Polsko-czeska wizja przyszłości Europy

© Shutterstock

Przyszłość Polski i Czech jest ściśle powiązana z przyszłością Unii Europejskiej. Dlatego w interesie obu państw leży aktywny udział w debacie na temat przyszłości wspólnoty oraz modelu dalszej integracji. W Raporcie Specjalnym pt. „Polsko-czeska wizja przyszłości Europy” przedstawiamy analizy polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, energetyki i klimatu oraz funduszy spójności, zestawiając je z szerszym spojrzeniem na to, jak Unia Europejska przyszłości powinna wyglądać. 

Zapraszamy do lektury!

Download PDF