Ministrowie rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej zacieśniają współpracę

Zdjęcie unsplash.com via @karsten.wuerth)

Zacieśnienie współpracy makroekonomicznej w dziedzinie biogospodarki, rolnictwa, gospodarki leśnej i rybołówstwa oraz rozmowy o problemie podwójnej jakości żywności w UE były głównymi tematami spotkania ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej na Słowacji. Efektem jest m. in. podpisanie deklaracji BioEast.

 

W rozmowach zorganizowanych w ramach podsumowania prezydencji Słowacji w V4 wzięli udział ministrowie rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej, a także przedstawiciele Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Słowenii, Estonii, Litwy, Łotwy i Francji.

2 mld dolarów odszkodowania od Monsanto dla małżeństwa chorego na raka

Sąd w Oakland w Kalifornii zadecydował, że amerykański koncern biotechnologiczno-chemiczny ma zapłacić ogromną sumę małżeństwu które od kilku lat choruje na złośliwy nowotwór. Ława przysięgłych stwierdziła bowiem, że za wystąpienie poważnej choroby odpowiedzialny jest produkt Monsanto – pestycyd o nazwie …

Biogospodarka wyzwaniem dla świata

Biogospodarka staje się coraz ważniejszą gałęzią produkcji rolniczej. Przyczynia się do zwiększenia jakości i bezpieczeństwa produktów spożywczych, a także gospodarowania źródłami bioenergetycznymi i odnawialnymi. Dziesiątka państw Europy Środkowo-Wschodniej uczestniczących w spotkaniu, zamierza wystąpić o unijne środki na finansowanie projektów związanych z biogospodarką. Polski minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski podkreślał, że Polska „powinna być liderem” w zrównoważonym wykorzystaniu biologicznych zasobów odnawialnych do produkcji dóbr i usług.

BioEast to także deklaracja wsparcia transformacji w kierunku odnawialnych źródeł energii. Państwa Europy Środkowo Wschodniej zapewniły także konieczność utrzymania konkurencyjności w ramach struktur unijnych oraz zobowiązały się do utworzenia nowych miejsc pracy.

Biogospodarka, czyli inteligentne rolnictwo – INFOGRAFIKA

Biogospodarka polega na przekształceniu biologicznych zasobów odnawialnych w inne produkty oraz w bioenergię. W ten sposób nie tylko podchodzi się z szacunkiem do przyrody i biologicznej różnorodności, ale można też uzyskać wiele korzyści ekonomicznych. Dzisiejsza infografika jest poświęcona właśnie temu, …

Brak zgody na podwójne standardy

Ministrowie dyskutowali o podwójnej jakości żywności w kontekście zatwierdzenia przez Parlament Europejski dyrektywy w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześniania przepisów dotyczących ochrony konsumenta. Minister Ardanowski poinformował, że podwójne standardy produktów nie mają uzasadnienia na wspólnym rynku europejskim, a zasady uczciwej konkurencji zobowiązują, aby wszyscy konsumenci byli traktowani jednakowo.

Ardanowski zwrócił uwagę, że UE będzie skutecznie konkurować na globalnym rynku tylko w przypadku równego traktowania i wspierania krajów regionu z państwami tzw. „starej Unii”.

Nawet milion gatunków zagrożonych wyginięciem

Rekordowa liczba gatunków zwierząt i roślin jest obecnie zagrożona całkowitym zniknięciem z powierzchni Ziemi. Powodem jest zanieczyszczenie środowiska. Takie wnioski płyną z największą przeprowadzonego dotąd w historii badania dotyczącego bioróżnorodności na naszej planecie.
 

Opublikowany w Paryżu wstępny raport

Współpraca polsko-czeska

Na marginesie szczytu doszło także do dwustronnych rozmów polskiego ministra z jego czeskim odpowiednikiem Miroslavem Tomanem. Spotkanie odbyło się w kilka miesięcy po napięciach dotyczących konfliktu wokół polskie mięsa. Najpierw wykryto nielegalny ubój bydła, z którego mięso trafiło do wielu państw UE, w tym Czech. Następnie Czesi wprowadzili kontrole mięsa z Polski po znalezieniu bakterii salmonelli w sprowadzonej z Polski wołowinie. Eksport polskich produktów rośnie z roku na rok, ale ostatnie napięcia podkopały zaufanie czeskich partnerów.

Dlatego spotkanie dotyczyło głównie współpracy w kwestii bezpieczeństwa i jakości żywności. Podkreślono wolę ścisłej współpracy polskich i czeskich inspekcji sanitarnych oraz chęć wymiany doświadczeń obu państw.

Minister Ardanowski potwierdził gotowość do organizacji w Polsce roboczej wizyty głównego lekarza weterynarii Republiki Czeskiej w najbliższym terminie. Ministrowie ustalili, że o każdym przypadku wykrycia nieprawidłowości dotyczących żywności pochodzącej zarówno z Polski, jak i Czech, będzie niezwłocznie informowana druga strona celem jak najszybszego ustalenia źródła zakażenia.

Szef resortu rolnictwa: Polskie ubojnie nie stwarzają zagrożenia

Szef resortu rolnictwa zapewnia, że polskie mięso nie stanowi zagrożenia, jednak w poniedziałek w Brukseli odbędzie się trójstronne spotkanie Polska-Czechy-KE ws. polskiej wołowiny, a na przełomie marca i kwietnia inspektorzy KE przeprowadzą w Polsce kolejny audyt systemu kontroli produkcji mięsa.