczególnie polecane dla osób powyżej 65 r.ż.), półpasiec (dla osób powyżej 50 r.ż. zaleca się powtarzanie szczepień przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi co 10 lat).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Łotwa

Obowiązkowe szczepienia: prawie wszystkie szczepienia uwzględnione w podstawowym kalendarzu są obowiązkowe: gruźlica (podawane noworodkom), rotawirus (2, 4 i w przypadku niektórych szczepionek 6 m.ż.), błonica, tężec (2, 4, 6, 12-15 m.ż., 7, 14 r.ż.), krztusiec (dwie dawki 12-15 m.ż., 7 r.ż.), polio (4 dawki – 2, 4, 6 m.ż. i 7 r.ż.), Hib, WZW B (2, 4, 6, 12-15 m.ż.), odra, świnka i różyczka (12-15 m.ż., 7 r.ż.), ospa wietrzna (12-15 m.ż., 7 r.ż.), HPV (dziewczynki w wieku 12 lat), grypa (dzieci od 6 m.ż. do 2 r.ż.).

Zalecane szczepienia: zaleca się powtarzanie szczepień przeciw błonicy i tężcowi co 10 lat, grypa (od 65 r.ż.).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy fundusz zdrowia.

Litwa

Obowiązkowe szczepienia: brak.

Zalecane szczepienia: gruźlica (po urodzeniu), rotawirus (2, 4, 6 m.ż.), błonica, tężec, krztusiec (2, 4, 6, 18 m.ż., 6-7, 15-16 r.ż., kolejne dawki co 5-10 lat), polio (2, 4, 6, 18 m.ż, 6-7 r.ż.), Hib (2, 4, 6, 18 m.ż.), pneumokoki (3, 5, 12-15 m.ż.), odra, świnka, różyczka (15-16 m.ż., 6-7 r.ż.), HPV (11 r.ż., tylko dziewczynki, dwie dawki w odstępie 6 mies.).

Płatne szczepienia: wszystkie szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Luksemburg

Obowiązkowe szczepienia: brak.

Zalecane szczepienia: rotawirus (2, 3 mies.), błonica, tężec, krztusiec (2, 3, 4, 13 m.ż., 5-6, 15-16 lat, kolejne dawki co 10 lat), Hib (2, 3, 4, 13 mies.), WZW B (2, 3, 13 m.ż., dzieci urodzone przez zakażone matki otrzymują pierwszą dawkę po urodzeniu), pneumokoki (2, 4, 12 m.ż. oraz starsze osoby), choroba meningokokowa (13 m.ż.), odra, świnka i różyczka (12, 15-23 mies.), ospa wieczna (12, 15-23 mies.), HPV (gender-neutral, 9-13 lat, dwie dawki w odstępie 6 miesięcy), grypa.

Płatne szczepienia: wszystkie szczepionki w podstawowym kalendarzu szczepień są bezpłatne; HPV (trzecia dawka od 14-18 r.ż.).

Malta

Szczepienia obowiązkowe: błonica, tężec, polio (2, 3, 4, 14-16, 18 m.ż.).

Zalecane szczepienia: krztusiec, Hib (2, 3, 4, 18 m.ż.), WZW B (12, 13, 18 mies.), pneumokoki (2, 4, 12 m.ż.), meningokoki (2, 3, 4, 12, 13 m.ż., 14-16 r.ż.), odra, świnka, różyczka (13 m.ż., 3-4 r.ż.), HPV (tylko dziewczynki w wieku 12 lat, 2 dawki z 6 miesięcznym odstępem), grypa (osoby powyżej 55 r.ż. oraz osoby z cukrzycą, chorobami płuc, wątroby, nerek, poddawane chemioterapii lub radioterapii oraz osoby z HIV/AIDS).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Holandia

Szczepienia obowiązkowe: brak.

Zalecane szczepienia: błonica, tężec (3, 5, 11 m.ż., 4, 9 r.ż.), krztusiec (3, 5, 11 m.ż., 4 r.ż.), polio (3, 5, 11 m.ż., 4, 9 r.ż.), Hib (3, 5, 11 m.ż.), pneumokoki (3, 5, 11 m.ż.), meningokoki (14 m.ż, 14 r.ż.), odra, świnka, różyczka (14 m.ż., 9 r.ż.), HPV (12-13 r.ż. szczepionki gender-neutral od 2021 r., dwie dawki z 6 miesięcznym odstępem), grypa (dla osób powyżej 60 r.ż.).

