Europa Środkowo-Wschodnia: Czechy najbardziej odporne na wpływy zagraniczne

czechy-bulgaria-serbia-globsec-vulnerability-index-europa-srodkowo-wschodnia-unia-europejska-nato-wplywy-zagraniczne-dezinformacja

Prezydent Chin Xi Jinping, źródło: en.kremlin.ru

Czechy wykazują największą odporność na szkodliwe wpływy zagraniczne, a Bułgaria jest na nie najbardziej podatna, wynika z Globsec Vulnerability Index 2021. Badanie obejmuje osiem krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Zostań jednym z Młodych Liderów Europy! Redakcja EURACTIV.pl ogłasza nabór do projektu Young European Leaders for the Future of Europe

 

„Czeska odporność wynika z gotowości elit politycznych do nazwania rosyjskiej i chińskiej ingerencji jako zagrożenia”, powiedział w rozmowie z EURACTIV.cz Jonáš Syrovátka z Praskiego Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem i współautor badania.

Dodał, że Czechy mają „stosunkowo rozwinięte instytucje demokratyczne, takie jak niezależne media i społeczeństwo obywatelskie”.

W badaniu oceniono osiem krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Bułgarię, Czechy, Węgry, Czarnogórę, Macedonię Północną, Rumunię, Serbię i Słowację. Zgodnie z wynikami, członkostwo w UE lub NATO przyczynia się do większej odporności wobec zewnętrznej ingerencji.

Najgorzej oceniona została Serbia, a najbardziej podatną na wpływy zagraniczne spośród objętych rankingiem krajów UE uznano Bułgarię.

„Bułgarskie partie polityczne, na podstawie publicznych wypowiedzi, zostały ocenione jako najbardziej prorosyjskie i będące zwolennikami NATO w najmniejszym stopniu”, wskazano w Indeksie.

Autorzy badania zauważyli, że wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej napotykają na podobne przeszkody w zwiększaniu swojej odporności na wpływy z zagranicy.

„Nieufność obywateli wobec elit politycznych i instytucji państwowych to główne bariery dla poprawy odporności krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Bez długoterminowych i systematycznych wysiłków w tej dziedzinie, kraje te będą coraz bardziej narażone na wpływy obcych mocarstw i inne wyzwania związane z bezpieczeństwem”, wskazał Syrovátka.

Jego zdaniem UE i NATO będą właściwie reagować na globalne wyzwania tylko jeśli zostanie nawiązany odpowiedni dialog i wymiana doświadczeń między regionem Europy Środkowo-Wschodniej a państwami zachodnimi.