Umowa handlowa UE-Wietnam zatwierdzona przez KE

Komisarz Cecilia Malmström, źródło: Komisja Europejska

Komisarz Cecilia Malmström, źródło: Komisja Europejska

Komisja Europejska poinformowała, że umowa handlowa między Unią Europejską a Wietnamem została zatwierdzona. Teraz musi ją przyjąć Parlament Europejski. Komisja chce, aby stało się to jak najszybciej.

 

Umowa handlowa między UE a Wietnamem zniesie niemalże wszystkie cła na towary będące przedmiotem obrotu handlowego między obydwoma partnerami. Istotną częścią porozumienia są także kwestie zrównoważonego rozwoju, w tym środowisko i klimat, a także prawa człowieka i prawa pracownicze.

Stopniowe znoszenie części ceł

Wejście w życie umowy wyeliminuje niemal 99 proc. ceł, jakie dziś obowiązują w UE na import towarów z Wietnamu. Z kolei strona wietnamska zniesie 65 proc. swoich ceł od razu, a resztę sukcesywnie przez najbliższe 10 lat. Tak skonstruowane porozumienie uwzględnia bowiem to, że Wietnam wciąż jest krajem rozwijającym się i natychmiastowa likwidacja wszystkich barier celnych poważnie zagroziłaby tamtejszej gospodarce. W zamian za to firmy z UE będą dopuszczone do udziału w wietnamskich przetargach publicznych, a 169 produktów regionalnych z Europy będzie chronionych na wietnamskim rynku (m.in. ser Roquefort czy wino Rioja). Zniesione będą także ograniczenia pozataryfowe dla branży motoryzacyjnej.

Wszystkie umowy handlowo-inwestycyjne muszą być odtąd zgodne z zasadami Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), tak aby zapewnić poszanowanie praw człowieka i praw pracowniczych. Spory dotyczące inwestycji będą natomiast rozpatrywane na mocy ustaleń poczynionych między UE a Wietnamem. Wejście w życie umowy o wolnym handlu zastąpi 21 wcześniejszych dwustronnych umów handlowych zawartych przez część państw członkowskich UE z Wietnamem.

UE i Japonia podpisały umowę o wolnym handlu

Dzięki podpisanemu dziś (17 lipca) rano w Tokio porozumieniu powstanie największa strefa wolnego handlu w dziejach świata. Gospodarki państw członkowskich UE oraz Japonii odpowiadają za ponad 30 proc. światowego PKB. Dzięki porozumieniu europejscy przedsiębiorcy zaoszczędzą na płaconych japońskiemu państwu cłach …

Komisja Europejska chwali umowę

Komisja Europejska, która zatwierdziła ostateczny kształt umowy handlowej na kilka godzin przed rozpoczęciem w Brukseli szczytu UE-Azja, wyjaśniała, że chciała w ten sposób pokazać, jak poważnie traktuje współpracę z krajami ASEAN-u. „Umowy handlowa i inwestycyjna między UE a Wietnamem stanowią przykład europejskiej polityki handlowej. Dadzą one niespotykane dotąd możliwości i przyniosą korzyści europejskim i wietnamskim firmom, pracownikom i konsumentom. Uwzględniają one w pełni różnice gospodarcze między obiema stronami. Wspierają politykę handlową opartą na zasadach i wartościach i zawierają zdecydowane i wyraźne zobowiązania w kwestii zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Oczekuję, że Parlament Europejski i państwa unijne podejmą niezbędne kroki, aby umowy te weszły w życie tak szybko, jak to możliwe” – mówił przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Wtórowała mu komisarz ds. handlu Cecilia Malmström, która stwierdziła, że Wietnam oferuje ogromne możliwości eksporterom i inwestorom z UE zarówno teraz, jak i w przyszłości”. „Jest to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek w Azji Południowo-Wschodniej, o dynamicznym rynku 95 milionów konsumentów, wschodzącej klasie średniej i młodej, prężnej sile roboczej. Zawierając umowy z Wietnamem, Unia Europejska przyczynia się także do upowszechniania europejskich wysokich standardów i umożliwia pogłębioną dyskusję na temat praw człowieka i ochrony obywateli” – powiedziała komisarz Malmström.

Kraje ASEAN nieprzekonane unijną umową handlową

Kraje Azji Południowo-Wschodniej zwlekają z umową o wolnym handlu z Unią Europejską. Państwa ASEAN wciąż nie są przekonane o korzyściach płynących z tego międzyregionalnego porozumienia.
 

UE postanowiła wznowić negocjacje z dziesięcioma członkami Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w marcu 2017 r., w …

Co dalej?

Wietnam jest drugim co do wielkości – po Singapurze – partnerem handlowym UE należącym do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Wymiana handlowa między UE a Wietnamem warta jest około 47,6 mld euro rocznie, zaś handel usługami – 3,6 mld euro. Choć unijne inwestycje w Wietnamie utrzymywały się w 2016 r. na niewielkim poziomie 8,3 mld euro, coraz więcej firm z Europy rozpoczyna w tym kraju działalność z myślą o stworzeniu ośrodka gospodarczego obsługującego region Mekongu. Z Wietnamu do UE importuje się głównie sprzęt telekomunikacyjny, odzież i produkty żywnościowe. UE eksportuje natomiast do Wietnamu przede wszystkim maszyny i środki transportu, chemikalia i produkty rolne.
Komisja przedstawia obecnie Radzie Unii Europejskiej wnioski w sprawie podpisania i zawarcia obu umów. Po zatwierdzeniu przez Radę UE, umowy zostaną podpisane i przedstawione Parlamentowi Europejskiemu w celu wyrażenia przez niego zgody na ich podpisanie i zawarcie. Po uzyskaniu zgody PE umowa handlowa może zostać zawarta przez Radę Unii Europejskiej i wejść w życie. Umowa o ochronie inwestycji z Wietnamem zostanie zaś ratyfikowana przez państwa członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi procedurami wewnętrznymi.