Szczyt państw V4 i Korei Płd. w Budapeszcie. „Współpraca stanowi o naszej sile”

Korea Południowa, Polska, Węgry, Mun Dze In, Mateusz Morawiecki, Viktor Orbán

Prezydent Korei Płd. Mun Dze In oraz premierzy Polski i Węgier Mateusz Morawiecki i Viktor Orbán podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej z Koreą Południową w Budapeszcie / Zdjęcie: KPRM [Krystian Maj]

Współpraca gospodarcza, ochrona klimatu, migracje oraz odbudowa po pandemii koronawirusa należały do głównych tematów wczorajszego, drugiego już szczytu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i prezydenta Republiki Korei. Pierwsze spotkanie w takim rozszerzonym formacie odbyło się w 2015 r. w Pradze.

 

W czasie czwartkowego (4 listopada) spotkania w Budapeszcie (Węgry sprawują bowiem obecnie rotacyjną prezydencję w Grupie) premierzy Polski – Mateusz Morawiecki, Węgier – Viktor Orbán, Czech – Andrej Babiš i Słowacji – Eduard Heger oraz prezydent Korei Południowej Mun Dze In podpisali wspólną deklarację, w której Grupa Wyszehradzka potwierdziła swoje wsparcie dla wysiłków dla podjęcia dialogu z Koreą Północną.

Morawiecki: Ta współpraca tworzy dobre perspektywy na najbliższe lata

„Spójność V4 i wola współpracy z tak ważnymi partnerami, jak Korea Południowa, stanowi o naszej sile, tworząc dobre perspektywy na najbliższe lata”, ocenił wczoraj premier Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że w obliczu wyzwań związanych z klimatem, polityką migracyjną i geopolityką to właśnie wymiana handlowa, naukowa oraz w zakresie know-how wzmacnia współpracę między V4 i Koreą Południową. „Chcemy żyć w pokoju z naszymi wielkimi sąsiadami i budować dobre warunki do wymiany gospodarczej”, oświadczył szef polskiego rządu.

Grupa Wyszehradzka: Nie pozwolimy, żeby działania Rosji podzieliły Europę

Premierzy państw V4 wyrazili solidarność z Czechami i zapowiedzieli współdziałanie w ramach UE i NATO na rzecz przekonania Rosji o nieopłacalności podejmowania ataków na inne państwa. Przyjęli także wspólną deklarację, w której zapewnili, że nie dopuszczą, by Moskwa podzieliła Europę. 

Wspólna deklaracja

W przyjętej deklaracji przywódcy podkreślili silne więzi polityczne, gospodarcze i kulturowe wynikające ze wspólnych wartości, takich jak wolność, demokracja, prawa człowieka, gospodarka rynkowa czy rządy prawa.

Ponadto za cel dalszej współpracy uznali wzmocnienie dialogu i współpracy w kwestiach globalnych, w tym zielonej transformacji, współpracy na rzecz rozwoju, transformacji cyfrowej, bezpieczeństwa cybernetycznego, bezpieczeństwa zdrowotnego, kwestii migracji i uchodźców oraz promowania wolnego handlu. Opowiedzieli się także za dalszą współpracą w dziedzinie szkolnictwa wyższego, finansów, badań i rozwoju, nauki, technologii oraz innowacji.

“Pandemia COVID-19 okazała się impulsem do rozwoju współpracy gospodarczej Korei Południowej z państwami Grupy Wyszehradzkiej, które już są głównymi odbiorcami jej towarów w UE”, zauważają Veronika Jóźwiak i Oskar Pietrewicz, eksperci Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

W ich ocenie to właśnie zmiany w globalnych łańcuchach dostaw i nacisk na ochronę klimatu w UE przyczyniły się do większego zaangażowania inwestycyjnego firm z Korei Południowej w Europie Środkowej, zwłaszcza w obszarze elektromobilności czy zielonych technologii.

Grupa Wyszehradzka: Kto wygrał, a kto stracił na pandemii?

W jaki sposób rządy państw wyszehradzkich powinny wykorzystać wynikającą z kryzysu szansę na zmiany strukturalne i reformy rynku pracy, edukacji i opieki zdrowotnej?

PISM: Państwa V4 ważnym rynkiem eksportowym dla Korei Płd.

Analitycy przypominają też, że impulsem do utworzenia w 2014 r. formatu współpracy V4 + Korea Południowa był napływ inwestycji z tego kraju do państw V4. W efekcie współpraca dotyczy przede wszystkim kwestii gospodarczy, a w mniejszym stopniu – badawczo-naukowej czy kulturalnej.

Zwracają ponadto uwagę na ograniczone dotychczas zaangażowanie polityczne stron czego wyrazem jest mała intensywność kontaktów V4 i Korei Płd. na wysokim szczeblu: w 2015 r. odbyło się jedyne (do wczoraj) spotkanie szefów rządów, a ostatnie rozmowy szefów dyplomacji – w czerwcu 2019 r.

Jóźwiak i Pietrewicz podkreślają również w swoim opracowaniu, że państwa wyszehradzkie są dla Republiki Korei największym rynkiem eksportowym w UE (2020 r. niemal 30 proc. jej sprzedaży do UE – 13,5 mld dol. – trafiło do V4). Polska jest drugim (po Niemczech) największym w UE rynkiem zbytu dla południowokoreańskich towarów – do naszego kraju dotarły towary o wartości 5,6 mld dol.  Jednak eksport z państw V4 do Korei w 2020 r. wart był tylko 3,3 mld dol.

Korea Południowa jest też największym azjatyckim inwestorem w państwach V4 (z wyjątkiem Czech, gdzie dominują inwestycje japońskie). W 2020 r. skumulowana wartość inwestycji z tego kraju w państwach Grupy Wyszehradzkiej wyniosła nieco ponad 10 mld dol., w tym w Polsce 4,6 mld, na Węgrzech 2,1 mld, w Czechach 2 mld , a w Słowacji 1,5 mld. dol.