Szwajcarskie firmy wspierają umowę ramową z UE

Prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Ueli Maurer podczas konferencji prasowej z prezydentem Polski Andrzej Dudą. / Zdjęcie via twitter @SwissMFA

Ponad dwie trzecie szwajcarskich firm popiera negocjowaną z Unią Europejską umowę ramową w jej obecnej formie. Inwestorzy są zgodni co do korzyści płynących z bliskich relacji z Brukselą. Inaczej niż politycy, którzy od dawna nie mogą wypracować wspólnego stanowiska. Tymczasem Szwajcarzy bacznie śledzą formowanie się nowej Komisji Europejskiej.

 

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Towarzystwa Badań Społecznych w Bernie (L’Institut gfs.bern). Wynika z niego, że im większa firma, tym bardziej docenia korzyści płynące z bliskich relacji gospodarczych z Unią Europejską. Towarzystwo podkreśla wzrost wsparcia w porównaniu z badaniem z 2018 r. Z tegorocznej analizy wynika ponadto, że aprobata dla umowy ramowej występuje we wszystkich branżach.

Szwajcaria: Czarne chmury nad umową z UE

Jest więcej niż prawdopodobne, że w przyszłym miesiącu – wbrew oczekiwaniom – nie dojdzie do zawarcia umowy ramowej Unii Europejskiej ze Szwajcarią. Przyczyną brak zgody głównych sił politycznych Konfederacji.
 

Rada Związkowa (odpowiednik rządu) ma związane ręce z powodu nacisku opozycji, głównie …

„Nie” dla status quo

Ankieta wśród szwajcarskich przedsiębiorców, choć potwierdza ich zadowolenie w relacjach z Brukselą, wskazuje na jeszcze jeden ważny element. Środowisko biznesowe opowiada się za pogłębieniem wzajemnych stosunków. Status quo jest – zdaniem organizacji zrzeszających biznesmenów – nie do utrzymania w perspektywie kilku najbliższych lat.

Dlatego środowisko przedsiębiorców apeluje do Rady Związkowej o przyśpieszenie rozmów z Brukselą i jak najszybsze zakończenie trwających już kilka lat negocjacji. Ceną za brak zdecydowania w tej materii może być rozwój i konkurencyjność helweckich firm na rynku europejskim i międzynarodowym.

Przedsiębiorcy podkreślają, że negatywne stanowisko rządu może skończyć się barierami handlowymi, wykluczeniem z programów badawczych, odpływem kapitału i osłabieniem Giełdy Papierów Wartościowych w Zurychu. Eksperci zwracają uwagę, że tylko z wyżej wymienionych powodów gospodarka odczułaby poważne problemy strukturalne.

Szwajcarzy za trudniejszym dostępem do broni

Do dwóch razy sztuka. Po fiasku referendum z 2011 r., tym razem Szwajcarzy opowiedzieli się za ograniczeniem w dostępie do broni. Wynik niedzielnego głosowania oznacza spore zmiany w jednym z nielicznych państw w Europie, gdzie obywatele są silnie przywiązani do …

Problemem suwerenność

Brak umowy ramowej może pogłębić niepewność prawną, a to z kolei grozi wyrządzeniem poważnych szkód szwajcarskiemu eksportowi, utrudniając dostęp do europejskiego rynku zbytu towarów. Przedsiębiorcy zwracają uwagę, że utrzymanie bliskich relacji z UE powinno być dla rządu priorytetem. Obecne warunki dwustronnego porozumienia są aktualne jeszcze przez kilka tygodni.

Szwajcaria jest związana z UE niemal 120 umowami dwustronnymi dotyczącymi np. handlu czy przepływu ludzi. Umowa ramowa zastąpiłaby te wszystkie porozumienia zacieśniając współpracę między Bernem a Brukselą. Jednak w Konfederacji nie brak głosów sugerujących, że ewentualne porozumienie zbytnio ingerowałoby w suwerenność Szwajcarii. Kontrowersje budzą głównie zapisy dotyczące jednolitego rynku czy korzystania przez obywateli UE z tych samych przywilejów co obywatele Szwajcarscy.

Istnieją ponadto obawy przez zbyt dużą liczbą imigrantów zarobkowych, których napływ jest obecnie ściśle kontrolowany. W czerwcu miało dojść do parafowania umowy z Brukselą, jednak Rada Związkowa – głównie z powodu sprzeciwu prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej (SVP) – nie może wypracować satysfakcjonującego obie strony stanowiska.

Szwajcarzy nie chcą suwerenności. Porażka antyunijnej prawicy

W niedzielnym referendum Szwajcarzy zdecydowanie odrzucili pomysł, by prawo narodowe miało prymat nad traktatami międzynarodowymi.
 
Do głosowania na „tak” wzywała prawicowo-populistyczna Szwajcarska Partia Ludowa (SVP), której od lat udaje się organizować, z pewnym sukcesem, referenda na temat rozluźnienia związków z Unią Europejską czy …

Jaka przyszłość w relacjach z UE?

Szwajcarzy bacznie obserwują proces formowania się nowych władz Wspólnoty. Jedynym Spitzenkandidatem, który w trakcie kampanii wyborczej do PE zabrał głos w sprawie Konfederacji był chadek Manfred Weber, który zapowiedział zaostrzenie kursu w relacjach dwustronnych.

Polityk Europejskiej Partii Ludowej powiedział, że Szwajcaria nieustannie narzeka na Brukselę, starając się jednocześnie korzystać ze wszystkich benefitów, jakie dają bliskie relacje. „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung” przypomniał niedawno wypowiedzieć Niemca, który zasugerował pod koniec marca koniec z tolerancją dla tego typu praktyk.

Najpoważniejszy kontrkandydat Webera, Frans Timmermans, jak dotąd, nie zabrał głosu w sprawie relacji ze Szwajcarią. Brał jednak udział w dwustronnych rozmowach, w których bronił interesów gospodarczych UE. Z podobnej strony dała się poznać Margrethe Vestager wielokrotnie dając dowody zabiegów o interes europejskich konsumentów.

Brexit: Wielka Brytania i Szwajcaria podpisały traktat handlowy

Wielka Brytania i Szwajcaria podpisały umowę, która po brexicie zapewni niezakłóconą kontynuację wartej ponad 30 miliardów funtów wymiany handlowej między oboma państwmi.
 

Podpisanie umowy jest jednym z niewielu konkretnych posunięć zrealizowanych przez Londyn, które mają zapewnić trwałość stosunków handlowych z poszczególnymi państwami tuż …