KE: dalsze uproszczenia administracyjne w unijnym rolnictwie

Decyzja ta zapadła – jak podała KE w komunikacie – w związku ze „znaczącymi postępami” w dotychczasowym procesie upraszczania WPR i „zapowiedziami kolejnych działań w tym kierunku”.

Nowe sprawozdanie przedstawia działania podjęte przez ostatnich trzy i pół roku na rzecz  ograniczenia obciążeń administracyjnych rolników, przedsiębiorstw branży spożywczej i administracji krajowych. Zapowiada ponadto poważne oszczędności, dzięki którym unijne rolnictwo ma stać się bardziej konkurencyjne.

 „Nasze starania na rzecz uproszczenia wspólnej polityki rolnej i uprzystępnienia jej rolnikom były nadzwyczaj owocne” – oceniła unijna komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel. „Upraszczanie polityki oznacza nie tylko ułatwianie życia urzędnikom, ale przede wszystkim daje rolnikom więcej czasu na pracę w gospodarstwach – czyli na to, w czym są najlepsi – nie obarczając ich godzinami zbędnych formalności” – powiedziała komisarz.

Boel szacuje, że oszczędności rolników wynikające ze zmniejszenia tych obciążeń, przyniosą im „setki milionów euro”. „W obliczu kryzysu, to korzyść nie do przecenienia” – podkreśliła.

Co roku polityka rolna pochłania około 55 mld euro, czyli 40 proc. unijnego budżetu.

KE przewiduje ponadto, że szkolenia pracowników unijnych instytucji, którzy zajmują się polityką rolną, już od przyszłego roku  będą obejmować pobyt w gospodarstwie rolnym. Osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki  zarzuca się bowiem brak kontaktu z tymi, których przygotowywane przez nich przepisy dotyczą. Program „Żniwa z bliska” ma pomóc urzędnikom w lepszym zrozumieniu codziennego życia rolników, tak by mogli  opracowywać skuteczniejszą politykę.

Komisja rozważa również możliwość wprowadzenia szkoleń, które  doprowadzą do redagowania unijnych dokumentów w przystępniejszym języku.

Plan upraszczania WPR Komisja Europejska realizuje od 2005 roku: uchyla przestarzałe akty prawne, wprowadza kolejne etapy reformy, dzięki którym unijna polityka rolna staje się bardziej sprawna i przejrzysta, a także doskonali praktykę stanowienia prawa i systemy informatyczne.

Program Komisji przewiduje także usprawnianie reguł stosowania zasady współzależności (co pozwoliłoby gospodarstwom zaoszczędzić nawet 5,7 mln euro), regularne przeglądy prawodawstwa, a także propozycje zmian dotyczących unijnej polityki jakości w odniesieniu do norm handlowych i chronionych oznaczeń geograficznych.

Zainaugurowany w 2006 roku program, który początkowo obejmował 20 projektów, obecnie liczy ich już 50, z czego 43 już wdrożono.

Podsumowując dotychczasowe osiągnięcia KE wymieniła m.in. zniesienie obowiązku ubiegania się o pozwolenie na wywóz wołowiny dokonywany bez refundacji wywozowej, co zmniejszyło przeciętne koszty wywozu o 16 euro na tonę, oraz zniesienie wymogu dysponowania ziemią przez przynajmniej dziesięć miesięcy do ubiegania się o dopłaty bezpośrednie, co zaoszczędziło gospodarstwom około 19 mln euro.

Ponadto Komisja uchyliła normy handlowe dotyczące 26 kategorii owoców i warzyw, dzięki czemu zainteresowane podmioty zwolniono z kosztów ich przestrzegania, a organy krajowe – z prowadzenia kontroli. Na dodatek ograniczyło to niepotrzebne marnotrawstwo płodów rolnych.

”Skutkiem oceny funkcjonowania reformy WPR powinno być ograniczenie kosztów obciążeń administracyjnych ponoszonych przez gospodarstwa o około 135 mln euro, dzięki zniesieniu niektórych szczegółowych programów pomocy. Szacuje się ponadto, że samo zniesienie odłogowania pozwoli gospodarstwom zaoszczędzić 146 mln euro” – informuje Komisja dodając, że uproszczeniu przysłużyły się też reformy przeprowadzone w sektorze cukru, wina, owoców i warzyw oraz włączenie tych sektorów do systemu płatności jednolitej.

KE podkreśla, że dotychczas uchylono już niemal 300 przestarzałych aktów prawnych, np. dzięki utworzeniu jednej organizacji rynku z 21 wcześniej odrębnych organizacji rynkowych, uchylono 78 aktów prawnych Rady zmniejszając w ten sposób liczbę obowiązujących w tej dziedzinie artykułów z około 920 do 230. Ponadto z sześciu aktów prawnych dotyczących pomocy państwa pozostawiono tylko trzy.

Komisja podała także, że nowy system – który ma usprawnić obieg informacji między służbami Komisji i państwami członkowskimi drogą elektroniczną (ISAMM (Information System for Agricultural Market Management and Monitoring) – jest już na ukończeniu.

Może to przynieść dalsze oszczędności dla gospodarstw przekraczające 400 mln euro – przewiduje Komisja.

Obecny budżet WPR obejmuje lata 2007–2012. Dyskusje nad kolejnym okresem finansowania rozpoczną się jeszcze w tym roku. (bea)