TSUE: Węgierska ustawa o szkolnictwie niezgodna z prawem. Rząd podporządkuje się orzeczeniu?

Węgry, TSUE, Varga, Orban, Soros

"Wszystkie uczelnie muszą tak samo przestrzegać prawa na Węgrzech", skomentowała wyrok minister sprawiedliwości tego kraju Judit Varga./ Foto via Facebook [Judit Varga]

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskie orzekł, że wprowadzone przez Węgry zmiany do ustawy o szkolnictwie wyższym, które zmusiły uniwersytet założony przez George’a Sorosa do opuszczenia kraju, nie były zgodne z prawem UE.

 

 

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł przeciwko rządowi premiera Viktora Orbana, stwierdzając, że „warunki wprowadzone przez Węgry w celu umożliwienia zagranicznym instytucjom szkolnictwa wyższego prowadzenia działalności na ich terytorium są niezgodne z prawem UE”.

Merkel na spotkaniu z Cichanouską. Trwa tydzień noblowski / Europa i świat w skrócie.

Troje naukowców z Wielkiej Brytanii, Niemiec i USA otrzymało Nagrodę Nobla za badania czarnych dziur. Trwają protesty w Kirgistanie / Europa i świat w skrócie.

Węgry: Prawo równe dla wszystkich

„Wszystkie uczelnie muszą tak samo przestrzegać prawa na Węgrzech”, skomentowała wyrok minister sprawiedliwości tego kraju Judit Varga. Podkreśliła ona, że władze Węgier spełnią wyrok TSUE w taki sposób, by odpowiadał interesom Węgrów.

W kwietniu 2017 r. parlament w Budapeszcie przyjął ustawę o szkolnictwie wyższym. Zgodnie z nią na Węgrzech mogą funkcjonować tylko te wydające dyplomy zagraniczne szkoły wyższe spoza UE, których działalność jest regulowana międzypaństwową umową i które mają placówkę edukacyjną w kraju pochodzenia. Zdaniem krytyków ustawa była skierowana głównie przeciwko Uniwersytetowi Środkowoeuropejskiemu (CEU), który prowadził wówczas nauczanie wyłącznie na Węgrzech.

Władze powiązały także funkcjonowanie zagranicznych uniwersytetów z dwustronnym porozumieniem między węgierskim rządem i krajem pochodzenia uniwersytetów.

Z racji tego, że rząd Węgier nie podpisał uzgodnionego porozumienia ze stanem Nowy Jork, CEU przeniósł od września 2019 r. rekrutację na swe studia akredytowane w USA (czyli większość kursów) z Budapesztu, gdzie działał od początku lat 90, do Wiednia.

Trybunał orzekł, że nakładając takie warunki, „Węgry nie wywiązały się z zobowiązań” w ramach Światowej Organizacji Handlu i działały z naruszeniem postanowień Karty praw podstawowych UE.

Węgry: Telex zastąpi Index. Na Węgrzech będą jeszcze niezależne media?

Telex tworzy 70 dziennikarzy, którzy w lipcu zrezygnowali z pracy w Indexie z obawy przed utratą przez ten portal niezależności.

Soros wrogiem nr 1

Orban od lat publicznie krytykuje Sorosa, argumentując, że miliarder zamierza podważyć europejskie wartości swoimi liberalnymi poglądami na temat migracji.

Szefowa resortu powiedziała we wtorek węgierskiej agencji MTI, że nie można tworzyć takiego prawa, dzięki któremu „uniwersytet Sorosa” znajdzie się w korzystniejszej sytuacji niż uniwersytety węgierskie.

Według minister dzięki węgierskim przepisom jest gwarancja, że studenci danej uczelni otrzymają rzeczywiście takie wykształcenie, jakiego dyplomu oczekiwali. Dodała, że ustawa dotyczy wielu uniwersytetów na Węgrzech, ale większość nie zgłaszała problemów z wypełnieniem jej zapisów. „Odpowiednie funkcjonowanie instytucji nauczania wyższego jest rękojmią zaufania do systemu edukacji w danym kraju i dobrej sławy systemu edukacji wyższej, a ucieleśnia to wystawiany dyplom. Nie potrzebujemy uczelni, które są skrzynkami pocztowymi”, oznajmiła Varga.

„Orzeczenie TSUE oznacza, że ustawa już nie obowiązuje i uczelnia może realizować w Budapeszcie programy kończące się wydaniem amerykańskich dyplomów”, podał w komunikacie Uniwersytet Środkowoeuropejski. Ocenił, że jest to ważne zwycięstwo prawne i moralne.