UE i Japonia ostatecznie uzgodniły warunki umowy handlowej

źródło Flickr

Unia Europejska i Japonia uzgodniły warunki funkcjonowania największej jak dotąd na świecie strefy wolnego handlu. Ma ona zacząć funkcjonować do końca 2019 r. Zniesione mają zostać niemal wszystkie obowiązujące dotąd bariery handlowej między UE a Japonią.

 

Negocjatorzy obu stron dopracowali właśnie ostatnie szczegóły porozumienia (Economic Partnership Agreement – EPA), którego większą część uzgodniono podczas szczytu UE-Japonia 6 lipca 2017 r. poinformowała Komisja Europejska. Po ostatecznym zakończeniu negocjacji przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zadzwonił do premiera Japonii Shinzo Abe. „Zgodnie z zobowiązaniem podjętym w lipcu zakończyliśmy dyskusje przed końcem roku. Podejmiemy teraz konieczne działania, aby przedłożyć umowę Parlamentowi Europejskiemu i państwom członkowskim UE, tak aby nasze przedsiębiorstwa i nasi obywatele mogli zacząć wykorzystywać pełny potencjał umowy jeszcze przed zakończeniem kadencji mojej Komisji” – oświadczył po rozmowie Jean-Claude Juncker. Z kolei japoński premier podkreślał, że porozumienie ma „strategiczną wagę, która wykracza poza gospodarczy wymiar umowy”.

Układ handlowy UE – Japonia wreszcie uzgodniony

Wczoraj (6 lipca) w Brukseli premier Japonii Shinzō Abe z jednej strony, a szefowie KE i Rady Europejskiej Jean-Claude Juncker i Donald Tusk – z drugiej, potwierdzili polityczne porozumienie handlowe między UE i Japonią. Politycy złożyli podpisy pod tym dokumentem w czasie czwartkowego, nadzwyczajnego szczytu UE-Japonia w Brukseli.

O rolnictwie i samochodach

Zakończone sukcesem negocjacje nad porozumieniem między UE a Japonią niemal zbiegły się w czasie z wycofywaniem się USA pod wodzą Donalda Trumpa zarówno z negocjowanej umowy o wolnym handlu z UE (TTIP) oraz z uzgodnionej już umowy transpacyficznej (TPP), którą USA porzuciły w styczniu. Dlatego komentatorzy podkreślają, że zarówno UE, jak i Japonia wysyłają jasny sygnał przeciw polityce gospodarczego protekcjonizmu, co podkreślała komisarz ds. handlu Cecilia Malmström. „UE i Japonia dzielą wspólną wizję zakładającą otwartą i opartą na zasadach gospodarkę światową, gwarantującą najwyższe standardy. Dzisiaj występujemy do innych krajów z przesłaniem, że wolny i uczciwy handel oraz kształtowanie globalizacji to fundamentalne dla nas sprawy” – mówiła komisarz.

Japonia, która liczy sobie ok. 127 mln mieszkańców to siódmy co do wielkości rynek dla unijnego eksportu. UE jest dla Japonii ogromnym dostawcą m.in. żywności, w tym produktów mleczarskich, a także wina czy mięsa. Dlatego ostateczne wynegocjowanie EPA tak mocno chwalił komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan. „Umowa stanowi najbardziej znaczące i dalekosiężne porozumienie zawarte dotychczas przez UE w obszarze handlu produktami rolno-spożywczymi. Zapewni ogromne możliwości wzrostu dla naszych eksporterów produktów rolno-spożywczych na bardzo dużym, dojrzałym i zaawansowanym rynku” – podkreślał komisarz. Japonia jest natomiast dla UE wielkim eksporterem samochodów i elektroniki.

Wielka Brytania chce utrzymania porozumień handlowych po brexicie

Wielka Brytania zamierza zwrócić się do każdego państwa trzeciego, które ma zawarte umowę handlową z Unią Europejską, o przyjęcie takich samych warunków z Wielką Brytanią po brexicie w marcu 2019 r. „Utrzymanie obecnych warunków handlowych z państwami trzecimi zapewni bardzo …

Co dalej?

UE i Japonia rozpoczną teraz prawną weryfikację tekstu, zwaną również przeglądem prawnym. Po zakończeniu przeglądu angielski tekst umowy zostanie przetłumaczony na pozostałe 23 języki urzędowe UE oraz na język japoński. Następnie Komisja przedłoży umowę do zatwierdzenia przez Parlament Europejski i państwa członkowskie UE, dążąc do tego, aby weszła ona w życie przed końcem obecnej kadencji Komisji Europejskiej w 2019 r.

UE i Japonia kontynuują również prace zmierzające do wczesnego zawarcia umowy o partnerstwie strategicznym, która jeszcze bardziej zacieśni stosunki między UE i Japonią oraz zapewni kierunki strategiczne i spójność naszych wspólnych działań, obecnie i w przyszłości. Planuje się, że umowa o partnerstwie strategicznym i umowa o partnerstwie gospodarczym zostaną podpisane razem w 2018 r.

Japonia korzysta na rosyjskich sankcjach

Rosja, w odpowiedzi na unijne sankcje gospodarcze, zakazała importu żywności z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Skorzystała na tym Japonia, która została czwartym co do wielkości odbiorcą unijnego eksportu, zajmując tym samym miejsce Rosji.

 

 

Opublikowany dzisiaj (23 grudnia) raport Komisji Europejskiej zajmuje …