UE i Indie podpisały wspólną deklarację w sprawie wielojęzyczności

Wspólna deklaracja podpisana w miniony piątek obejmuje również współdziałanie w zakresie wpływu języków na szanse zatrudnienia, konkurencyjność przedsiębiorstw i spójność społeczną, nauki języków przez całe życie oraz nowych technologii wspomagających naukę języków.

„Doświadczenia Indii w zarządzaniu różnorodnością językową są w skali świata wyjątkowe i wierzę, że UE i Indie mają sobie wiele do przekazania w tym względzie”, powiedział Leonard Orban. Wspólna deklaracja nawiązuje do postanowień szczytu UE-Indie, który odbył się w Marsylii w dniu 29 września 2008 r. Wtedy to przedstawiciele władz obu stron zobowiązali się do rozwinięcia dialogu na temat promowania języków, dialogu międzykulturowego i wielojęzyczności.

Pierwszym krokiem do rozwinięcia takiego dialogu była zorganizowana w grudniu 2008 r. w New Delhi (Indie) konferencja pt. „Wielojęzyczność i dialog kultur w obliczu globalizacji”, wpisująca się w ramy Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego 2008. Konferencję zorganizowały wspólnie Komisja Europejska, ambasada Francji w ramach francuskiej prezydencji Unii Europejskiej, Indyjska Krajowa Komisja Wiedzy oraz Europejski Związek Narodowych Instytutów Kultury (EUNIC – klaster Indie). Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Delhi dzięki uprzejmości władz uniwersytetu.

Indie, liczące ponad 1,1 mld mieszkańców, stanowią wyjątkowy przykład różnorodności etnicznej, społeczno-kulturowej oraz religijnej, z którą wiąże się również ogromna różnorodność językowa. Jak wynika ze spisu ludności przeprowadzonego w roku 2001, w Indiach występuje 29 języków, którymi jako pierwszym językiem posługuje się ponad milion osób, obecne są również 122 języki liczące co najmniej 10 tys. mówców oraz kolejne 234 języki, których używają mniejsze społeczności.

Na mocy konstytucji ogólnokrajowym językiem urzędowym jest hindi. Do celów urzędowych dopuszczone jest posługiwanie się językiem angielskim, państwo liczy również 22 regionalne języki urzędowe. Ta ogromna różnorodność językowa wpisała się w dzieje Indii i postrzegana jest tam jako zupełnie naturalna.

Podobieństwo do sytuacji, jaką znamy z Unii Europejskiej, czyni z Indii szczególnego partnera dialogu w kwestiach wielojęzyczności. Wspólna deklaracja przewiduje regularne debaty oraz wymianę dobrych praktyk. (tmw)