W określonych okolicznościach (np. niemowlęta urodzone przez matkę niezaszczepioną przeciwko krztuścowi lub niemowlęta urodzone przez matkę zakażoną wirusem WZW B, otrzymują dodatkową dawkę szczepionki przeciwko błonicy i tężcowi, krztuścowi, polio, Hib oraz WZW B podczas drugiego mies. życia.

Kolejną dawkę przeciwko krztuścowi i tężcowi zaleca się kobietom w ciąży od 22 tygodnia. Ponadto, szczepionki przeciw gruźlicy podaje się noworodkom po urodzeniu tylko w określonych przypadkach.

Szczepienie przeciwko rotawirusowi jest dostępne dla osób wysokiego ryzyka od czerwca 2020 r. Niemowlęta urodzone przez matkę zakażoną wirusem WZW B powinny otrzymać pierwszą dawkę przeciwko tej chorobie po urodzeniu. Od jesieni 2020 r. zdrowym dorosłym w wieku od 60 do 75 lat zaleca się podanie kolejnej dawki przeciwko pneumokokom (po pierwszej dawce osoby w wieku 60 lat podaje się dawki co kolejne 5, a ostatnią w wieku 75 lat).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Polska

Obowiązkowe szczepienia: większość podstawowych szczepień dla niemowląt i dzieci jest obowiązkowych: gruźlica (w pierwszych 24 godzinach życia), błonica, tężec, krztusiec (2, 4, 5-6, 16 m.ż., 6, 14 r.ż.), polio (4, 5-6, 16 m.ż., 6 r.ż.), Hib (2, 4, 5-6, 16 m.ż.), WZW B (po urodzeniu, 2, 7 m.ż.), pneumokoki (2, 4, 13 m.ż.), odra, świnka, różyczka (13 m.ż., 10 r.ż.).

Zalecane szczepienia: rotawirus (od 6 tyg. do 6 m.ż.), meningokoki (2-6 m.ż., 7 mies.-19 r.ż.), pneumokoki (osoby powyżej 50 r.ż.), grypa (6-19 r.ż., osoby powyżej 55 r.ż.), HPV (tylko dziewczynki, 11-12 r.ż.).

Płatne szczepienia: rotawirus, meningokoki, HPV, pneumokoki (osoby powyżej 50 r.ż.), grypa (bezpłatna dla osób powyżej 75 r.ż. i dla pracowników służby zdrowia).

Portugalia

Obowiązkowe szczepienia: brak

Zalecane szczepionki: błonica i tężec (2, 4, 6, 16 m.ż., 5, 10, 25, 45, 65 r.ż., kolejne dawki co 10 lat), krztusiec (2, 4, 6, 18 m.ż., 5 r.ż. oraz podczas ciąży pomiędzy 20 a 36 tyg.), Hib (2, 4, 6, 18 m.ż.), WZW B (po urodzeniu, 2, 6 m.ż.), pneumokoki (12 m.ż.), odra, świnka, różyczka (12 m.ż., 5 r.ż.), HPV (10 lat, tylko dziewczynki, 2 dawki co 6 mies.), grypa (szczególnie zalecane dla osób powyżej 65 r.ż.).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Rumunia

Obowiązkowe szczepienia: brak.

Zalecane szczepienia: gruźlica (po urodzeniu), błonica i tężec (2, 4, 11 m.ż., 6, 14 r.ż.), krztusiec (2, 4, 11 m.ż., 6 r.ż.), polio (2, 4, 11 m.ż., 6 r.ż.), Hib (2, 4, 11 m.ż.), WZW B (pierwsze 24 godz. życia; 2, 4, 11 m.ż.), pneumokoki (2, 4, 11 m.ż.; zawarte w kalendarzu w zależności od dostępnych środków), odra, świnka, różyczka (12 m.ż., 5 r.ż.), HPV (tylko dziewczynki, między 11 a 14 r.ż.), grypa (dla osób powyżej 65 r.ż.).

Płatne szczepienia: HPV, grypa.

Słowacja

Obowiązkowe szczepienia: większość szczepień dla dzieci i niemowląt są obowiązkowe, w tym: błonica i tężec (2, 4, 10 m.ż., 5, 12 r.ż.), krztusiec (2, 4, 10 m.ż., 5, 12 r.ż.), polio (2, 4, 10 m.ż., 5, 12 r.ż.), Hib, WZW B, pneumokoki (wszystkie trzy: 2, 4, 10 m.ż.), odra, różyczka, świnka (4-17 m.ż., 4 r.ż.), grypa (dla grup ryzyka na podstawie ustawodawstwa krajowego).

