Unia w 2017 r. wyda 158 mld euro

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz podpisuje budżet na 2017 r.// Źródło: Parlament Europejski via Flickr

Parlament Europejski zatwierdził budżet UE na przyszły rok. Do wydania będzie 158 mld euro.

 

Wczoraj (1 grudnia) Parlament Europejski przyjął budżet Unii Europejskiej na 2017 r. Kończy to trwający od 5 miesięcy proces jego uzgadniania – Komisja Europejska pierwotną propozycję budżetu przedstawiła 30 czerwca br.

Kompromis i głosowanie

Wczorajsze zatwierdzenie budżetu przez europosłów nie było niespodzianką. Negocjacje ostatecznego jego kształtu między Parlamentem Europejskim a Radą UE i Komisją Europejską zakończyły się 17 listopada, więc wczorajsza decyzja miała przede wszystkim charakter oficjalnego zakończenia procesu ustanawiania budżetu.

Mimo to, nie wszyscy europosłowie byli zadowoleni z kompromisu wypracowanego przez parlamentarnych negocjatorów (pełny tekst kompromisu w jęz. polskim TUTAJ). Ostatecznie przeciw przyjęciu budżetu było 194 głosujących – za było 438, a 7 wstrzymało się od głosu.

Nowy budżet

Unia Europejska funkcjonuje przede wszystkim ze składek państw członkowskich. Z tego powodu w budżecie liczą się inne kategorie niż te w budżetach krajowych: są to środki na zobowiązania i środki na płatności.

Zobowiązania oznaczają progi, do jakich UE może zobowiązywać się (stąd nazwa) do dokonania płatności w danym roku lub w latach przyszłych. Płatności zaś to pieniądze, jakie faktycznie UE może wydać w danym roku, w tym na pokrycie zobowiązań z lat wcześniejszych.

W 2017 r. środki na zobowiązania wyniosą 157,86 mld euro – o ponad 2 mld euro więcej niż w budżecie na rok bieżący. Z kolei środków na płatności będzie 134,49 mld euro, o prawie 10 mld euro mniej niż w 2016 r.

Przeznaczenie wydatków

Europosłowie podkreślają fakt, że udało im się przekonać pozostałe instytucje do przekazania dodatkowych 500 mln euro na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative). Według europosła-sprawozdawcy[1]  Jensa Geiera (S&D, Niemcy) jest to „jasnym sygnałem do działania w ramach UE”. Program ten pomaga młodym Europejczykom znaleźć staż lub pracę po zakończeniu przez nich edukacji lub utracie poprzedniego miejsca pracy.

UE postanowiła też jasno zasygnalizować, że wzięła pod uwagę wydarzenia ostatnich miesięcy – wyrazem tego są środki przeznaczone na bezpieczeństwo i kwestie migracyjne. Rada poinformowała, że łącznie na walkę z terroryzmem oraz na rozwiązywanie problemów wynikających z napływu migrantów będzie przeznaczonych 6 mld euro.

Według Rady pieniądze te zostaną wydane przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa granic i zapewnienie miejsc dla migrantów w centrach przyjęć i w krajach je osiedlających. Poprawie ma ulec też współpraca i koordynacja między krajami członkowskimi w sprawach związanych z walką z terroryzmem.

[1] odpowiedzialny za część budżetu ze środkami wydatkowanymi przez Komisję Europejską.