Nacisk Warszawy na Via Carpatia może przyspieszyć współpracę w Europie Wschodniej

Minister rozwoju Jerzy Kwieciński, źródło twitter

Minister rozwoju Jerzy Kwieciński, źródło twitter

Przez długi czas Warszawa szukała okazji do zacieśnienia współpracy regionalnej z sąsiadami. Teraz plany dotyczące tzw. Strategii Karpackiej zyskały poparcie niektórych krajów w regionie, torując drogę do serii wspólnych projektów, częściowo finansowanych przez UE.

 

W środę (5 września) podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju przedstawiciele Polski, Słowacji, Ukrainy i Węgier podpisali tzw. Deklarację Karpacką. Jej celem jest współpraca w zakresie infrastruktury, ekologii, turystyki, innowacji i inwestycji poprzez szereg wspólnych projektów.

Strategia Karpacka – piąta strategia makroregionalna UE

„Głównym celem jest zmiana postrzegania Karpat – dziś postrzeganego jako makroregion peryferyjny. Karpaty łączą różne regiony i kraje na wielu poziomach: geograficznym, etnologicznym, kulinarnym, przyrodniczym, historycznym, turystycznym i wielu innych. Wszystko, czego potrzebujemy, to te rozproszone układanki, aby zorganizować i stworzyć platformę współpracy, jaką będzie Strategia Karpacka – powiedział polski minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Zgodnie z komunikatem wydanym przez strony-sygnatariuszy, korzyści płynące z deklaracji będą obejmować „nowy bodziec dla współpracy w dziedzinie inwestycji” i gwarantować dostęp do środków w budżecie UE.

Niemcom zależy na silnej Grupie Wyszehradzkiej – WYWIAD

Grupa Wyszehradzka to jedna z najlepiej funkcjonujących grup wewnątrz Unii Europejskiej. Berlin to dostrzega, ale stoi jednocześnie na straży jedności UE. W wielu obszarach Niemcom i V4 dużo dziś jednak do siebie bliżej niż Niemcom i Francji – przekonuje w …

Ostatecznie zainicjowane przez Polskę prace nad projektem mogą utorować drogę do złożenia wniosku do instytucji unijnych w celu stworzenia nowej makroregionalnej strategii rozwoju regionu karpackiego.

„Chcielibyśmy, aby Strategia Karpacka była nowym instrumentem i piątą strategią w UE’’ – powiedział Kwieciński. Dodał, że rząd chce przenieść współpracę w ramach Euroregionu Karpackiego na wyższy poziom niż obecnie dostępny.

„Oznacza to, że współpraca prowadzona jest nie tylko przez samorządy lokalne i regionalne, ale także przez państwa, a nawet pod naturalnym nadzorem Komisji Europejskiej” – podkreślił Kwieciński.

Inne państwa będą mogły dołączyć do czterech sygnatariuszy, jeśli zadeklarują zainteresowanie.

Obecnie UE ma 4 strategie makroregionalne: strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego (2009 r.), Region Dunaju (2011 r.), Region adriatycko-joński (2014 r.) oraz niedawną strategię dla regionu alpejskiego (2015 r.).

Via Carpatia – łącznik Europy Wschodniej

Częścią nowej strategii karpackiej może być także projekt Via Carpatia – planowana międzynarodowa trasa infrastruktury do integracji systemów transportowych Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji oraz budowa pierwszej autostrady północ-południe na wschodzie Europy.

Podkarpackie wydaje fundusze UE na inwestycje zapewniające lepsze życie

Województwo podkarpackie jest wiceliderem pod względem wydatkowania funduszy europejskich przewidzianych na lata 2014-2020 w regionalnym programie operacyjnym, w tym w ramach polityki spójności.
 

Artykuł jest częścią Specjalnego Raportu Regionalnego realizowanego w ramach partnerstwa medialnego z „Polska The Times” dzięki wsparciu Komisji Europejskiej.

Polityka …

Został on pierwotnie zainicjowany przez Polskę w latach pierwszego rządu PiS-u w 2006 roku i odrodził się po wyborach w 2015 r.

Latem 2018 r. projekt został objęty projektem rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Polski minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił następnie, że dzięki temu łatwiej będzie pozyskać środki unijne na budowę trasy.

Trasa przebiegałaby z Kłajpedy i Kowna na Litwie, przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Košice do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do portów morskich Rumunii, Bułgarii i Grecji na Morzu Czarnym i Morzu Egejskim. Planowana jest również budowa odnóg dla Ukrainy i Białorusi oraz portów w Gdyni i Gdańsku.

Jednak poziom zaawansowania w poszczególnych krajach jest zróżnicowany. Ponieważ cały szlak Via Carpatia ma mieć długość około 7 700 km, istnieją pewne wątpliwości, czy projekt zostanie ukończony do końca 2024 r., jak pierwotnie planowano.

Ponad 145 mln euro na budowę gazociągu w ramach korytarza gazowego Północ-Południe

Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizowany przez Gaz-System gazociąg z Pogórskiej Woli w powiecie tarnowskim do położonej na terenie Dąbrowy Górniczej dzielnicy Tworzeń. To jeden z dziesięciu odcinków korytarza gazowego Północ-Południe mającego …

Niektórzy eksperci kwestionują uzasadnienie budowy drogi z północy na południe Europy, wskazując, że dla Polski i jej sąsiadów główne relacje gospodarcze zachodzą nadal na osi wschód-zachód.

Inni mają nadzieję, że strategia karpacka wzmocni współpracę w europejskiej osi północ-południe i twierdzą, że będzie ona powiązana z Inicjatywą Trójmorza, gospodarczym sojuszem krajów między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym ustanowionym w 2016 r.