Reforma unijnej polityki konkurencji tymczasowo wstrzymana

Komisarz Margrethe Vestager, źródło Wikipedia

Komisarz Margrethe Vestager, źródło Wikipedia

Mimo presji ze strony czterech największych państw członkowskich UE, Komisja Europejska nie zamierza zmieniać reguł polityki konkurencji co najmniej do 2021 r.

 

Niemcy, Polska, Francja i Włochy optowały za zmianą reguł konkurencji, lecz Komisja Europejska nie ugięła się pod naciskiem największych państw UE. Choć podkreślały one potrzebę takich zmian, aby stać się bardziej konkurencyjnymi na arenie międzynarodowej, KE nie zmieniła zdania – wszelkie zmiany nastąpią nie wcześniej niż w 2021 r. W tym kontekście pod coraz większym znakiem zapytania stoi fuzja Orlenu i Lotosu.

We wtorek (10 marca) ogłoszono strategię przemysłową Wspólnoty, której głównym celem jest wzmocnienie konkurencyjności Europy i „strategicznej autonomii” na globalnych rynkach. Stanowi ona również odpowiedź na wyzwania związane z potrzebą zrównoważonego rozwoju i przechodzeniem do ery gospodarki cyfrowej.

Będzie specustawa dla firm na przetrwanie epidemii

Opóźnienie lub umorzenie składek do ZUS i podatków, ułatwienia w dostępie do tanich kredytów, czy łatwiejsze uzyskanie dopłat do pensji pracowników. Między innymi takie rozwiązania znalazły się w projekcie specustawy nakierowanej na pomoc firmom w przetrwaniu epidemii SARS-CoV-2.
 

Założenia projektu nowych …

Trzy możliwości działania

Autorzy dokumentu podkreślają znaczenie unijnej polityki konkurencji, która jest jednym z najważniejszych obszarów wspólnotowej współpracy, zwłaszcza w kontekście rywalizacji gospodarczej z wielkimi koncernami z Chin i USA.

Unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager ma za zadanie dbać o równe traktowanie przedsiębiorstw, przestrzeganie zakazu praktyk kartelowych i nienadużywania silnej pozycji na rynku. Dlatego też to ona była adresatką listu, pod którym w ubiegłym miesiącu podpisały się Niemcy, Polska, Francja i Włochy. W liście podkreślono między innymi zmiany charakteru konkurencji na rynku globalnym, a także piętrzące się wyzwanie dla polityki konkurencji związane z pojawieniem się firm działających w przestrzeni cyfrowej. Autorzy listu zwrócili również uwagę na potrzebę uzyskiwania bardziej przejrzystych informacji przez europejskich przedsiębiorców.

Jednak nie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej pozytywnie odnoszą się do większej „elastyczności” wytycznych dotyczących polityki konkurencji. W opozycji znajdują się takie kraje, jak Szwecja, Czechy, Estonia, Finlandia, Irlandia, Łotwa, Litwa i Holandia.

Swego rodzaju „trzecią drogę” proponował niemiecki europoseł Europejskiej Partii Ludowej (EPL) Christian Ehler. Zasugerował on, aby podjąć odpowiednie działania, ale mając na uwadze globalną perspektywę. „Powinniśmy rozważyć rewizję prawa konkurencji, ale musimy  dostosowywać je ostrożnie, w ramach rynku globalnego, a nie jednolitego, europejskiego”.

Fuzja Orlenu i Lotosu, czyli nadrabianie zaległości

PKN Orlen przekonuje, że fuzja z Grupą Lotos jest konieczna, aby skutecznie konkurować z pozostałymi europejskimi firmami z branży paliwowo-energetycznej. Decyzję Komisji Europejskiej poznamy już w styczniu przyszłego roku.

 

 

Duży może więcej. To chyba najprostsze podsumowanie motywów, które kierują spółką PKN …

Fuzje koncernów

List napisano po okresie frustracji dla Francuzów i Niemców po zablokowaniu przez unijną egzekutywę umowy o połączeniu firm kolejowych Alstom i Siemens. Francuski koncern Alstom i niemiecki koncern Siemens to koncerny zajmujące się branżą energetyczną i transportową. Obie firmy zamierzały połączyć wysiłki, lecz Komisja Europejska zawetowała fuzję, argumentując, że mogłaby ona naruszyć unijne przepisy antymonopolowe. Paryż i Berlin lobbowały w KE na rzecz fuzji, dzięki której mogłyby podjąć rywalizację z amerykańskimi i chińskimi korporacjami jak np. BN SF Railway Company, Amtrak czy China Railway Guangzhou Group. Francuski minister gospodarki Bruno Le Maire zasugerował wtedy, że odmowa „będzie szkodliwa dla gospodarki i błędna z politycznego punktu widzenia”.

PKN Orlen i Grupa Lotos to dwa polskie koncerny paliwowo-energetyczne, które również planowały połączenie sił by móc lepiej konkurować z pozostałymi firmami z tej branży. Fuzję popierał również analityk sektora energetycznego oraz redaktor naczelny serwisu BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik, który zwrócił uwagę, że jest ona „zaszłością, z którą już dawno poradzili sobie giganci europejscy, tacy jak BP”.

W sprawie fuzji Orlenu i Lotosu zastosowano procedurę „stop the clock”, dzięki której PKN Orlen uzyskał czas na zebranie dodatkowych informacji, a Komisja Europejska zyskała dodatkowy czas na przeanalizowanie dokumentacji przed wydaniem decyzji. Do połączenia PKN Orlen i Grupy Lotos potrzeba zgody antymonopolowej Komisji Europejskiej. Komisja miała czas na wydanie ostatecznej decyzji do 22 stycznia 2020 r., lecz termin ten wydłużono do 30 czerwca. Spółka ma w planach odważnie postawić na rozwój i innowacje.

Komisja Europejska zawetowała fuzję Alstomu z Siemensem

Komisja Europejska zawetowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa. Jej przedstawiciele stwierdzili, że połączenie gigantów rynku taboru kolejowego narusza unijne przepisy antymonopolowe. Paryż i Berlin protestują.
 

W uzasadnieniu KE stwierdziła, że porozumienie jest „niezgodne” z rynkiem wewnętrznym i że zaszkodziłoby konkurencji na rynkach …

Jaki kierunek dla polityka cyfrowej?

W unijnej strategii przemysłowej podkreślono potrzebę inwestycji w badania i rozwój w zakresie sztucznej inteligencji, analiz danych i meta danych oraz budowę infrastruktury do komunikacji kwantowej. W strategii wspomniano również o braku zainteresowania wykorzystaniem usług dużych zbiorów danych i usług w chmurze w europejskim sektorze prywatnym.

Komisja Europejska planuje także uregulowanie ekosystemu internetowego w ramach ustawy o usługach cyfrowych, która zostanie przedstawiona w czwartym kwartale 2020 r. Komisja ma w planach również poprawę warunków pracy pracowników platform.

Komisja zaproponowała również szereg środków dotyczących sektora MŚP. Jednym z działań KE w tej kwestii jest uruchomienie inicjatywy „The EU Startup Nation Standard”, która przede wszystkim będzie koncentrować się na ułatwieniu rozpoczynania działalności gospodarczej poza granicami, usprawnienia wniosków wizowych i pobytowych dla talentów z państw trzecich, promowaniu przedsiębiorczości i transferu technologii z uniwersytetów. Dzięki temu start-upy będą miały możliwość zwiększenia skali. Realizacja „The EU Startup Nation Standard” ma znaczny potencjał dla ekosystemów startupowych. Obecnie bowiem młode firmy z branży w Europie wciąż borykają się z dopływem talentów, na co wskazują przedstawiciele branży.

Pierwszy bezzałogowy statek ruszy na oceany jeszcze w tym roku

Jeszcze w marcu mają się odbyć morskie testy autonomicznego systemu dla statków dalekomorskich. Budowaną jednostkę nazwano zaś „Mayflower” na cześć statku, którym 400 lat temu przybyli do Ameryki Północnej angielscy koloniści. Tym razem na pokładzie nie będzie jednak ani jednego …