Unia Europejska coraz bliżej z Kanadą

Konferencja prasowa podczas 17 szczytu UE-Kanada. Od lewej Donald Tusk, premier Kanady Justin Trudeau i unijna komisarz ds. handlu, Cecilia Malmström / Zdjęcie via @MalmstromEU

Deklaracja zacieśnienia współpracy oraz zapowiedź nowych inicjatyw. W Montrealu zakończył się dwudniowy szczyt Unii Europejskiej i Kanady. Obie strony zapewniają o korzyściach z porozumienia, ale jeszcze nie wszystkie państwa ratyfikowały Kompleksową Umowę Gospodarczą-Handlową (CETA). W przyszłym tygodniu głosowanie odbędzie się we Francji.

 

 

W przededniu głosowania we francuskim Zgromadzeniu Narodowym nad Kompleksową Umową Gospodarczo-Handlową między Unia Europejską i Kanadą, obie strony potwierdziły chęć wspólnego stawienia czoła wyzwaniom współczesności w sposób „wzmacniający oparty na zasadach porządek międzynarodowy”. Liderzy obu stron są orędownikami multilateralizmu, ale zarówno część kanadyjskiej opozycji, jak i niektóre związki zawodowe i organizacje proekologiczne na Starym Kontynencie wzywają do odrzucenia umowy.

CETA – co to jest i czy jest się czego bać?

CETA czyli Kompleksowa Umowa Gospodarczo-Handlowa między Unią Europejską a Kanadą wzbudza wiele kontrowersji. Jak to się mówi, albo się ją kocha, albo się jej nienawidzi. Prawda jest taka, że mało kto przez jej 1598 stron hermetycznego prawniczego języka przebrnął. Jeśli …

Korzyści ze współpracy

Unia Europejska zacieśnia współpracę z Kanada wprost proporcjonalnie do przeszkód piętrzących się w relacjach z USA. Obecnie to Kanada wyrasta na najważniejszego transatlantyckiego partnera Europy. Media odnotowały, że rozmowy liderów podczas 17 szczytu UE-Kanada w Montrealu (17-18 lipca) odbyły się w przyjacielskiej atmosferze. Uczestnicząca w rozmowach z ramienia UE obok Donalda Tuska, komisarz ds. handlu Cecilia Malmström powiedziała, że „kwestie globalne wymagają rozwiązań wielostronnych. Razem wysyłamy wyraźny sygnał, że współpraca międzynarodowa jest korzystna dla wszystkich”.

Zarówno Tusk, jak i premier Kanady Justin Trudeau przekonywali o korzyściach handlowej części porozumienia CETA. Rząd Kanady informuje, że tylko w ciągu pierwszego roku po wejściu w życie postanowień CETA niemal dwukrotnie wzrosła wielkość ładunków w porcie w Montrealu. Ponad ponad połowa transportów przez Montreal jest związana z handlem z Europą. Kanadyjski eksport do UE w pierwszym roku korzystania z CETA (od 2017 r.) powiększył się o 7 proc.

Z drugiej jednak strony wciąż niewielu małych i średnich eksporterów z Kanady korzysta z tak zachwalanej przez premiera Trudeau umowy. Z badań zleconych przez kanadyjski rząd wynika, że zaledwie siedem procent firm zna szczegóły porozumienia. Tylko 9 proc. przyznało, że skorzystało już z CETA. Trudeau wykorzystuje umowę w trwającej obecnie kampanii wyborczej, przedstawiając ją jako jeden z sukcesów swojej polityki.

