Unia da pieniądze na projekty energetyczne i Partnerstwo Wschodnie

Unia Europejska wyda 5 mld euro na projekty energetyczne i rozbudowę sieci internetowej. Polsce przypadnie z tego co najmniej 330 milionów euro. To przełomowa decyzja. Po raz pierwszy unia będzie finansować ze swojego budżetu projekty, których celem jest zmniejszenie uzależnienia UE od dostaw surowców energetycznych z Rosji.

Z pieniędzy tych finansowana ma być m. in. budowa gazoportu w Świnoujściu oraz gazociągu Nabucco, którym ma popłynąć do Europy gaz z rejonu Morza Kaspijskiego.

Przeszkodą w wykorzystaniu oddanych do dyspozycji kwot może okazać się ustanowiony przez szefów państw i rządów UE limit czasowy – środki te muszą zostać wydane do końca 2010 r. Tymczasem niektóre projekty znajdują się dopiero we wstępnej fazie planowania.

Państwa UE zgodziły się również przeznaczyć 600 milionów euro na realizację polsko-szwedzkiego projektu Partnerstwa Wschodniego, czyli programu współpracy z sześcioma wschodnimi sąsiadami UE, m.in. Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Armenią, Azerbejdżanem i Białorusią.

Partnerstwo przewiduje stworzenie poszerzonej strefy wolnego handlu, złagodzenie przepisów wizowych, ułatwienia gospodarcze i pomoc finansową dla krajów byłego ZSRR.

Przywódcy UE dwukrotnie, do 50 mld euro, zwiększyli fundusz pomocy dla krajów UE spoza strefy euro. Dofinansowany zostanie również Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Polska wesprze MFW kwotą 1,5 mld euro. (tmw)