Szczyt V4 m.in. o przyszłym budżecie UE

Szczyt V4 `18 na Słowacji, źródło Jakub Szymczuk KPRP

Szczyt V4 `18 na Słowacji, źródło Jakub Szymczuk KPRP

Państwa Grupy Wyszehradzkiej będą zabiegać o to, aby przyszły budżet UE był subsydiarny i sprawiedliwy – uzgodnili wczoraj (11 października) prezydenci Polski, Czech, Słowacji i Węgier: Andrzej Duda, Miloš Zeman, Andrej Kiska i János Áder.

 

W miejscowości Szczyrbskie Jezioro na Słowacji rozpoczął się dwudniowy szczyt V4. W czwartek odbyły się dwie sesje plenarne: „Aktualne wyzwania w Europie” i „Odpowiedzialna polityka społeczna”. Natomiast dzisiejsza sesja jest poświęcona postępowi technologicznemu w kontekście wyzwań dla zatrudnienia i poziomu życia w państwach Grupy.

Konsekwencje innowacyjności gospodarki

Według Krzysztofa Szczerskiego, szefa gabinetu Andrzeja Dudy, polski prezydent ma dziś poruszyć problematykę prowadzenia odpowiedzialnej polityki społecznej, uwzględniającej rozwój technologiczny i związane z nim zmiany na rynku pracy.

“Musimy być świadomi potencjału, ale i konsekwencji społecznych wynikających z rosnącej innowacyjności gospodarek i potrzeby konkurencyjności” – podkreślił prezydencki minister. Odpowiedzią polityków powinno być – jego zdaniem – m.in. poprawianie poziomu funkcjonowania instytucji państwowych i rozwój kompetencji poprzez efektywny system edukacji.

Przyszły budżet UE na maksymalne wykorzystanie możliwości rozwojowych

W czasie wczorajszych obrad przywódcy państw V4 zgodnie uznali, że Grupa Wyszehradzka “powinna walczyć o to, by budżet UE był budżetem subsydiarnym i sprawiedliwym, by pozwalał każdemu z państw maksymalnie wykorzystać możliwości rozwojowe”.

Negocjacje dotyczące przyszłego budżetu UE oznaczają walkę Polski i Czech o fundusze spójności

Brak ograniczeń w funduszach spójności i funduszach rolnych, większa elastyczność i mniejsze obciążenia administracyjne. W ten sposób Czechy i Polska widzą przyszły budżet UE.
 

 

Ten artykuł jest częścią raportu specjalnego: Czesko-polska wizja przyszłości Unii Europejskiej

Europejski budżet na okres po 2020 roku …

Relacjonując na briefingu czwartkowe obrady przywódców państw V4  prezydencki minister zwrócił także uwagę, że Wyszehrad – ale także kraje Inicjatywy Trójmorza – są tą częścią Europy, która wnosi do Unii entuzjazm, rozwój i dynamikę gospodarczą, ale potrzebuje wciąż nadrobienia zaległości, zwłaszcza infrastrukturalnych.

O ile Unia zetnie swój budżet?

– Jak Komisja Europejska może deklarować, że polityka spójności jest kluczowa dla UE, a zarazem proponować obcięcie tej polityki o 10 proc. w budżecie UE? – pyta Karl-Heinz Lambertz, szef Komitetu Regionów.
 

Przyszły budżet UE, na lata 2021-27, był we wtorek …

Recepty V4 na naprawę UE

Według Szczerskiego prezydenci państw V4 formułowali także recepty na naprawę UE. “Jest to głos w ramach Europy i na rzecz Europy” – zastrzegł. Wyjaśniał przy tym, że mają „prawo i obowiązek”, by – jako beneficjenci jedności UE oraz przedstawiciele bardzo proeuropejskich społeczeństw – mówić o tym, co uważają za mankamenty współczesnej integracji europejskiej. Jako jeden z takich mankamentów prezydencki minister wymienił nadmierną ingerencję unijnych instytucji w politykę wewnętrzną poszczególnych państw członkowskich.

KE może dziś skierować do TSUE kolejny wniosek przeciwko Polsce

Decyzja ws. skierowania do TSUE wniosku przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym może zapaść podczas dzisiejszych obrad Komisji Europejskiej. Przeprowadzone dzień wcześniej – drugie już – wysłuchanie nie tylko nie poprawiło, ale wręcz pogorszyło sytuację.

Podał przy tym przykład Węgier i Polski podkreślając, że ingerencja ta ma, w jego ocenie, charakter pozatraktatowy i „powoduje, że mamy do czynienia z sytuacją, w której instytucje same tworzą dla siebie kompetencje”. “To jest coś, co powoduje, że Europa traci tę podstawę, która była u jej zarania, czyli że wszystko to, co dzieje się w Europie, dzieje się za zgodą państw, na rzecz narodów europejskich i przy szanowaniu ich politycznych wyborów, przy szanowaniu ich politycznych opinii” – powiedział Krzysztof Szczerski.

Europosłowie za wszczęciem procedury z art. 7 wobec Węgier

Zdecydowaną większością 448 głosów europosłowie przyjęli dziś rezolucję wzywającą do uruchomienia wobec Węgier procedury z art. 7 unijnego Traktatu o UE. Wczoraj odbyła się w tej sprawie debata z udziałem premiera Viktora Orbana.
 