Irlandia: Parlament odrzuca umowę UE-Mercosur

Irlandzcy parlamentarzyści zagłosowali za odrzuceniem zawartej pod koniec czerwca umowy o stworzeniu między Unią Europejską a Wspólnym Rynkiem Południa (Mercosur) strefy wolnego handlu. Stwierdzili, że porozumienie zaszkodzi rolnictwu w Irlandii oraz negatywnie wpłynie na środowisko. Jednak głosowanie w parlamencie nie …

Trudności z ratyfikacją

Kanada ratyfikowała już CETA. Jednak na podobny krok zdecydowało się tylko 13 z 28 państw członkowskich Wspólnoty. Ponad 90 proc. umowy weszło w życie we wrześniu 2017 r., ale do jej pełnego wdrożenia potrzeba zgód wszystkich zainteresowanych stron. Jak dotąd największe problemy z ratyfikacją były w Belgii, gdzie parlament francuskojęzycznej Walonii blokował proces zatwierdzenia, zwracając się do Trybunału sprawiedliwości UE o ocenę legalności niektórych punktów. TSUE orzekło niedawno na korzyść porozumienia.

Obecnie proces ratyfikacji rozpoczął się we Francji. W środę wystartowała debata w Zgromadzeniu Narodowym. Do głosowania ma dojść w przyszłym tygodniu. We Francji umowa spotyka się ze sprzeciwem zarówno rolników, jak i ekologów, którzy utrzymują, że CETA zagraża bezpieczeństwu żywności o normom środowiskowym. Ponad 70 organizacji – w tym związki zawodowe rolników i np. Greenpeace – wezwało deputowanych z parlamentu do odrzucenia umowy. Jednak rząd popiera ratyfikacje i przytacza statystykę, mówiącą o wzroście eksportu do Kanady między 2017 i 2018 o 6,6 proc. Ze względu na większość, jaką cieszy się rządząca Naprzód Republiko! (LREM), CETA prawdopodobnie zostanie przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe.

Do odrzucenia CETA wzywa także kanadyjska opozycja. A dokładnie inicjatywa kilku posłów reprezentujących ugrupowania lewicowe i proekologiczne. Zwrócili się oni z apelem do francuskiego parlamentu o głosowanie przeciwko porozumieniu. Kompleksowa umowa między Kanadą a UE usuwa 98 proc. ceł na towary i usługi. Wedle szacunków UE pozwoli to zaoszczędzić rokrocznie 590 mln euro.

TSUE: Unijna umowa handlowa z Kanadą zgodna z prawem

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w miniony wtorek, że postanowienia umowy handlowej między UE a Kanadą (CETA) są zgodne ze wspólnotowym prawem.
 

Sprawa toczyła się na wniosek Belgii, która w ramach kompromisu z parlamentem francuskojęzycznej Walonii – blokującym ratyfikację umowy – …

Ustalenia szczytu

Owocem dwudniowych rozmów jest także szereg podpisanych porozumień. UE i Kanada zawarły m. in. partnerstwo w sprawie oceanów. Jego istotą jest zobowiązanie do „zwalczania negatywnych skutków nielegalnych, niezgłaszanych i nieregulowanych połowów, zanieczyszczenia mórz i zmiany klimatu”. Ponadto zakończono negocjacje w sprawie nowej umowy dotyczącej danych przelotu pasażera (PNR). UE informuje, że osiągnięte porozumienie wzmocni poziom bezpieczeństwa przy poszanowaniu prywatności i ochrony danych osobowych.

Przywódcy uzgodnili także zwiększenie częstotliwości konsultacji w ramach prowadzonych polityk zagranicznych. W deklaracji podkreślono wspólne stanowisko odnoszące się do wielu kwestii, jak np. Ukrainy, Iranu, Chin czy Syrii. UE i Kanada zwiększą zakres współpracy w celu wspierania demokracji na świecie.

Dwugłos Europy w sprawie Iranu

Zatrzymanie irańskiego statku u wybrzeży Gibraltaru przez Wielką Brytanię oraz próba nawiązania dialogu przez Francję w sprawie aresztowanej w Iranie obywatelki Francji pokazują dwa różne podejścia do rozwiązywania przez państwa europejskie kwestii irańskiej.
 

 

4 lipca zatrzymany został statek „Grace 1”. Powodem …