“Wspólnota trójmorska” inauguruje współpracę swoich giełd 

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu szefów giełd państw Trójmorza w Krakowie, źródło Jakub Szymczuk KPRP

Prezydent Andrzej Duda na spotkaniu szefów giełd państw Trójmorza w Krakowie, źródło Jakub Szymczuk KPRP

Prezydent Andrzej Duda przekonywał wczoraj w Krakowie, że choć Trójmorze stanowi jedną trzecią powierzchni UE, jedną czwartą jej mieszkańców i tylko 10 procent kapitału, to jednak ma wielkie perspektywy.

 

W poniedziałek (7 września) Andrzej Duda uczestniczył w inauguracji Konferencji Giełd Trójmorza w Krakowie, którą objął swoim patronatem. Spotkanie szefów Giełd Papierów Wartościowych państw regionu zorganizował prezes warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl.

Celem zrównanie rozwoju gospodarczego z zachodem Europy

Po obradach prezydent podkreślał, że dyskusja nt. budowy rynku kapitałowego i rozwoju ekonomii „jest jedną z kwestii fundamentalnych”. “Naszym wielkim, wspólnym celem w naszej części Europy jest doprowadzenie do rozwoju gospodarczego, jaki jest na zachodzie kontynentu” – ocenił Duda w swoim oświadczeniu po obradach szefów giełd państw Trójmorza.

“Konkluzje są następujące: trzeba się starać mobilizować nasze firmy, by jak najwięcej inwestowały; trzeba się starać mobilizować nasze firmy przede wszystkim do tego, by wzajemnie inwestować właśnie w krajach trójmorskich – inwestować w ramach Trójmorza. Trzeba również zapraszać do współpracy z nami partnerów z innych krajów, nie tylko z Europy Zachodniej, lecz także namawiać partnerów z całego świata” – podsumował prezydent.

Podkreślił przy tym “duże zainteresowanie” prezydenta USA współpracą w ramach Trójmorza i tą częścią Unii Europejskiej o czym ma “dobitnie” świadczyć obecność Donalda Trumpa na szczycie Trójmorza w Warszawie w 2017 roku, decyzja o wzmocnieniu Funduszu Trójmorza miliardem dolarów, a także “widocznie większe zainteresowanie” amerykańskich firm inwestycjami w naszej części Europy.

Prezydent USA wspiera Trójmorze: Inicjatywa ma wielki potencjał

Inicjatywa Trójmorza ma duży potencjał w kwestii bezpieczeństwa energetycznego oraz znoszenia barier w handlu – ocenił prezydent USA Donald Trump w liście przeczytanym na Forum Biznesu, zorganizowanym z okazji szczytu Trójmorza w Bukareszcie.
 

Przywódca Stanów Zjednoczonych w liście do uczestników przypomniał, …

“Wspólnota trójmorska”

Duda zwrócił uwagę, że odnotowano również zainteresowanie Incjatywą Trójmorza ze strony władz Japonii. Wyraził przy tym nadzieję na pozyskanie do współpracy kolejnego partnera. “Byłoby to z całą pewnością ogromnie ciekawe i ogromnie korzystne” – ocenił polski prezydent.

Zwrócił też uwagę, że w ostatnich latach państwa naszego regionu rozwijały się dwukrotnie szybciej niż w zachodniej części kontynentu, co jest ważne w związku z dążeniem do osiągnięcia poziomu gospodarczego i poziomu życia bogatych państw Europy Zachodniej. “Mam nadzieję, że uda nam się pokonać pandemię, że uda nam się przejść przez ten trudny, kryzysowy czas. Mówię `nam`, czyli właśnie całej wspólnocie trójmorskiej” – podkreślił Andrzej Duda.

Inicjatywa Trójmorza zdynamizuje swoje działania

Szefowie 12 państw Inicjatywy Trójmorza postanowili zdynamizować swoją współpracę m.in. poprzez publikowanie dokumentu om stanie realizacji priorytetowych projektów, a także przyciągnąć do ich finansowania prywatny kapitał poprzez organizowane cyklicznie Fora Biznesu.

