Sondaż: Polacy najbardziej proeuropejscy w V4

Siedziba Komisji Europejskiej. źródło: flickr.com/Tijs Der Haar

Siedziba Komisji Europejskiej. źródło: flickr.com/Tijs Der Haar

Obywatele wszystkich czterech państw Grupy Wyszehradzkiej: Polacy, Czesi, Słowacy i Węgrzy opowiadają się za członkostwem w UE, ale Polacy w zdecydowanej większości. Z sondażu przeprowadzonego przez instytuty badawcze w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech wynika także, że Polacy częściej chcą też, żeby ich kraj należał do grona państw-decydentów w przypadku podziału UE na dwie prędkości, a nawet stosunkowo często deklarują gotowość do ograniczania niezależności państw na rzecz skutecznego działania UE.

88 proc. Polaków za członkostwem w UE

 

Choć zdecydowana większość badanych w państwach V4 jest za obecnością ich kraju w UE, to najwięcej – aż 88 proc. jest ich w Polsce (52 proc. zdecydowanie za, a 36 proc. – raczej za) jedynie 9 proc. to przeciwnicy integracji.

Również obywatele drugiego, krytykowanego ostatnio przez KE państwa, czyli Węgier, nie chcą z Unii wychodzić: za unijnym członkostwem opowiedziało się tam 82 proc. respondentów (zdecydowanie za 30 proc., a raczej za 52 proc.).

Choć liczba zadowolonych z członkostwa Czech w Unii wciąż zdecydowanie przewyższa tę negatywnie nastawionych, to za członkostwem opowiedziało się tam tylko 56 proc. badanych (18 proc. zdecydowanie za, 38 proc. raczej za). Za członkostwem w UE powiedziało trzy czwarte (74 proc.) Słowaków (zdecydowanie za 30 proc. i raczej za 44 proc.).

Obywatele V4 chcą większego wpływu na decyzje UE

Na prośbę o ocenę czy ich kraj ma wystarczający wpływ na decyzje UE pozytywnie odpowiadali Polacy i Słowacy (po 25 proc.). Jednak większość badanych we wszystkich czterech krajach Grupy uznała, że wpływ ich kraju na decyzje i działanie UE nie jest wystarczający. Najbardziej niezadowoleni okazali się Czesi, gdzie taką postawę zadeklarowało ponad trzy czwarte badanych. Natomiast na Węgrzech niezadowolenie z obecnej sytuacji ujawniło 66 proc. badanych.

W UE dwóch prędkości Polacy aspirują do „twardego jądra”

W przypadku podziału Wspólnoty na różne prędkości tylko Polacy w większości opowiedzieli się za ściślejszą współpracą z UE i dostaniem się do jej „twardego jądra”. Na Węgrzech opinie podzielone były prawie po równo, natomiast w Czechach i na Słowacji przeważali zwolennicy luźnych stosunków z Unią. Niemal jedna czwarta Czechów w przypadku takiej decyzji chciałaby natomiast, by ich kraj opuścił Wspólnotę.

Niezależność państw vs. skuteczność działań UE

Na pytanie czy ważniejsza jest dla nich skuteczność działań UE, czy niezależność państw badani we wszystkich czterech państwach w większości opowiedzieli się za suwerennością, kosztem funkcjonowania UE jako całości. Jednak najwięcej entuzjastów Wspólnoty było wśród Polaków (34 proc.) i Węgrów (31 proc.). Polacy najczęściej nie mieli też zdania w tej kwestii (23 proc.). Natomiast wśród Czechów i Słowaków najwięcej było obrońców niezależności państwa (odpowiednio 66 proc. i 67 proc.).

Badanie zostało przeprowadzone w Czechach (CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.) w dniach 5-18 czerwca na grupie 983 respondentów powyżej 15 lat, w Polsce (CBOS) w dniach 1-8 czerwca na grupie 1020 respondentów powyżej 18 lat, na Węgrzech (TÁRKI) w dniach 14-23 lipca na grupie 1017 respondentów powyżej 18 lat, oraz na Słowacji (FOCUS) w dniach 31 maja – 4 czerwca na grupie 1012 respondentów powyżej 18 lat.