Czechy chcą zmiany wizerunku Grupy Wyszehradzkiej w Europie

Flagi państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Unii Europejskiej / Zdjęcie via twitter @MiroslavLajcak

Skończenie z wizerunkiem głównych hamulcowych w Unii Europejskiej jest jednym z priorytetów czeskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Praga skupi się na rozwijaniu potencjału koalicyjnego państw regionu we Wspólnocie oraz działaniu na rzecz pogłębienia współpracy w dziedzinie obronności oraz rynku wewnętrznego.

 

 

Państwa Grupy Wyszehradzkiej (V4) współpracują w wielu dziedzinach. Zarówno gospodarczych, jak i politycznych. Mimo że we wzajemnych relacjach pojawiają się trudności, jak w przypadku zimowej afery z polskim mięsem czy odwołaniu polskiej delegacji ze szczytu V4 w Jerozolimie, to zdecydowanie więcej jest przykładów współpracy, jak choćby zapowiedź budowy kolei dużych prędkości. W ostatnich dniach głośno było o innym rodzaju współpracy: o zablokowaniu kandydatury Fransa Timmermana przez państwa regionu, ubiegającego się o stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Rozpoczęta 1 lipca czeska prezydencja w V4 zamierza zmienić wizerunek państw regionu w UE, promować współpracę gospodarczą i obronną oraz działać na rzecz państw aspirujących do dołączenia do Unii Europejskiej.

Grupa Wyszehradzka: Od wzorcowych demokracji do autorytaryzmu?

W tym roku państwa Grupy Wyszehradzkiej świętują 30-lecie upadku komunizmu. Polska i Węgry nie mają jednak wielu powodów do zadowolenia, ciążą nad nimi bowiem unijne procedury dotyczące nieprzestrzegania zasad praworządności. W dodatku ostatnie dane dotyczące stanu demokracji na świecie …

Pragmatyczna prezydencja

Czesi zapowiadają kontynuację działań Słowaków, od których przejmują prezydencję, wraz z rozwijaniem własnych pomysłów. Praga reklamuje najbliższe 12 miesięcy pod hasłem „Racjonalnej Europy” (V4 – Reasonable Europe”). W ubiegłym tygodniu szerzej o priorytetach swojego kraju opowiedział minister spraw zagranicznych Czech Tomáš Petříček podczas debaty zorganizowanej przez Instytut Polityki i Społeczeństwa w Pradze.

Poza kontynuacją stałych elementów każdej z prezydencji, jak współpraca parlamentarna, rozwijanie kooperacji między organizacjami pozarządowymi, Czechy stawiają na trzy dominujące zagadnienia, wśród których na pierwszy plan wysuwają się sprawy międzynarodowe. Czeska prezydencja w V4 będzie działać na rzecz zacieśnienia współpracy państw Partnerstwa Wschodniego (PW) z UE oraz promować integrację krajów Bałkanów Zachodnich ze Wspólnotą. W obu regionach – traktowanych priorytetowo przez V4 – Praga zamierza działać na rzecz niezbędnych reform, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz praworządności.

Czechy postawią także na wzmacnianie polityki bezpieczeństwa. Zapowiadają promowanie stanowiska V4 w NATO i UE oraz wzmocnienie współpracy transatlantyckiej, także z Gruzją i Ukrainą. Najbliższe półrocze jest związane z dyżurem Wyszehradzkiej Grupy Bojowej w ramach Grup Bojowych Unii Europejskiej. Praga zapowiada, że wesprze powstanie kolejnej formacji, której dyżur przypada na pierwszą połowę 2023 r.

