Grupa Wyszehradzka przedstawiła swoje stanowisko dotyczące sztucznej inteligencji

źródło: Pixabay

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) chcą m.in., aby UE zwiększyła finansowanie dla projektów cyfrowych, a Komisja Europejska aktywniej włączyła się we współpracę państw członkowskich w kierunku rozwijania sztucznej inteligencji (AI). Stanowisko V4 ogłoszono podczas zorganizowanej w Brukseli konferencji Digital Day. W sumie 24 unijne kraje podpisały też wspólną deklarację o konieczności stworzenia „europejskiego podejścia” do AI.

 

Komisja Europejska ma 25 kwietnia opublikować propozycję nowych unijnych przepisów regulujących sztuczną inteligencję w UE. Tego właśnie projektu dotyczy wspólne stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej. Dokument został przekazany komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Mariyi Gabryel, a także Parlamentowi Europejskiemu i przedstawicielom państw członkowskich. Ma charakter otwarty, a grupa V4 zaprosiła wszystkich do dyskusji nad nim.

Wspólne stanowisko V4

Zaprezentowane w Brukseli stanowiska zawierają priorytety określone z punktu widzenia Polski, Czech, Słowacji i Węgier. W zaprezentowanym dokumencie V4 podkreśla wagę postępującego rozwoju AI, który da wiele możliwości nie tylko biznesowi (a szczególnie start-upom), ale także administracji państwowej. W tym kontekście niezwykle istotne są właśnie regulacje prawne, które nie mogą stawiać barier innowacyjnym projektom, a jednocześnie mają nie tylko nadążać za rzeczywistością, ale nawet ją wyprzedzać.

„Polska traktuje sprawy związane z cyfryzacją jako tak samo ważne, jak sprawy zagraniczne czy wewnętrzne. Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, z pewnością obecny stan rozwoju technologii i rozwiązań jest dobrym momentem do rozpoczęcia międzynarodowej dyskusji na ten temat. Cieszę się, że KE traktuje ten temat bardzo poważnie” – mówił podczas konferencji Digital Day polski wiceminister cyfryzacji Karol Okoński.

Sztuczna inteligencja zmniejszy rachunki za prąd

Informatycy proponują Wielkiej Brytanii: napiszemy program sztucznej inteligencji, który zmniejszy zużycie prądu w kraju o 10 proc. Jak chcą to osiągnąć?

Propozycja utworzenia Europejskiego Obserwatorium AI

Państwa V4 chcą jednocześnie, aby nowe europejskie regulacje nie tylko wspierały innowacyjność i konkurencyjność, ale skupiały się również na kwestii ochrony danych obywateli. Jako na kolejne wyzwanie wskazano kwestię prawa autorskiego w produktach sztucznej inteligencji. Podkreślono, że to jeden z przykładów nowych dylematów ekonomiczno-społecznych, jakie pojawią się wraz z rozwojem i doskonaleniem AI. Wspomniano także o kwestii dostępu do danych dla firm i instytucji badawczych. Chodzi o to, aby stworzyć możliwości korzystania z tzw. data warehouses, nazywanych potocznie „hurtowniami danych”.

Grupa V4 zaproponowała także utworzenie Europejskiego Obserwatorium Sztucznej Inteligencji, które miałoby koordynować współpracę państw członkowskich w tym obszarze. KE miałaby z kolei zbadać możliwy wpływ rozwoju i upowszechnienia się AI na rynek pracy w UE. Wezwano również do zwiększenia finansowania z unijnego budżetu dla projektów cyfrowych.

Komisja Europejska przedstawia plany inwestycji w superkomputery

Informacja prasowa Komisji Europejskiej

Komisja Europejska przedstawiła dziś swoje plany zainwestowania wspólnie z państwami członkowskimi w stworzenie w Europie infrastruktury superkomputerów światowej klasy.
Superkomputery są potrzebne do przetwarzania zwiększającej się ciągle ilości danych, a ich wykorzystanie przynosi społeczeństwu korzyści w wielu obszarach, …

Pakt 24 krajów członkowskich

UE przyspiesza prace nad przygotowaniem nowych regulacji dotyczących AI po tym jak państwa członkowskie zobowiązały do tego instytucje europejskiej podczas Szczytu Cyfrowego w Tallinie pod koniec września ubiegłego roku. Przywódcy państw członkowskich stwierdzili wówczas, że UE pozostaje daleko w tyle w kwestii rozwoju inwestycji cyfrowych (w tym także AI) za Stanami Zjednoczonymi i Chinami, a także kilkoma innymi państwami azjatyckimi. Podczas wtorkowej (10 kwietnia) konferencji Digital Day w Brukseli 24 państwa członkowskie podpisały też wspólny pakt na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji. W deklaracji podkreślono konieczność wypracowania wspólnego „europejskiego podejścia” do tej kwestii. Dokument podpisała także Norwegia.

Pod deklaracją zabrakło podpisów przedstawicieli tylko czterech krajów członkowskich – Chorwacji, Cypru, Grecji i Rumunii. Jak poinformował EURACTIV jeden z urzędników z KE, owe cztery kraje nie zgłosiły jednak sprzeciwu wobec ww. paktu. Ich przedstawiciele nie mogli złożyć podpisu z powodu wątpliwości proceduralnych. Dołączanie do tego typu paktów musi być tam najpierw zatwierdzone na poziomie krajowym.

KE przedstawiła projekt nowego podatku od działalności w internecie

Komisja Europejska chce opodatkować firmy, które aktywnie prowadzą działalność w internecie. Do tej pory ten obszar, choć przynosi coraz większe zyski, był słabo opodatkowany. Bruksela zastrzega, że nie chodzi jej o zaszkodzenie branży, ale o utrudnienie jej unikania płacenia podatków.
 
Według …

UE w konkurencji z USA i Chinami

Do współpracy w kwestii rozwijania prac nad sztuczną inteligencją wzywał też wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip. W szczególności wskazał na kwestię udostępniania sobie wiedzy na temat AI, dostosowywania do siebie krajowych programów badawczych, podejmowanie wspólnych inwestycji czy wspólną współpracę z biznesem. W marcu nową inicjatywę w kierunku badań nad sztuczną inteligencją ogłosił prezydent Francji Emmanuel Macron. Paryż chce przez najbliższe cztery lata przeznaczyć na ten cel 1,5 mld euro. Powstać ma m.in. (we współpracy z Niemcami) nowe centrum badań nad AI. Już teraz w Paryżu działa laboratorium badawcze AI prowadzone przez Facebooka.

Zgromadzeni na konferencji Digital Day ministrowie z państw członkowskich często zwracali uwagę na aspekt etyczny w rozwoju sztucznej inteligencji. Uwzględnienie tego typu standardów mogłoby bowiem stać się znakiem rozpoznawczym dla europejskich projektów w dziedzinie AI. „Nie możemy oczekiwać, że zrobią tak Chiny. To my musimy to zrobić. Posiadając sprawne demokracje i system prawny UE musi właśnie to potraktować najpoważniej. Konkurowanie z USA czy Chinami jest oczywiście ważne, ale jeśli nie stworzymy własnych ram prawnych i etycznych, przegramy na pewno” – przekonywał szwedzki minister ds. cyfryzacji Peter Eriksson.

UE ureguluje bitcoina?

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej chce opracowania globalnych regulacji dotyczących tzw. kryptowalut, w tym najpopularniejszej z nich – bitcoina. Valdis Dombrovskis, który w KE odpowiada za wspólną walutę oraz dialog społeczny postuluje, by to UE dała światu przykład i zajęła się tą …