Ubezpieczenia: Parlament Europejski chroni klientów

Na wtorkowym (24 listopada) posiedzeniu plenarnym w Strasburgu Parlament Europejski przyjął zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczeń. Zostały one zaproponowane przez Komisję Europejską w 2012 r., ale dopiero teraz zakończył się proces ich przyjmowania (wymagana była także akceptacja Rady UE).

Zmiany

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim pośredników w handlu ubezpieczeniami. Zgodnie ze zmianami zaakceptowanymi przez PE będą oni podlegali ściślejszemu nadzorowi – będą musieli formalnie rejestrować się w kraju, w którym działają, podając swoje dane.

Ponadto pośrednicy będą musieli także ubezpieczyć się na wysokość co najmniej 1,25 mln euro (lub równowartości) na wypadek konieczności wypłaty odszkodowań za zaniedbania. Są zobowiązani także zabezpieczyć swoich klientów na wypadek problemów w przekazywaniu składek lub odszkodowań – np. poprzez utrzymywanie stałej rezerwy finansowej.

Lepsze informacje

Parlament Europejski wprowadził też standaryzację w informowaniu o ubezpieczeniach i wymóg jasnego przedstawiania wszystkich kosztów w przypadku złożonych produktów, jak np. niektórych form ubezpieczeń na życie. Ponadto, wszystkie informacje o kosztach mają być darmowe.

Z kolei umowy pośredników z firmami ubezpieczeniowymi nie powinny zawierać zachęt do sprzedawania konkretnego typu ubezpieczenia, jeżeli miałoby to się odbywać kosztem klienta.

Wyjątki od nowych przepisów

Nowe zasady nie będą dotyczyły wszystkich umów ubezpieczeniowych. Z przepisów tych wyłączone są ubezpieczenia związane z dostarczaniem towarów i usług (chroniące przed ich uszkodzeniem lub kradzieżą), a także te, w których składki nie przekraczają 600 euro rocznie.

Państwa członkowskie będą miały 2 lata na wprowadzenie przepisów w życie. (kk)