Węgry: Młodzi ludzie źle oceniają swoją sytuację materialną. Ale ich największe obawy nie dotyczą finansów

Największe obawy Węgrów mają charakter niematerialny. [Canva]

Młodzi Węgrzy źle oceniają swoją sytuację materialną, ale przejawiają największy optymizm spośród młodzieży państw Grupy Wyszehradzkiej. Jednak obawy młodych obywateli Węgier nie koncentrują się wokół finansów.

 

W badaniu przeprowadzonym przez Fundację Friedricha Eberta oceniono sytuację osób w wieku 15-29 lat w krajach Grupy Wyszehradzkiej i krajach bałtyckich.

Ponad połowa młodych Węgrów uważa, że ich rodzina jest pozbawiona środków do życia, a 52 proc. z nich nie stać na lodówkę czy telewizor. 17 proc. uważa, że żyje w prawdziwej biedzie, nie mogąc zapewnić sobie nawet ubrań czy butów. Druga połowa twierdzi, że warunki życia nie stanowią dla nich problemu, ale tylko 7 proc. mogłoby sobie pozwolić na zakup mieszkania lub samochodu.

Jeśli chodzi o postrzeganie swojej sytuacji ekonomicznej, młodzi Węgrzy są w najgorszym położeniu spośród krajów V4. Są też najmniej zadowoleni z życia, ale najbardziej optymistycznie patrzą w przyszłość.

Największe obawy Węgrów mają charakter niematerialny. 55 proc. z nich martwi się o zanieczyszczenie środowiska, 53 proc. o nierówności społeczne, a 51 proc. o korupcję. Następnie plasują się takie kwestie jak poważne choroby, bezrobocie i pandemie.

Tylko jedna piąta ankietowanych młodych ludzi obawia się zbyt dużej liczby imigrantów i uchodźców. Aż 82 proc. respondentów czułoby się źle, gdyby w ich sąsiedztwie zamieszkali narkomani. 45 proc. obawia się Romów, 30 proc. muzułmanów, 19 proc. osób homoseksualnych i 15 proc. Żydów.

Chęć wyemigrowania z kraju zależna jest w dużej mierze od kwestii politycznych. 36 proc. zwolenników opozycji chciałaby wyjechać z kraju, przy jedynie 12 proc. wśród młodych osób popierających partię rządzącą.