MŚP tracą zlecenia przez nieznajomość języków

Wydaje się, że angielski jest współczesnym lingua franca biznesu, ale to nie prawda, powiedział Orban w dyskusji przy okrągłym stole, która dotyczyła umiejętności językowych w MŚP i była częścią tygodnia MŚP w UE. Podczas spotkania poszukiwano sposobów poprawy komunikacji wielojęzycznej, aby móc zdobywać więcej klientów zagranicą.

Jego zdaniem w zakresie komunikacji angielski jest może nawet językiem uniwersalnym, ale aby dotrzeć do konsumenta w całej Europie jak i poza nią przedsiębiorstwa muszą rozwijać strategie językowe i interkulturowe.

Orban zwrócił uwagę, że opublikowany w zeszłym roku przez europejskie przedsiębiorstwa raport wskazał jednoznacznie, że małe i średnie przedsiębiorstwa tracą zlecenia – a przez to i dochody – na skutek braku umiejętności językowych i interkulturowych.  

Raport ostrzega, że unijny przemysł stoi w obliczu niebezpieczeństwa utraty konkurencyjności, ponieważ inne kraje wyprzedzają wspólnotę pod względem umiejętności językowych.

Komisarz Orban zapowiedział, że Komisja Europejska planuje stworzenie trwałej platformy, której zadaniem będzie poprawa dialogu pomiędzy przedsiębiorstwami i grupami interesu związanymi z nauczaniem języków. Celem tego przedsięwzięcia będzie pomoc firmom w wykorzystaniu języków obcych.

W raporcie z minionego lata “Business Forum for Mulitlingualism” ostrzegało, że kraje rozwijające się, przede wszystkim w Azji i Ameryce Łacińskiej szybko zdobywają dobre umiejętności językowe niezbędne do skutecznego konkurowania na światowych rynkach, i że Europa musi wspierać formalne i nieformalne nauczanie języków, jeśli chce dotrzymać im kroku. (tmw)