13. Konkurs Raporty Społeczne o raportowaniu niefinansowym

Konkurs Raporty Społeczne

Konkurs Raporty Społeczne

[INFORMACJA PRASOWA]

Jeszcze do 5 sierpnia organizacje mogą zgłaszać raporty społeczne, raporty zintegrowane oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych do 13. edycji Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmę Deloitte. Publikacje zostaną ocenione przez jury, w którego składzie znajdują się eksperci reprezentujący różne obszary świata nauki i biznesu.

 

W ramach Konkursu Raporty Społeczne, organizowanego od 2007 roku, przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie koncepcji CSR, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tym obszarze. W 13. edycji konkursu laureaci wyłonieni zostaną w następujących kategoriach: najlepszy raport zintegrowany, najlepszy raport społeczny, najlepszy debiut, nagroda internautów, nagroda jury dziennikarzy, nagroda Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz nagroda Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zgłoszenia raportów trwają do 5 sierpnia (poniedziałek) poprzez stronę raportyspoleczne.pl.

Nadesłane raporty zostaną ocenione przez niezależne jury, które składa się z 17 ekspertów i ekspertek z dziedziny ekonomii, ochrony środowiska, kwestii społecznych i CSR, reprezentujących różne organizacje i przedsiębiorstwa:

 

 • Dominika Bettman, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
 • Robert Adamczyk, główny specjalista zajmujący się tematyką zrównoważonego rozwoju w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju;
 • Piotr Arak, analityk społeczno-ekonomiczny, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego;
 • dr Tomasz Brzozowski, doktor nauk ekonomicznych, pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 • dr Ewa Jastrzębska, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 • Magdalena Kitlas, dyrektor Departamentu Relacji w Pracodawcy RP;
 • Daria Kulczycka, dyrektorka departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan;
 • Paweł Łukasiak, prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce;
 • dr Hanna Machińska, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich;
 • Piotr Onikki-Górski, dyrektor Biura Kontaktów Społecznych Business Centre Club;
 • Magdalena Raczek-Kołodyńska, wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych;
 • Anna Siejda, dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju;
 • Ewa Sowińska, ekspertka Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów;
 • Elżbieta Szadzińska, politolog, wiceprezes Federacji Konsumentów;
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;
 • dr Tomasz Karol Wiśniewski, doktor nauk ekonomicznych, menedżer na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
 • dr Mariola Zalewska, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak co roku również  internauci będą mieli możliwość zagłosować na wybrane przez siebie raporty społeczne – od 16 sierpnia przez miesiąc. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w październiku podczas gali podsumowującej konkurs.

Pozafinansowe działania biznesu zyskują na znaczeniu stając się nieodłącznym elementem oceny ich sukcesu, obecnego oraz perspektyw na przyszłość. Stąd nadzieja, że firmy będą je coraz chętniej pokazywały przygotowując raporty społeczne. Udział w konkursie może przyczynić się do poszerzenia komunikacji o tej publikacji, zwiększając transparentność organizacji, co z kolei przekłada się na wzrost wiarygodności i zaufania jej interesariuszy. Dlatego gorąco zachęcam do udziału w 13. edycji Konkursu Raporty Społeczne – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania niefinansowego. Dzięki tej inicjatywie można wyróżnić te przedsiębiorstwa i organizacje, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale również  potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach.

Do konkursu nadal mogą zgłaszać się wszystkie organizacje (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych) z siedzibą w Polsce, które wydały raporty  w języku polskim obejmujące działania za rok 2018. Termin nadsyłania zgłoszeń to 5 sierpnia 2019 roku. Udział w konkursie jest bezpłatny. Publikacje należy zgłaszać poprzez stronę raportyspoleczne.pl.