Czy jesteśmy świadomi wyzwań i zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi? – INFOGRAFIKA

Większość mieszkańców Grupy Wyszechradzkiej zdaje sobie sprawę z problemu, jakim jest zmiana klimatu oraz wynikające z tego konsekwencje dla środowiska naturalnego i przyszłości naszej planety. Niewiele osób jest jednak skłonnych do zmiany swoich zachowań konsumenckich, które przyczyniłyby się do zahamowania tego zjawiska.