III Konferencja Studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

III Konferencja Studentów WNE

III Konferencja Studentów WNE

Młodzi i aktywni studenci zaprezentują wyniki własnych badań, tworząc okazję do publicznie dostępnej merytorycznej dyskusji ekonomicznej. Całość odbywać się będzie pod patronatem licznych, prestiżowych instytucji.

 

Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Koło Naukowe Strategii Gospodarczej UW
zapraszają do udziału w trzeciej edycji Konferencji Studentów, która odbędzie się 19
października na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Celem Konferencji jest
umożliwienie studentom WNE prezentacji swoich prac dyplomowych oraz wyników
prowadzonych przez nich badań przed pracownikami naukowymi, zaproszonymi
przedstawicielami świata ekonomii, biznesu i finansów oraz innymi studentami
Uniwersytetu.

Program konferencji i patroni

Konferencja będzie podzielona na bloki tematyczne, w ramach których zostaną
wygłoszone referaty studentów, koreferaty kadry naukowej oraz wykłady
zaproszonych gości. Po każdym bloku odbędzie się dyskusja z udziałem audytorium.
Następnie Komitet Naukowy wyłoni najlepsze prace z każdego bloku tematycznego.
Patronatem Honorowym nad Konferencją objęły organizacje ekonomiczne: Warsaw
Enterprise Institute, Centrum Kapitalizmu, Instytut Misesa, Forum Obywatelskiego
Rozwoju, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości i Delab.

Uczestnictwo

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma pakiet gadżetów,
certyfikat uczestnictwa oraz będzie miał okazję porozmawiać z prelegentami i
zaproszonymi gośćmi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukami społecznymi. Więcej informacji
na wydarzeniu na Facebooku i fanpage’u Koła: fb.com/knsguw.