Morawiecki po szczycie V4+: Nasze miejsce nie jest w kącie

polska-inflacja-rzad-morawiecki-pis-drozyzna-ceny-paliwa-gaz-energia

Premier Mateusz Morawiecki / Zdjęcie: © European Union 2021 [EUCO Newsroom]

Na piątkowym szczycie Grupy Wyszehradzkiej ze Słowenią premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że państwa V4, które opowiadają się za silną rolą suwerennych państw, nie chcą być “wpychane do żadnego kąta” i domagają się właściwego miejsca na europejskim rynku i w europejskiej polityce.

 

“Jesteśmy przeciw centralizacji, centralizmowi. My wiemy doskonale, co to jest taki nadmierny centralizm. Opowiadamy się za silną rolą państw suwerennych, jak najbliżej współpracujących ze sobą na polu gospodarczym”, powiedział w piątek (9 lipca) Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej ze Słowenią w piątek (9 lipca).

“Dziś doskonale wiemy też, że nasze miejsce na europejskim rynku, w europejskiej polityce nie jest w żadnym kącie. Nie chcemy być wciskani do kąta, tylko razem grać do jednej bramki, by Europa strategicznie stawała się silniejsza”, podkreślił polski premier.

“Dzisiaj nasze kraje skutecznie chronią obywateli i miejsca pracy. Koncentrujemy się na odbudowie gospodarki. Musimy również chronić nasze zewnętrzne granice”, podsumował to spotkanie na twitterze.

Szczyt V4 i premiera Słowenii w Lublanie poświęcone było przede wszystkim polityce migracyjnej i klimatycznej oraz przyszłości UE. Po obradach premierzy V4 wydali wspólne oświadczenie.

Prezydencja Polski w Grupie Wyszehradzkiej: Czy udało się “wrócić do gry”?

Czy – jak przekonuje premier Mateusz Morawiecki – V4 „jest razem, gra zespołowo i coraz więcej może razem osiągnąć”?

Wspólne oświadczenie szefów pięciu państw

Mateusz Morawiecki, Andrej Babiš, Eduard Heger, Viktor Orbán i Janez Janša we wspólnym oświadczeniu napisali m.in., że „wyzwania i kryzysy dotykające Europę i świat, w tym pandemia COVID-19, jeszcze bardziej zwiększyły znaczenie formatu V4”. “Kraje Grupy Wyszehradzkiej pomagały sobie nawzajem w różnych wyzwaniach, co pokazało siłę regionalnej solidarności i współpracy”, ocenili. Uzgodnili także, że “po pandemii COVID-19 wspólnym celem krajów Grupy Wyszehradzkiej jest znalezienie się wśród tych, którzy skorzystają na globalnych zmianach gospodarczych i politycznych”.

Liderzy stwierdzili także, że ich kraje “czują się odpowiedzialne za przyszłość Europy, zachowując jej wartości i zasady oraz wspierając dalsze rozszerzenie UE”. “Dalsza współpraca V4 w rozwiązywaniu bieżących wyzwań globalnych, takich jak zmiany klimatyczne, digitalizacja czy migracja, również przyczynia się do stworzenia stabilnej, bezpiecznej i globalnie konkurencyjnej Unii Europejskiej”, uznali.

We wspólnym oświadczeniu przywódcy Grupy Wyszehradzkiej powtórzyli swoje jednoznaczne poparcie dla przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich i przekonanie, że przyszłość regionu leży we Wspólnocie Europejskiej. „Ponowne zjednoczenie Europy nie może być kompletne bez przystąpienia tego regionu do Unii Europejskiej”, podkreślili w dokumencie. Premierzy wyrazili też nadzieję, że w ścisłej współpracy przyczynią się do tego, że 6 października w Brdzie odbędzie się szczyt UE-Bałkany Zachodnie.

Liderzy państw V4 i Słowenii zgodzili się, że dalsze rozszerzenie UE, zwłaszcza o państwa Bałkanów Zachodnich, jest warunkiem zachowania wiarygodności UE. Czarnogóra i Serbia są już w trakcie negocjacji akcesyjnych, a Albania i Macedonia Płn. czekają na ich otwarcie (w marcu zeszłego roku Rada podjęła polityczną decyzję w tej sprawie), a Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo mają status potencjalnych kandydatów.

Chiny sięgają po Bałkany Zachodnie. Unia Europejska powinna się niepokoić?