Grupa Wyszehradzka wspiera europejskie aspiracje Bałkanów Zachodnich

Wszystkie państwa Grupy Wyszehradzkiej popierają rozszerzenie Unii Europejskiej i NATO. Choć wsparcie to nie zawsze odnosi się do Ukrainy czy Kosowa, widać je szczególnie w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich. Zdaniem ministra spraw zagranicznych Węgier Pétera Szijjártó “im więcej państw należy …

Rewolucja cyfrowa i gospodarka

Drugim z istotnych elementów programu jest wykorzystanie szans, jakie daje czwarta rewolucja przemysłowa. Według Petříčka przed UE i V4 znalezienie rozwiązań wspierających rozwój nowych technologii, które przyczynią się do poprawy konkurencyjności Wspólnoty na arenie międzynarodowej. Jednak Czechy zauważają, że innowacyjność, promowanie nowych technologii i wzrost produktywności nie powiodą się bez dopływu pracowników do gospodarek. Już teraz państwa regionu borykają się z brakiem chętnych do pracy.

Dlatego Praga postuluje stworzenie odpowiednich warunków dla potencjalnych pracowników oraz podnoszenie kompetencji już obecnych na rynkach pracy. Program czeskiej prezydencji nie porusza w tym kontekście fenomenu migracji ani sprzeciwu Warszawy, Pragi, Bratysławy i Budapesztu na system relokacji uchodźców promowany przez Brukselę.

Czechy zamierzają dużo miejsca poświęcić gospodarce. Likwidacja barier cyfrowych i obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, w tym budowanie krajowych i transgranicznych połączeń cyfrowej infrastruktury to tylko niektóre z postulatów Pragi. Innym jest rozwój sztucznej inteligencji (AI). Praga zamierza promować dokonania Wyszehradu na tym polu w UE, a także aktywnie uczestniczyć w europejskiej debacie dotyczącej rozwoju AI.

Czy sztuczna inteligencja to przełom na miarę wynalezienia druku? – WYWIAD

Sztuczna inteligencja (AI) w ostatnich latach rozwija się w ogromnym tempie. Potrafi już rozpoznawać twarze, sterować autonomicznymi pojazdami, a nawet komponować muzykę. W. Brian Arthur, ekonomista i ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji, w wywiadzie dla EURACTIV mówi o tym, dlaczego …

Zapowiedź „nowego otwarcia”

Praga zamierza skończyć z wizerunkiem głównych hamulcowych UE, jaki przylgnął do państw wyszehradzkich. Dlatego zapowiada „nowe otwarcie”. Czeski minister spraw zagranicznych podkreślił, że państwa V4 nie zamierzają działać przeciwko Brukseli, ale razem z nią. Czechy poczynią starania na rzecz „nieideologicznego, merytorycznego i konstruktywnego dialogu”, aby odkryć na nowo wspólność płaszczyzn i wzmocnić zaufanie obywateli UE. Czeska prezydencja zamierza działać „w duchu otwartości”, aby zwiększyć potencjał koalicyjny państw Wyszehradu, tak aby uczynić słyszalnym stanowisko regionu w Brukseli. Potencjalnymi partnerami mają być Niemcy, Francja, kraje Beneluksu, państwa nordyckie i bałtyckie.

Najbliższe miesiące mogą okazać się kluczowe dla nowej perspektywy finansowej dla lat 2021-2027 i Praga zapowiada koordynację interesów V4 podczas negocjacji. Gra toczy się o zachowanie satysfakcjonującego wsparcia w ramach funduszy strukturalnych, na rozwój gospodarczy, infrastrukturę czy rolnictwo. Czechy zapowiadają również aktywny udział w rozwiązaniu kwestii azylowej i migracyjnej.

Ponadto Praga chciałaby przyczynić się do ułatwienia znalezienia konsensusu dla innych najważniejszych bolączek UE, bezpieczeństwa, stabilności gospodarczej i społecznej.

Francuski analityk: Grupa Wyszehradzka musi przedstawić swoją wizję Europy

Z szefem brukselskiego oddziału Fundacji im. Roberta Schumana Ericiem Mauricem EURACTIV rozmawia na temat różnic między „starą” i „nową” Europą, niezrozumienia wzajemnych potrzeb i debacie na temat przyszłości UE.
 

EURACTIV: 15 lat temu grupa dziesięciu państw, w tym kraje Grupy Wyszehradzkiej, …

 

 

Więcej informacji:

Program czeskiej prezydencji w V4