„Trójmorze korzystne również dla UE”

Polski prezydent wspomniał jednak również o wspólnocie europejskiej. “Mam nadzieję, że to zbuduje nową formułę współpracy w ramach Trójmorza; że powstaną w ten sposób kolejne inicjatywy dla rynku kapitałowego. Mam nadzieję, że będzie to także zachętą dla naszych firm, by – po pierwsze – współpracować, po drugie – inwestować w ramach Trójmorza, rozwijając tę współpracę, rozwijając rynki i budując naszą pozycję także w ramach Unii Europejskiej” – powiedział na zakończenie wczorajszego wystąpienia w Krakowie.

Tuż przed rozpoczęciem obrad szefowie giełd z regionu Trójmorza, przypomniał, że prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu “na współpracy tu, w naszej części Europy, ogromnie zależało”. “Uważał, że mamy podobną historię, przeżywaliśmy podobne trudności, zwłaszcza w XX wieku. I że w związku z tym jesteśmy w stanie może nawet lepiej się zrozumieć, niż z naszymi kolegami z zachodu Europy” – oświadczył Andrzej Duda otwierając konferencję.

Również wtedy zauważył, że rozwój Trójmorza i współpraca w jego ramach służą także całej Unii Europejskiej. “Nie mam żadnej wątpliwości, że rozwój Trójmorza, który tak mocno wpisuje się w ideę równego rozwoju państw w ramach Unii Europejskiej, współpraca Trójmorza, która ten rozwój naszej części Europy ma przyspieszyć, służy całej Unii Europejskiej, służy całej Wspólnocie” – przekonywał wczoraj Andrzej Duda w Krakowie.

Trójmorze lekiem na wzmocnienie europejskiej jedności?

Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski przekonywał wczoraj (4 maja), że inicjatywa Trójmorza jest nowym pomysłem na zwiększanie jedności i spójności europejskiej. Przypomniał przy tym przesłanie tej inicjatywy: „im bardziej zjednoczona Europa Środkowa, tym bardziej zjednoczona Europa, tym więcej jedności …

Inicjatywa Trójmorza

Trójmorze, to międzynarodowa inicjatywa gospodarczo-polityczna skupiająca 12 państw Unii Europejskiej położonych między morzami Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim. W jej skład wchodzą: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Powołano ją w 2015 r.  z inicjatywy prezydentów Polski i Chorwacji: Andrzeja Dudy i Kolindy Grabar-Kitarović w celu rozszerzenia współpracy między państwami regionu. Pierwszy szczyt grupy inicjatywnej odbył się w Dubrowniku w sierpniu 2016 r. Przyjęto tam deklarację, w której przedstawiono cele współpracy przede wszystkim w dziedzinie energetyki i transportu, ale także komunikacji cyfrowej i gospodarki.

W lipcu następnego roku kolejne takie spotkanie odbyło się w Warszawie. W czasie tego szczytu, w którym brał udział również prezydent Stanów Zjednoczonych, zapowiedziano m.in. powołanie Funduszu Trójmorza (podpisano w tej sprawie list intencyjny) i Sieci Izb Handlowych Trójmorza. Następne szczyty miały miejsce w kolejnych latach w Bukareszcie i w Lublanie, a tegoroczny odbędzie się 19-20 października w stolicy Estonii Tallinie.

Trójmorze – ABC inicjatywy 12 państw unijnych

6 i 7 lipca w Warszawie spotkają się głowy państw 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej skupionych wokół tzw. inicjatywy Trójmorza. Pierwszego dnia szczytu weźmie w nim udział amerykański prezydent Donald Trump.
 
Jak było na początku? 
Pomysł stworzenia obszaru pogłębionej współpracy, który zyskał miano …

Ponadto pod koniec tego miesiąca w Międzyzdrojach odbędzie się szczyt gazowy Trójmorza. W jego trakcie – jak informują organizatorzy – “na poziomie strategicznym omówione zostaną dalsze plany i kierunki działania zmierzające do podniesienia stanu bezpieczeństwa energetycznego w skali regionu oraz rozwoju transgranicznego handlu gazem”.

Natomiast w zeszłym roku Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank podpisały w Luksemburgu akt założycielski Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza. Ma on koncentrować się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza. Powołanie Funduszu zainicjowała Polska, a jego utworzenie zapowiedział w 2018 roku Andrzej Duda.