Europejczycy wyrażają rekordowe poparcie dla euro

EPA/Claudio Onorati

Zgodnie z wynikami najnowszego badania Eurobarometr więcej niż trzech na czterech obywateli uważa, że wspólna waluta jest dobra dla Unii Europejskiej. Jest to najwyższe poparcie od 2002 r., kiedy to rozpoczęto sondaże.

 

Zgodnie z wynikami najnowszego badania Eurobarometr dotyczącego strefy euro 76 proc. respondentów uważa, że wspólna waluta jest dobra dla UE. Przewyższono tym samym o 2 punkty procentowe ubiegłoroczny rekord – jest to największe poparcie odnotowane od czasu wprowadzenia monet i banknotów euro w 2002 r. 65 proc. respondentów z całej strefy euro jest ponadto zdania, że euro jest korzystne dla ich własnego kraju: jest to również najwyższy odnotowany odsetek. Wspólna waluta cieszy się poparciem większości obywateli we wszystkich 19 państwach członkowskich strefy euro.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Od czasu, gdy podpisałem się na traktacie z Maastricht, upłynęło już niemal 28 lat, ale pozostaję przekonany, że był to najważniejszy podpis, jaki kiedykolwiek złożyłem. Euro ma teraz 20 lat i jest młodą walutą, ale stało się już symbolem jedności, suwerenności i stabilności. W ciągu ostatnich pięciu lat ciężko pracowaliśmy, aby uwolnić się od kryzysu w Europie, zagwarantować wszystkim Europejczykom dostęp do korzyści płynących z zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i inwestycji oraz jeszcze bardziej wzmocnić europejską unię gospodarczą i walutową. Moja osoba i euro są jedynym spadkiem po traktacie z Maastricht, dlatego cieszę się, widząc to rekordowo wysokie poparcie dla naszej wspólnej waluty w ostatnich dniach mojej kadencji jako przewodniczącego Komisji Europejskiej. Walczyłem o euro przez całe życie, bo wspólna waluta jest jednym z najważniejszych atutów przygotowujących Europę na przyszłość. Zadbajmy o to, by euro dalej przynosiło dobrobyt i bezpieczeństwo naszym obywatelom.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący do spraw euro i dialogu społecznego, odpowiedzialny także za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych, powiedział: Euro jest dziś silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zastępując 19 różnych walut, przynosi liczne korzyści obywatelom, przedsiębiorstwom i krajom. To nie przypadek, że większość Europejczyków popiera euro. W świetle tego rekordowo wysokiego poparcia nie ulega wątpliwości, że społeczeństwo daje nam mandat do prac nad dalszym wzmacnianiem naszej unii gospodarczej i walutowej oraz zwiększeniem międzynarodowej roli euro.

Pierre Moscovici, komisarz do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł, stwierdził: Czasy, gdy integralność wspólnej waluty stała pod znakiem zapytania, mamy już dawno za sobą. Euro jest jednym z największych europejskich osiągnięć i przynosi wymierne korzyści europejskim obywatelom, przedsiębiorstwom i rządom. Od czasu kryzysu unia gospodarcza i walutowa została wzmocniona podczas mandatu obecnej Komisji, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. O losach euro zadecydują przyszłe działania. Musimy zapewnić dalszy wzrost poparcia dla wspólnej waluty oraz zadbać o to, by związane z nią korzyści rozkładały się bardziej równo wśród wszystkich obywateli. 

Euro ułatwia życie

Euro jest wciąż jeszcze młodą walutą: w tym roku obchodziło swoje dwudzieste urodziny. Europejczycy widzą jednak wyraźnie bardzo praktyczne korzyści, które wspólna waluta przynosi im w codziennym życiu. Cztery piąte respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że euro ułatwiło prowadzenie działalności gospodarczej ponad granicami, porównywanie cen i robienie zakupów w innych krajach, w tym za pośrednictwem internetu. Większość bezwzględna w strefie euro jest również zdania, że dzięki euro podróżowanie stało się łatwiejsze i mniej kosztowne.

Euro to coś więcej niż tylko monety i banknoty: stanowi symbol jedności Europy i jej globalnej siły. Jest ono walutą już 340 milionów Europejczyków mieszkających w 19 państwach członkowskich. Przyniosło nam wszystkim wymierne korzyści: stabilne ceny, niższe koszty transakcji, ochronę oszczędności, bardziej przejrzyste i konkurencyjne rynki, wzrost wymiany handlowej, łatwiejsze podróżowanie i wyższe standardy życia. Na całym świecie około 60 krajów powiązało swoje waluty w pewien sposób z euro.

Silne poparcie dla reform, koordynacji polityk gospodarczych, ale także dla wycofania monet o nominałach jednego centa i dwóch centów

Gdy respondentów spytano o opinię na temat koordynacji polityk gospodarczych, w tym budżetowych, 69 proc. z nich powiedziało, że widzi potrzebę większej koordynacji w strefie euro, podczas gdy tylko 7 proc. wyraziło życzenie, by ograniczono współpracę w tym zakresie. Utrzymuje się także silne poparcie (80 proc.) dla reform ekonomicznych usprawniających działanie krajowych gospodarek. Widać to również w wynikach krajowych: we wszystkich państwach strefy euro poparcie wyraża zdecydowana większość respondentów.

Większość respondentów (65 proc.) stwierdziła, że są za wycofaniem nieporęcznych monet euro o nominałach jednego centa i dwóch centów oraz za wprowadzeniem obowiązkowego zaokrąglania płatności do najbliższych pięciu centów podczas zakupów w sklepach i supermarketach. W 16 z 19 państw strefy euro pomysł ten popiera większość bezwzględna.

Kontekst

Respondenci odpowiedzieli na szereg pytań sięgających od podstawowych kwestii takich jak postrzeganie euro i praktyczne aspekty posługiwania się tą walutą, aż po ocenę sytuacji gospodarczej, polityki i reform w ich kraju i w strefie euro. W ramach ankiety pytano także o opinie i oczekiwania dotyczące dochodów gospodarstw domowych i inflacji.

W dniach 14–19 października 2019 r. przeprowadzono wywiady telefoniczne z około 17 500 osobami z 19 państw strefy euro.

 

Dodatkowe informacje

Pełne sprawozdanie i wyniki badań dla każdego kraju

Dowiedz się więcej na temat historii i korzyści ze stosowania euro

Komunikat prasowy: Euro obchodzi swoje dwudzieste urodziny