Unii udała się reforma sektora cukru

„Cieszy sukces unijnej reformy sektora cukru” – powiedziała komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel podkreślając, że był to jeden z najważniejszych punktów jej mandatu.

Program restrukturyzacji przewidywał zrzeczenie się 6 mln ton  kwot na cukier, a już dziś państwa członkowskie pomniejszyły jego produkcję o 5,8 mln ton – poinformowała KE. Dodała  przy tym, że pod koniec czteroletniego procesu reformy, jako kluczowy element reformy sektora cukru z 2006 roku, ograniczono kwoty na cukier i izoglukozę do 14 mln ton (z których 13,3 mln ton przypada na cukier).

W wyniku reformy, unijną produkcją cukru skoncentrowano w 18 państwach członkowskich (wobec 23 przed reformą), które mają korzystne warunki agronomiczne, jednak zdecydowana większość produkcji (prawie 70 proc.) ma miejsce w 7 państwach członkowskich odnotowujących najwyższe plony.

Z krajowych kwot produkcyjnych przyznanych na rok gospodarczy 2009/10 wynika, że najwięcej cukru wyprodukuje się we Francji ( prawie 2 mln 957 tys. ton, nie licząc francuskich terytoriów zamorskich, gdzie będzie można wyprodukować dodatkowe ponad 480 tys. ton), w Niemczech (ponad 2 mln 898 tys. ton), w Polsce (ponad 1 mln 405 tys. ton) i w Wielkiej Brytanii (ponad 1 mln ton).

„Krajowe ceny wykazują tendencję spadkową, co zgodne jest z celem reformy dotyczącym osiągnięcia równowagi i konkurencyjności sektora cukru w UE” – dodaje KE w komunikacie.

„Satysfakcjonujące jest, że jesteśmy tak blisko osiągnięcia naszego ambitnego celu” – powiedziała Boel. „Nasz sektor cukru rozpaczliwie potrzebował reformy. Bardziej zrównoważona produkcja i ceny gwarantują bardziej konkurencyjną przyszłość naszym producentom” – uważa unijna komisarz.

Reformę sektora cukru UE ministrowie rolnictwa państw UE przyjęli w lutym 2006 roku. Miała ona dostosować niezmieniony przez prawie 40 lat system, do reszty zreformowanej wspólnej polityki rolnej (WPR). Kluczowym elementem reformy była 36 proc. obniżka gwarantowanej ceny minimalnej cukru (z 631,9 euro za tonę w roku gospodarczym 2006/2007 do 404,4 euro za tonę od roku gospodarczego 2009/2010). Wprowadzono także rekompensaty dla rolników i fundusz restrukturyzacji finansowany przez producentów cukru, co ułatwić niekonkurencyjnym producentom cukru wycofanie się z działalności w tym sektorze.

W związku z kryzysem finansowym i gospodarczym, Komisja zdecydowała w lutym o przyspieszeniu wypłaty całej pomocy restrukturyzacyjnej 2008/2009 – ma ona trafić do odbiorców w czerwcu. Wiele państw członkowskich już zapowiedziało, że skorzysta z tej możliwości, aby złagodzić trudności finansowe przedsiębiorstw cukrowniczych.

Podobnie jak w zeszłym, również w kolejnym roku gospodarczym (2009/2010), Komisja najprawdopodobniej nie będzie narzucała obowiązkowego wycofywania cukru, ponieważ uznała podstawy unijnego rynku cukru za „wystarczająco prawidłowe”. Zastrzega jednak, że ta ocena „opiera się na bardzo wstępnych danych szacunkowych zwłaszcza w odniesieniu do przywozu”. KE zapowiada w związku z tym kolejny przegląd w październiku na podstawie uaktualnionych danych szacunkowych dotyczących produkcji buraków cukrowych i cukru oraz przywozu.

Ponadto w lutym przyszłego roku ponownie zostanie dokonany przegląd sytuacji, żeby sprawdzić, czy istnieje potrzeba „wycofania zapobiegawczego” na rok gospodarczy 2010/2011 lub „ostatecznego cięcia”, tj. dalszego ograniczenia kwot. (bea)