W jaki sposób powinna zareagować Unia Europejska na coraz większą obecność Chin w krajach regionu?

Kraje V4 zgodne w kwestii klimatu

Państwa V4 oczekują ponadto na propozycje KE ws. wspólnej polityki klimatycznej. Ich zdaniem powinna przedstawić “wyważony pakiet legislacyjny oparty na zasadach sprawiedliwości i solidarności, a także respektujący różne pozycje wyjściowe, specyficzne uwarunkowania krajowe oraz prawo państw członkowskich do decydowania o własnym bilansie energetycznym”.

We wspólnym komunikacie premierzy V4 wyrazili przekonanie, że obniżenie emisji dwutlenku węgla musi iść w parze z bezpiecznymi i przystępnymi cenowo dostawami energii, co jest niezbędne do zapewnienia długoterminowej konkurencyjności UE.

W grudniu 2020 roku przywódcy państw UE zatwierdzili wiążący unijny cel redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z rokiem 1990. W połowie lipca KE ma przedstawić pakiet legislacyjny dotyczący ograniczenia emisji, a pierwsza transza projektów ma być opublikowana jeszcze w tym roku.

Sesja plenarna m.in. o prezydencji Słowenii, skutkach pandemii i przyszłości UE 

Wcześniej, podczas sesji plenarnej premierzy Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Słowenii omówili m.in. działania na rzecz odbudowy po kryzysie wywołany pandemią COVID-19. Przedmiotem ich rozmów były również tematy z unijnej agendy, w tym debata o przyszłości UE oraz polityka migracyjna i azylowa, a także problematyka związana z  rozszerzeniem Wspólnoty.

Mowa była również o priorytetach półrocznej, rotacyjnej  prezydencji Słowenii w Radzie UE, którą ten kraj objął 1 lipca, oraz  o dziedzinach współpracy w tym czasie. Pod hasłem „Wspólna. Odporna. Europa” Lublana zamierza skoncentrować się m.in. na budowaniu strategii i autonomii UE oraz zwiększeniu bezpieczeństwa w unijnym sąsiedztwie.

Liderzy pięciu państw omówili wzmocnienie ochrony zewnętrznych granic państw członkowskich upatrując w tym skutecznego sposobu zwalczania nielegalnego jej przekraczania. “Jeden na siedmiu obywateli europejskich jest obywatelem krajów Grupy Wyszehradzkiej, dlatego bardzo ważny jest głos płynący z tego regionu Europy”, podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie umieszczonym na stronie Kancelarii Premiera.

Rada Europejska potępia cyberataki na Polskę. Apeluje do Rosji o zaprzestanie agresji

Podkreślono, że Unia musi w sposób zdecydowany reagować na „wrogie, nielegalne i destrukcyjne działania Rosji”.

Premier o cyberbezpieczeństwie i ochronie zewnętrznych granic UE 

Kwestia odporności Unii Europejskiej na kryzysy, którą zakłada słoweńskie przewodnictwo, niosą nie tylko zagrożenia związane z pandemią COVID-19, ale również te wynikające z cyberprzestępczości – ataków na państwową infrastrukturę cyfrową i dezinformacji. Zdaniem polskiego premiera jednym z priorytetów Unii w najbliższym czasie musi być właśnie obrona przed atakami hakerskimi. “Kryzysy mogą być wywoływane przez wojny hybrydowe. Widzimy różne działania państw ościennych, które są niebezpieczne. Musimy razem budować obronę przeciwko takim atakom”, podkreślił Mateusz Morawiecki.

Przypomniał też, że u UE trwa wciąż dyskusja nad reformą wspólnotowej polityki migracyjnej i azylowej. “Nasz kraj wspiera odpowiedzialne podejście do zarządzania migracją i azylem, kładąc nacisk na zewnętrzny wymiar polityki migracyjnej oraz ochronę zewnętrznych granic UE”, powiedział polski premier. “Musimy razem grać do jednej bramki, żeby Europa stawała się mocniejsza. Musimy także potrafić chronić nasze zewnętrzne granice”, podkreślił.

Morawiecki powiedział także, że Partnerstwo Wschodnie powinno być traktowane jako region priorytetowy również w kontekście migracyjnym, a celem nowych rozwiązań powinno być zapewnienie większej skuteczności działań UE i państw członkowskich. “Nie można zapomnieć o rozwoju współpracy z kluczowymi krajami pochodzenia i tranzytu”, dodał.