CISPE: UE wymaga niemożliwego

Promoted content

Unia Europejska chce, aby dostawcy infrastruktury chmurowej przeglądali dane klientów. To jednak spowolni ich transformację cyfrową i wstrzyma ze skutkiem natychmiastowym ochronę wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

 

Dzięki proponowanym przepisom dotyczącym proaktywnego monitorowania danych klientów online, a tym samym „zapobiegania rozpowszechnianiu treści terrorystycznych”, rozporządzenie UE jest skierowane do niewłaściwych adresatów i wzywa europejskie firmy infrastruktury chmurowej do czegoś, co jest technicznie niewykonalne.

 

CISPE jest dostawcą usług infrastruktury chmurowej w Europie i zapewnia infrastrukturę dla przedsiębiorstw i administracji rządowych do zarządzania danymi.

 

Dowiedz się więcej o akcji Wrong Player: