W UE powstanie 6 tys. miejsc z darmowym internetem

Dostęp do internetu w ramach programu WiFi4EU ma być całkowicie darmowy i wolny od reklam, źródło Flickr

Specjalne, sfinansowane z funduszy unijnych punkty z darmowym dostępem do wi-fi znajdą się w 6 tys. miejsc publicznych, takich jak parki, biblioteki czy urzędy. Takie jest główne założenie programu „WiFi4EU”, który został przyjęty przez państwa członkowskie UE.

 

Parlament Europejski na początku września przegłosował propozycję ustanowienia mechanizmu, w ramach którego finansowane byłoby tworzenie miejsc, gdzie obywatele UE mieliby darmowy dostęp do szybkiego, bezprzewodowego internetu. Wczoraj uruchomienie programu „WiFi4EU” zatwierdzili na spotkaniu ministrowie odpowiedzialni w krajach członkowskich za sprawy cyfrowe. Takich miejsc, gdzie oferowany byłby bezpłatny dostęp do globalnej sieci, miałoby w założeniu powstać na terenie Unii aż 6 tys. Wnioski o dofinansowanie tego typu projektów mogą składać publiczne instytucje, w tym gminy, biblioteki czy szpitale. Do 2019 r. ma zostać na to przeznaczone 120 mln euro. Natomiast unijne hotspoty powinny zacząć funkcjonować do 2020 r.

WiFi4EU: Darmowy internet dla miast od UE

Unia Europejska zapewni darmowy dostęp do bezprzewodowego internetu w miastach, gdzie do tej pory nie było takich usług. Bruksela  przeznaczy na ten cel 120 mln euro.
 

Wczoraj (29 maja) negocjatorzy Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej porozumieli się w …

Procedura składania wniosków ma być maksymalnie uproszczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, ale ważną rolę ma też odegrać czynnik geograficzny. Beneficjantami „WiFi4EU” mają być bowiem wszystkie państwa członkowskie. Warunkiem jest to, aby nowy punkt z darmowym wi-fi powstał w miejscu, gdzie tego typu usługa – publiczna lub prywatna – jeszcze nie działa. Bruksela nie chce bowiem powielać istniejącej już infrastruktury. Dofinansowanie każdego projektu może natomiast pokryć nawet 100 proc. jego budżetu. Wnioskodawca musiałby jednak zobowiązać się do pokrywania z własnych środków kosztów operacyjnych przez następne trzy lata. W tym czasie korzystanie z hotspotu musiałoby być darmowe, nie wolno byłoby też wyświetlać reklam czy wykorzystywać danych osobowych użytkowników w jakimkolwiek komercyjnym celu. Kolejne kryteria ma określić Komisja Europejska, która została mianowana ciałem na codzień zarządzających programem „WiFi4EU”. Pierwsze informacje o terminach składania wniosków powinny być dostępne pod koniec bieżącego lub na początku przyszłego roku.

Dostęp do sieci bez dyskryminacji

To właśnie KE już na początku roku postulowała opracowanie programu poprawy dostępu do internetu. Chodzi nie tylko o umożliwienie korzystania z sieci czy e-administracji mieszkańcom mniejszych miejscowości czy wsi, ale także pobudzić inwestycje w tym sektorze. „Lokalna łączność bezprzewodowa, która jest udostępniana bezpłatnie na niedyskryminujących warunkach, mogłaby przyczynić się do zmniejszenia przepaści cyfrowej, zwłaszcza w społecznościach o gorzej rozwiniętych umiejętnościach cyfrowych, w tym na obszarach wiejskich i oddalonych” – napisano w tekście przyjętego wczoraj rozporządzenia. Podczas swojego wrześniowego przemówienia z cyklu „State of the Union” przewodniczący KE Jean-Claude Juncker zapowiadał szybkie wdrożenie programu „WiFi4EU”. „Aby wszyscy mogli w pełni korzystać z rozwoju technologii telekomunikacyjnych, musimy stworzyć sytuację, w której to gdzie mieszkasz lub ile zarabiasz, nie ma wpływu na dostęp do internetu” – mówił Juncker na forum PE.

Z kolei reprezentująca prezydencję estońska minister ds. przedsiębiorczości i technologii informacyjnych Urve Palo zapewniała: „Program WiFi4EU ułatwi wielu obywatelom korzystanie z internetu wysokiej jakości. Gminy, biblioteki i inne instytucje publiczne uzyskają także możliwość promowania swoich cyfrowych usług. Być może program ten pobudzi również następne inwestycje.”

Tymczasem decyzję o dodatkowym wsparciu programu podjęły Włochy, które od pewnego czasu realizują już własny, podobny program o nazwie „Wi-Fi Italia”, w ramach którego tworzone są tego typu darmowe hotspoty w miejscach dotąd pozbawionych tego typu bezpłatnych rozwiązań. Teraz Rzym będzie współpracował z Komisją Europejską w celu rozszerzenie tego programu we współpracy z programem „WiFi4EU”.

Łatwiejsze reklamacje przez internet

Zakupy przez internet są coraz popularniejsze w UE, ale ewentualne zwroty i reklamacje wciąż wymagają przejścia skomplikowanych procedur. Komisja Europejska chce uprościć ten proces.
 

KE podjęła kolejne działania mające na celu usprawnienie procesów związanych z polityką ochrony konsumenta. Od 14 lipca …