Unijny ranking cyfryzacji: Polska wciąż prawie na szarym końcu

Zdjęcie unsplash.com via @jdubs

W dorocznym sprawozdaniu Komisji Europejskiej dotyczącym rozwoju gospodarek i społeczeństw cyfrowych (DESI) najlepiej wypadła Finlandia. Polska, podobnie jak w roku ubiegłym zajęła 25 miejsce.

 

Państwa zostały ocenione pod względem rozwoju takich wskaźników, jak umiejętności cyfrowe obywateli, infrastruktury telekomunikacyjnej, cyfrowych usług administracji publicznej, cyfryzacji firm czy wskaźnika korzystania z Internetu. Najlepiej wypadły państwa z północy Europy. Za liderującą Finlandią znalazły się Szwecja, Holandia, Dania i Wielka Brytania. Z raportu wynika, że państwa UE nadal czynią postępy w kierunku transformacji cyfrowej. Autorzy podkreślają jednocześnie, że mimo ambitnych celów, największym unijnym gospodarkom sporo brakuje do osiągnięcia pozycji lidera.

Europejska branża tech jest w stanie konkurować, ale na zasadach fair play

Największe europejskie firmy cyfrowe są świetnie zarządzane, mają globalne ambicje oraz dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą pomóc te ambicje zrealizować. Europejski rynek to ponad 500 milionów konsumentów. Wciąż jednak w porównaniu z ekspansją globalną firm technologicznych z USA …

Przepis na sukces

I rzeczywiście, Niemcy, Francja i Włochy – odpowiednio pierwsza, trzecia i czwarta gospodarka UE – zajmują miejsca w środku stawki (Francja – 15, Niemcy – 11, a Włochy – 23). „Tegoroczny indeks gospodarki cyfrowej i społeczeństwa pokazuje, że tempo transformacji cyfrowej musi przyspieszyć, aby UE pozostała konkurencyjna na poziomie światowym”, oświadczyła komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Mariya Gabriel.

Co zatem wyróżnia Finlandię na tle pozostałych państw? Dostęp do szerokopasmowego mobilnego Internetu w tym kraju dwukrotnie przewyższa średnią dla UE28. Dodatkowo 76 proc. mieszkańców posiada podstawowe lub ponad podstawowe umiejętności cyfrowe, podczas gdy średnia unijna wynosi 57 proc. Finlandia zajmuje także pierwsze miejsce pod względem cyfrowych usług publicznych. Zawdzięcza to głównie systemowi cyfrowej opieki zdrowotnej a także ułatwieniom dla rozwoju startupów. Finlandia po raz pierwszy znalazła się na czele rankingu.

Kolejny krok do stworzenia europejskiego superkomputera

Projekt europejskiego superkomputera wchodzi w decydującą fazę. Komisja Europejska ogłosiła listę państw, które stworzą pierwsze ośrodki obliczeń. Ich zadaniem będzie wspieranie naukowców, przemysłu i biznesu w opracowywaniu zastosowań w wielu kluczowych dziedzinach, w tym m. in. w walce ze zmianami klimatu.
 

Centra …

Na końcu, ale z potencjałem

Na dole stawki znajdują się najmłodsze państwa Wspólnoty: Bułgaria i Rumunia. Autorzy podkreślają, że Bułgarzy osiągają w ostatnich miesiącach stosunkowo dobre wyniki w zakresie łączności, zwłaszcza w odniesieniu do poprawy infrastruktury szybkiego, mobilnego Internetu. Sofia usprawniła także działanie e-administracji, która cieszy się coraz większa popularnością wśród obywateli.

Problemem Bułgarii jest jednak kapitał ludzki. Poziom umiejętności cyfrowych należy w tym kraju do najniższych w całej UE. Obywatele posiadający co najmniej podstawowe umiejętności cyfrowe stanowią 29 proc. wobec średniej unijnej wynoszącej 57 proc. Natomiast tylko 11 proc. ludzi posiada umiejętności ponadprzeciętne. Wynik ten stanowi jedną trzecią średniej UE28.

Chińskie 5G od soboty w Hiszpanii

Od soboty w Hiszpanii dostępna będzie sieć 5G. To efekt porozumienia koncernu Huawei z działającym na tamtejszym rynku brytyjskim operatorem Vodafone. Tymczasem stowarzyszenie operatorów telefonii komórkowej (GSMA) ostrzega, że bez firm z Państwa Środka wdrożenie 5G w Europie będzie droższe …

Dużo do poprawy

Statystycznie Polska aż tak bardzo nie odbiega od Rumunii u Bułgarii, co daje po raz kolejny miejsce w dolnej części stawki. Jednak Polska jest nierówna pod względem rozwoju poszczególnych cyfrowych dziedzin. Nad Wisłą dobrze funkcjonuje rynek płatności cyfrowych – zdecydowanie lepiej niż średnia unijna. Podobnie wygląda sytuacja w e-handlu. Polska dobrze wypada także od względem mobilnych usług szerokopasmowych.

Problemy zaczynają się w odniesieniu do potencjału kapitału ludzkiego i cyfrowych usług administracji publicznej. Komisja Europejska zwraca uwagę, że w tych obszarach występują największe braki. Wciąż jedna piąta ludności Polski nie korzysta z Internetu, a prawie połowa nie posiada co najmniej podstawowych umiejętności cyfrowych. Dużo do poprawy jest także w sektorze przedsiębiorstw. 56 proc. z nich charakteryzuje się niskim poziomem cyfryzacji, przy średniej unijnej wynoszącej 46 proc. Tylko 12 proc. z nich to przedsiębiorstwa w wysokim stopniu ucyfrowione (w Unii 18 proc.).

E-mobilność: Jak Grupa Wyszehradzka radzi sobie na tle Europy?

W dziedzinie e-mobilności państwom Europy Środkowej nieco jeszcze brakuje do średniej unijnej. Nie chcą jednak dłużej pozostawać w tyle – stawiają na produkcję baterii do samochodów elektrycznych i marzą o wielkich inwestycjach rodzimego przemysłu.
 

Kiedy rozniosła się wieść, że w 2019 …

 

Więcej informacji: 

Indeks cyfrowej gospodarki i społeczeństwa