Ośmiu kandydatów do tegorocznej nagrody im. Sacharowa

W tym roku, obok Ingrid Betancourt, Dalajlamy, Hu Jia, Aleksandra Kazulina, Apollinaire`a Malu Malu, Michaiła Trepaszkina i Morgana Tsvangirai, zgłoszone zostało również – przez grupę Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL) –   Europejskie Centrum Praw Romów, pozarządowa, międzynarodowa organizacja, utworzona w 1996 roku, której działalność koncentruje się na zwalczaniu rasizmu skierowanego przeciwko Romom i łamania praw człowieka.

Kandydatów do tej nagrody zgłaszają grupy polityczne w PE lub co najmniej 40 europosłów. Termin ich zgłaszania mija 8 września.

Kandydaturę Ingrid Betancourt – byłej kandydatki w wyborach prezydenckich w Kolumbii i niedawno uwolnionej, wieloletniej więźniarki politycznej, zgłosił  w imieniu politycznej grupy socjalistów jej szef, Martin Schulz.

 Dalajlamę – duchowego przywódcę Tybetańczyków, obrońcę praw człowieka w Tybecie I propagatora dialogu międzykulturowego nominowała Cristiana Muscardini w imieniu grupy Unia na rzecz Europy Narodów (UEN) oraz  Alojz Peterlé wraz z 40 innymi europarlamentarzystami.

 Szef grupy Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) Graham Watson w imieniu swojej grupy, a także  Monica Frassoni i Daniel Cohn-Bendit w imieniu europejskich “Zielonych” wraz z 55 innymi europosłami, zgłosili Hu Jia – chińskiego opozycjonistę, więźnia politycznego.

Alaksandra Kazulina, niedawno uwolnionego więźnia politycznego i byłego kandydata białoruskiej opozycji w wyborach prezydenckich w 2006 roku, zgłosił Jacek Protasiewicz, Jan Marinus Wiersma i 44 innych europosłów.

Abbot Apollinaire Malu Malu – szef Niezależnej KomisjiWyborczej w Demokratycznej Republice Kongo i lider ruchu na rzecz pokojowego zakończenia konfliktu w tym kraju został nominowany do nagrody Sacharowa Luisę Morgantini, Alaina Hutchinsona, Jürgena Schrödera, Johana Van Hecke i  44 innych posłów PE.

Michaiła Trepaszkina, znanego dysydenta rosyjskiego i aktywnego obrońcę praw człowieka zgłosił  Gerard Batten w imieniu grupy Niepodległość i Demokracja (IND/DEM), a Morgana Tsvangirai, przywódcę demokratycznej opozycji w Zimbabwe – Luís Queiró z 96 innymi członkami PE.

Następnym krokiem będzie oficjalna prezentacja nominowanych kandydatów, która odbędzie rankiem 9 września w Brukseli, na wspólnym posiedzeniu dwóch Komisji: Spraw Zagranicznych i Rozwoju oraz podkomisji Praw Człowieka. Potem, 22 września  komisja Spraw Zagranicznych w głosowaniu wyłoni zostanie trzech finalistów.

Ostatnim etapem będzie wybór zwycięzcy. W połowie października  dokona go Konferencja Przewodniczących PE (złożona z przewodniczących grup politycznych oraz Przewodniczącego Parlamentu), a 17 grudnia, na plenarnej sesji PE w Strasburgu, odbędzie się uroczyste wręczenie nagrody laureatowi.

Okazji dwudziestolecia nagrody Sacharowa, 16 grudnia do Strasburga zaproszeni zostali na specjalną uroczystość poprzedni laureaci. Dotychczas otrzymali ją m.in. były prezydent RPA Nelson Mandela, birmańska opozycjonistka Aung Sang Suu Kyi i białoruski opozycjonista Alaksandr Milinkiewicz.

Nagroda Sacharowa jest  formalnie ogłaszana i przyznawana, zawsze w okolicach 10 grudnia – rocznicy podpisania w 1948 roku przez Narody Zjednoczone Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zwycięzca otrzymuje dyplom i 50 tysięcy euro.(bea)