Europejska branża tech jest w stanie konkurować, ale na zasadach fair play

DISCLAIMER: Stwierdzenia i opinie zawarte w tym artykule odzwierciedlają poglądy autora i nie przedstawiają stanowiska redakcji EURACTIV.pl

Promoted content

Joshua Sortino. Unsplash

Rynek cyfrowy, digital, online. Joshua Sortino. Unsplash

This article is part of our special report Jak zrównać szanse na europejskim rynku cyfrowym?.

Największe europejskie firmy cyfrowe są świetnie zarządzane, mają globalne ambicje oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą pomóc te ambicje zrealizować. Europejski rynek to ponad 500 milionów konsumentów. Wciąż jednak w porównaniu z ekspansją globalną firm technologicznych z USA czy Chin wypadamy blado.

 

Dr Magdalena Piech, główna ekspertka ds. regulacyjnych Allegro.pl; Przewodnicząca organizacji European Tech Alliance

W ostatnim czasie można zaobserwować dużą aktywność Brukseli w tematach regulowania obszaru cyfrowego. Wprowadzanie nowych rozwiązań prawnych na użytek sektora nowych technologii jest konsekwencją kierunków rozwoju zaplanowanych w unijnej strategii jednolitego rynku cyfrowego (JRC). Promowanie europejskiejgospodarki cyfrowej i adresowanie cyfrowych wyzwań – także społecznych – to dwa najważniejsze cele tej strategii.

Europejskie przedsiębiorstwa technologiczne, w tym Allegro, dostrzegają obawy unijnych legislatorów w regulowaniu branży cyfrowej i wspierają szczególnie te inicjatywy, które mają na celu ochronę europejskich konsumentów. Mamy z Brukselą wspólne cele – dążymy do przejrzystości w relacjach P2B (platform to business), chcemy aby nasze podatki miały realny wpływ na społeczeństwa, w których funkcjonujemy oraz celujemy w tworzenie bezpiecznych ram funkcjonowania ekonomii cyfrowej.

Diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach, a dyskusja nad regulacjami sprowadza się do dwóch kwestii: po pierwsze, wpływu stanowionego prawa na społeczności lokalne, a po drugie, skuteczności w jego egzekwowaniu w stosunku do wszystkich podmiotów, bez wyjątku.

Pierwsza kwestia odnosi się do branży technologicznej, której funkcjonowanie jest często postrzegane przez pryzmat powszechnie znanych modeli biznesowych globalnych tech-gigantów. Czasem można ulec wręcz wrażeniu, że służą one unijnym legislatorom za punkt odniesienia w tworzeniu prawa i ocenie jego proporcjonalności. Jednak regulacje skrojone pod te modele, będą stosowane wobec wszystkich podmiotów – od startupów, przez małe i średnie przedsiębiorstwa po scale-upy.

Zmiana tej optyki na rzecz dopasowania standardów i przepisów do rozwoju całości cyfrowego przemysłu UE, przyniosłaby długofalowe i strategiczne korzyści dla naszego kontynentu. Jeśli to nie nastąpi, możemy nieświadomie wyrządzić szkodę europejskim graczom w kluczowych dla ich rozwoju obszarach: konkurencyjności i innowacyjności. Istnieje ryzyko, że nałożenie na europejskie firmy nadmiernych obostrzeń regulacyjnych i finansowych odbierze im zasoby konieczne dla globalnej ekspansji biznesu.

Doprecyzowując, europejskie firmy technologiczne nie mają zamiaru nakłaniać unijnych prawodawców do zaprzestania prac nad rozwojem cyfrowego ekosystemu. Nowe technologie rozwijają się niezwykle szybko, dlatego pewne reguły prawne muszą być uściślone i dopasowane do nowych warunków. Nie obawiamy się konkurencji ani nie oczekujemy preferencyjnego traktowania. Nie chcemy jednak, aby ograniczały nas przepisy, które inni globalni gracze mogą łatwo ominąć.

Po drugie – szczególnie w erze niemal nieograniczonego dostępu do internetu – nowe przepisy muszą mieć zastosowanie i być egzekwowalne w stosunku do wszystkich przedsiębiorstw działających na unijnym rynku. Podmioty te – bez względu na pochodzenie – powinny być traktowane równo. Dopóki ta zasada nie zostanie na stałe włączona do unijnego prawodawstwa, firmy europejskie będą tracić zasobyna przezwyciężanie swojej niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej, zamiast skoncentrować się na ekspansji międzynarodowej.

Organizacja European Tech Alliance (EUTA), angażuje się w promowanie i zwiększanie publicznej świadomości sukcesów europejskiego sektora nowych technologii. Jesteśmy platformąekspertów z branży tech,z której zasobów i doświadczenia mogą korzystać instytucje europejskie i rządy krajowe w procesie tworzenia propozycji nowych regulacji prawnych. Naszym celem jest budowanie współpracy unijnych decydentów z europejskimi firmami technologicznymi, aby lepiej rozumieli wzajemne potrzeby, aspiracje i wyzwania. Jesteśmy głęboko przekonani, że jeśli wspólnie zmierzymy się z aktualnymi wyzwaniami, europejski przemysł cyfrowy będzie mógł skutecznie walczyć o globalnych klientów.

***

Podczas Internet Governance Forum 2018 w Warszawie i debaty „Jak zrównać szanse na europejskim rynku cyfrowym?”, przedstawiciele europejskich firm z branży cyfrowej dyskutowali o skutecznym wspieraniu i ochronie potencjału europejskich przedsiębiorstw.