Nowa deklaracja o współpracy gospodarczej państw V4

Ministrowie V4 podpisują Deklarację Budapesztańską, źródło twitter.com MPiT_GOV_PL

źródło: twitter.com MPiT_GOV_PL

Na spotkaniu w Budapeszcie ministrowie ds. gospodarki państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) podpisali wczoraj (19 kwietnia) porozumienie o współpracy gospodarczej – Deklarację Budapeszteńską. Dokument przewiduje współpracę w dziedzinie konkurencyjności, innowacji i transformacji cyfrowej.

 

Ze strony Polski deklarację podpisał wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa. Zapewnił on m.in., że nasz kraj aktywnie uczestniczy w procesie  transformacji przemysłu. “Obserwujemy co robią bardziej zaawansowane gospodarki i uczestniczymy w unijnej inicjatywie” – powiedział Ociepa.

Nowa deklaracja o współpracy państw V4

Deklaracja Budapeszteńska zakłada wzmocnienie transgranicznej współpracy gospodarczej oraz przyspieszenie rozwoju gospodarczego i konkurencyjności krajów Grupy Wyszehradzkiej. Przewiduje również realizację założeń „Przemysł 4.0”, polegających na wykorzystaniu wspólnych zasobów danych i nowoczesnym podejściu do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Grupa Wyszehradzka i przyszłość UE: Raport Specjalny

„W czasie trwania projektu, jakim jest Unia Europejska, wartości gdzieś się pogubiły. Chcemy, żeby to V4 budowała przyszłość, chcemy dać nową drogę Europie” – mówiła premier Beata Szydło podpisując tzw. deklarację warszawską podczas Kongresu Innowatorów w Warszawie.  „To początek nowej …

Podpisany w czwartek dokument włącza w proces technologicznej modernizacji start-upy, a także przewiduje dalsze prace nad cyberbezpieczeństwem i unowocześnianiem technologii internetowych. „Wsparcie konkurencyjności, innowacje i cyfrowa transformacja mają przyspieszyć rozwój gospodarczy krajów # V4” – podkreśliło na Twitterze polskie ministerstwo przedsiębiorczości i technologii.

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu służby prasowe zwracają natomiast uwagę, że działania, o których mowa w deklaracji będą miały bezpośredni wpływ na rozwój firm zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. “W nowoczesnym przemyśle przewagę konkurencyjną budują te jednostki, które ze sobą efektywnie współpracują”, a “siła firm w sieci rośnie wraz ze wzrostem liczby jej uczestników” – przekonuje polskie ministerstwo podkreślając, że “wzajemne relacje podmiotów, wykorzystywanie wspólnych zasobów i elastyczność pozwalają na skuteczne konkurowanie z dużymi graczami na globalnym rynku” .

Transformacja przemysłowa

Wiceminister Ociepa przypomniał, że polski rząd bierze aktywny udział w procesie przemysłowej transformacji. Obserwujemy co robią bardziej zaawansowane gospodarki i uczestniczymy w unijnej inicjatywie: Digitalizacja Europejskiego Przemysłu. Budujemy Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, która będzie stymulować przemysłową transformację” – powiedział minister Ociepa.

W oczekiwaniu na zakończenie procesu legislacyjnego Platformy Przemysłu Przyszłości, przeprowadziliśmy pilotażowy program szkoleniowy Inkubatory Liderów Przemysłu 4.0 we współpracy z trzema uczelniami technicznymi w Polsce” – przypomniał i zapowiedział kolejne działania pilotażowe. Ociepa wyjaśnił, że ich celem “jest zdobycie doświadczenia, kompetencji i wiedzy o rynku krajowym tak, aby Platforma Przemysłu Przyszłości mogła funkcjonować natychmiast po jej oficjalnym utworzeniu” – dodał wiceminister przedsiębiorczości i technologii.

Platforma Przemysłu Przyszłości

Platforma Przemysłu Przyszłości jest przedsięwzięciem administracji publicznej z udziałem i wsparciem sektora przemysłowego, biznesu i nauki. Będzie fundacją Skarbu Państwa, “z sukcesywnym zwiększaniem udziału finansowego sektora prywatnego” i będzie elementem sieci narodowych platform działających w całej Europie. Współpraca tych platform “skutkuje wypracowaniem standardów oraz dobrych praktyk dla cyfrowych fabryk, które są urzeczywistnieniem założeń Przemysłu 4.0.” – głosi komunikat resortu.

Podkreśla też, że dzięki polskiej Platformie Przemysłu Przyszłości “krajowi przedsiębiorcy mają szanse brać udział w tworzeniu nowoczesnej silnej grupy producentów potrafiących sprostać wyzwaniom globalnych rynków w czasach czwartej rewolucji przemysłowej”.

Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii przypomina ponadto, że zeszłym roku rozpoczął się proces legislacyjny, który ma doprowadzić do formalnego powołania fundacji. Uruchomione zostały również działania przygotowawcze, które mają umożliwić podjęcie statutowej aktywności Platformy po jej powołaniu i uzyskaniu osobowości prawnej.

Grupa Wyszehradzka przedstawiła swoje stanowisko dotyczące sztucznej inteligencji

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) chcą m.in., aby UE zwiększyła finansowanie dla projektów cyfrowych, a Komisja Europejska aktywniej włączyła się we współpracę państw członkowskich w kierunku rozwijania sztucznej inteligencji (AI). Stanowisko V4 ogłoszono podczas zorganizowanej w Brukseli konferencji Digital Day. W …