W przeddzień głosowania odbyła się w Parlamencie Europejskim debata z …

Poinformował także, że tematem czwartkowej sesji była ponadto kwestia otwartości Europy. W ocenie ministra kraje Grupy Wyszehradzkiej są dzisiaj w Unii adwokatem „niezamykania się Europy i nietworzenia Europy wielu prędkości”. “My sami chcemy być ważną częścią integracji europejskiej, chcemy także, żeby ta integracja objęła kolejne państwa” – oświadczył wymieniając Bałkany Zachodnie, Ukrainę i Gruzję.

Krytyczne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej wobec Nord Stream 2

“Polska i Słowacja są liderami, jeżeli chodzi o opinie na temat Nord Stream 2. Pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej przyjmują nasze stanowisko do wiadomości i, nie działając w ramach projektu Nord Stream 2, wspierają nasze stanowisko krytyczne” – powiedział Szczerski w odpowiedzi na pytanie dziennikarzy, czy grupa V4 uzgodniła wspólne stanowisko ws. budowy nowego gazociągu łączącego Rosję z Niemcami z pominięciem Polski i Ukrainy. Zwrócił przy tym uwagę, że żadne z państw Grupy V4 „nie deklaruje uczestnictwa w projekcie Nord Stream 2 i nie będzie jego beneficjentem”.

Ukraina i Rosja ws. Nord Stream 2

W związku z budową Nord Stream 2 prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ostrzega Niemcy przed pułapką rosyjskiego gazu, natomiast prezydent Rosji Władimir Putin nie wyklucza możliwości samodzielnego sfinansowanie całości tej inwestycji.

Tymczasem tydzień temu szef MSZ Jacek Czaputowicz nie wykluczył, że Polska będzie jednak kupowała rosyjski gaz z Nord Stream 2. Na pytanie Onetu w czasie debaty na piątkowej (5 października) konferencji „Polska w świecie kryzysów” od kogo Polska będzie kupować gaz, gdyby po wygaśnięciu umowy z Gazpromem nie została zakończona budowa gazociągu Baltic Pipe, łączącego Polskę z Danią, i gdyby wtedy dostawy zaproponowali Rosjanie z odbiorem przy granicy z Niemcami – odpowiedział: “Będziemy kupować najtaniej, być może ze Stanów Zjednoczonych, być może z Niemiec”, wyrażając jednak nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie.

Nord Stream 2 to projekt 1200-kilometrowej, dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec prowadzący po dnie Morza Bałtyckiego. Gazociąg o zdolności przesyłowej 55 mld m sześc. gazu rocznie ma być gotowy do końca przyszłego roku. Jedynym jego właścicielem jest Gazprom, a partnerami finansowymi – europejskie firmy: Engie, OMV, Shell, Uniper i Wintershall.

Współpraca regionalna buduje jedność i solidarność całej UE

Jeszcze przed szczytem prezydencki minister zapowiadał, że podczas spotkania na szczycie na Słowacji Andrzej Duda będzie zwracał uwagę m.in. na rosnący potencjał gospodarczy i polityczny Europy Środkowej. “Współpraca regionalna jest bowiem obecnie ważnym ogniwem działań prowadzących do budowania jedności i solidarności całej UE” — przekonywał Szczerski.

English version

UE jest wspaniałym projektem

Natomiast prezydent Słowacji Andrej Kiska podkreślił w czasie briefingu, że przywódcy państw V4 zgodzili się, iż Unia Europejska jest wspaniałym projektem, nad którym dalej trzeba pracować. “Wszystkie sukcesy, które odnieśliśmy, związane są z tym, że jesteśmy członkami wielkiej rodziny” – cytują media wypowiedź Kiski.

W UE nie powinno być żadnych podziałów

Słowacki prezydent przyznał, że nie brakuje również problemów, ale – jak zauważył – błędów nie robi tylko ten, który nic nie robi.  Podkreślił jednak przy tym, że zawsze – mimo trudnych spraw – powinno się podkreślać poparcie dla projektu europejskiego. ”Trzeba przekonywać do tego obywateli i podnosić to na międzynarodowych spotkaniach” – przekonywał.

Jego zdaniem, nie powinno być wezwań do budowy Europy dwóch prędkości ani do podziału na „starą” i „nową” Unię. “Grupa Wyszehradzka powstała, żebyśmy byli częścią UE” – podkreślił gospodarz dwudniowego szczytu prezydentów Polski, Czech Słowacji i Węgier.

Poprzedni szczyt prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej odbył się rok temu na Węgrzech. Jego uczestnicy opowiedzieli się wtedy za szybszą integracją krajów Bałkanów Zachodnich z UE. Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną, regionalną formą współpracy Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier i stanowi forum wymiany doświadczeń oraz wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach istotnych dla przyszłości regionu i UE. Za datę jej utworzenia przyjmuje się 15 lutego 1991 r. Roczną, rotacyjną prezydencję w Grupie pełni od 1 lipca Słowacja.