Zalecane szczepienia: HPV (gender-neutral, 12 r.ż.), dodatkowa dawka przeciwko błonicy i tężcowi (co 15 lat w dorosłym życiu), dodatkowa dawka przeciwko pneumokokom (dla osób powyżej 60 r.ż., rekomendowana dla wszystkich, obowiązkowa dla osób przebywających w zakładach opieki społecznej), grypa (zalecana dla osób od 6 do 12 r.ż. i osób powyżej 60 r.ż.).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Słowenia

Obowiązkowe szczepienia: gruźlica (tylko w przypadku noworodków z rodzin imigranckich, przybyłych do Słowenii z krajów, w których w ostatnich 5 latach odnotowano wysokie występowanie gruźlicy), tężec, błonica i krztusiec (3, 5, 11-18 m.ż., 8 r.ż.., szczepionka przeciwko tężcowi też między 16 a 18 r.ż.), polio i Hib (3, 5, 11-18 m.ż.), HBV (3, 5, 11-18 m.ż., 5-6 r. ż. – trzy dawki pojedynczej szczepionki w przypadku dzieci urodzonych od października 2019 (pierwsze dwie w wieku 5-6 lat, przed rozpoczęciem nauki w szkole; trzecia dawka w pierwszym roku edukacji szkolnej) oraz odra, świnka i różyczka (11-18 m.ż., 5-6 r.ż.).

Zalecane szczepienia: pneumokoki (3, 5, 11-18 m.ż.), HPV (11, 12 r. ż., tylko dziewczęta, 2 dawki), dawki przypominające szczepionki przeciwko tężcowi i błonicy (co 10 lat) i przeciwko krztuścowi w przypadku kobiet ciężarnych (jedna dawka szczepionki Tdap zalecana od 24. tygodnia ciąży).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane z budżetu państwa

Hiszpania

Obowiązkowe szczepienia: brak

Zalecane szczepienia: błonica i tężec (2, 4, 11 m.ż., 7, 14, 65 r.ż.), krztusiec (2, 4, 11 m.ż., 6 r.ż.), polio, Hib, WZW B (2, 4, 11 m.ż.), pneumokoki (2, 4, 11 m.ż. oraz grupy wysokiego ryzyka wśród dorosłych), meningokoki (4, 12 m.ż., 12 r.ż. dla osób, które nie otrzymały żadnej dawki MCV4 od 10 r.ż.), odra, świnka, różyczka (12 m.ż., 3-4 r.ż.), ospa wietrzna (15 m.ż., 3-4 r.ż.), HPV (12 r.ż., tylko dziewczynki, 2 dawki), grypa (zalecana osobom dorosłym od 15 r.ż., szczególnie kobietom w ciąży; osobom powyżej 65 r.ż. zaleca się jedną szczepionkę na rok).

Płatne szczepienia: wszystkie wymienione szczepienia są finansowane przez krajowy system służby zdrowia.

Szwecja

Obowiązkowe szczepienia: brak.

Zalecane szczepienia: rotawirus (6 tydzień, 3 m.ż., 5 m.ż. w przypadku poliwalentnej szczepionki rotawirusowej), błonica i tężec (3, 5, 12 m.ż., 5, 14-16 r.ż., dawki przypominające co 20 lat), krztusiec (3, 5, 12 m.ż, 5, 14-16 r.ż.; dla ośmioklasistów), polio (3, 5, 12 m.ż., 5 r.ż.), Hib i WZW B (3, 5, 12 m.ż.), pneumokoki (3, 5, 12 m.ż., dla osób powyżej 65 r.ż.), odra, świnka, różyczka (18 mies., 6-8 r.ż.), HPV (gender-neutral, dla piątoklasistów).

Płatne szczepienia: większość wymienionych szczepień jest finansowanych przez krajowy system służby zdrowia (w przypadku szczepionki przeciwko pneumokokom i grypie dla osób starszych opłata za szczepienia różni się w zależności od regionu kraju).

 

The article is a part of IMMUNION project / Artykuł powstał w ramach projektu IMMUNION.

 

Ten projekt jest współfinansowany przez program Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia (2014-2020) /  This project is co-funded by the European Union’s Health Programme 2014-2020.