Czeski minister: Polska i Węgry naruszyły rządy prawa

Mikuláš Bek

Mikuláš Bek [Photo via Wikipedia]

„Rządy w Polsce i na Węgrzech naruszyły zasady praworządności”, powiedział nowy czeski minister ds. europejskich Mikuláš Bek (STAN, EPL) w wywiadzie dla gazety „Hospodářskie Noviny”.

 

 

Nowy rząd kierowany przez Petra Fialę z partii ODS nie ma jasnego stanowiska w sprawie mechanizmu warunkowości lub artykułu 7. Traktatu UE, dotyczącego możliwości naruszenia przez państwo członkowskie wartości unijnych. Bek spodziewa się jednak, że w nowym rządzie dominować będzie ich obrona.

„Oczywiste jest, że w ODS (Obywatelskiej Partii Demokratycznej, należącej do frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim) istnieją wpływowe głosy, które staną po stronie Węgier i Polski” – wyjaśnił Bek.

Na przykład czescy eurodeputowani z ODS nie głosowali za rezolucjami Parlamentu Europejskiego, krytykującymi Węgry i Polskę. Premier Fiala wyraził jednak zaniepokojenie tzw. „oligarchizacją” Węgier. Według Beka nowy rząd musi znaleźć wspólny język wśród różnych opinii.

Minister zasugerował także, że Budapeszt i Warszawa mogą być zagrożone izolacją, nawet w Grupie Wyszehradzkiej. „Węgry i Polska są teraz w poważnym konflikcie z resztą UE, podczas gdy Czechy i Słowacja nie podążają tą ścieżką” – zauważył Bek.

„Sensowność współpracy na poziomie wyszehradzkim jest osłabiona. Może się to jednak zmienić po wyborach w obu krajach (w Polsce i na Węgrzech), w przypadku Węgier może w tym już roku” – dodał.