Równoległa waluta sposobem na włoskie zadłużenie?

Matteo Salvini, lider Ligi

Matteo Salvini, lider Ligi. (Fot. Alessandra Tarantino / AP Photo); źródło: Gazeta Wyborcza

We Włoszech trwa debata nad wprowadzeniem równoległej waluty, która pozwoliłaby oddalić widmo bankructwa. Kontrowersyjny pomysł stał się zarzewiem kolejnego sporu w rządzącej koalicji.

 

 

Włoski system finansów publicznych znajduje się w bardzo złej sytuacji. Dług publiczny wyniesie w 2020 r. 135 proc. PKB. Z kolei deficyt finansów publicznych może sięgnąć jeszcze w tym roku 2,5 proc. produktu krajowego (wobec 2,04 proc. zapisanego w ustawie budżetowej. Komitet Ekonomiczno-Finansowy UE wsparł przedwczoraj ubiegłotygodniowe stanowisko Komisji Europejskiej odnośnie możliwego objęcia przez Brukselę Rzymu procedurą nadmiernego deficytu. Wczoraj z kolei włoski minister finansów Giovanni Tria miał usłyszeć podczas spotkania Eurogrupy, że Włochy otrzymają nie więcej niż miesiąc na uniknięcie przejścia pod kontrolę Brukseli. Tymczasem na Półwyspie Apenińskim toczy się debata nad mini-BOTami – bonami skarbowymi, które posłużyłyby rządowi do opłacenia bieżących zaległości wobec wierzycieli.

Bruksela obejmie Włochy procedurą nadmiernego deficytu?

Komisja Europejska zamierza objąć Włochy procedurą nadmiernego deficytu. To efekt wysokiego długu publicznego w tym kraju. Rzym może uniknąć kary finansowej, jeśli przekona Brukselę do swoich racji.
 

Komisja Europejska podjęła dziś pierwsze kroki, aby objąć Włochy procedurą nadmiernego deficytu. Włochom grozi …

Równoległa rzeczywistość

Propozycja mini-BOTów (ang. mini-bills of Treasury) wyszła od współrządzącej we Włoszech Ligi Matteo Salviniego. Pod koniec maja Izba Deputowanych przyjęła ustawę zachęcającą rząd do wprowadzenia owych minibonów skarbowych – papierów wartościowych o niskich nominałach i bez określonego terminu uregulowania zobowiązania. Miałyby one mieć formę papierów o nominałach zbieżnych z euro (od 5 do 100 euro).

Można by nimi opłacać podatki oraz pozostałe zobowiązania administracyjne jak bilety kolejowe czy benzyna w państwowych stacjach benzynowych. Mini-BOTy nie będąc rzeczywistym pieniądzem (przyjmując euro, Włochy podobnie jak pozostałe państwa strefy euro zrzekły się na rzecz EBC przywileju emisji pieniądza), funkcjonowałyby jako równoległa waluta.

Nie będzie fuzji Renault i Fiata Chryslera. Przynajmniej na razie

Przynajmniej na razie nie dojdzie do połączenia Renault i Fiata Chryslera. Włosi wycofali ofertę fuzji obwiniając stronę francuską o brak woli politycznej.
 

Przedstawiciele spółki Fiat Chrysler Automobiles (FCA) wczorajszej nocy niespodziewanie wycofali ofertę fuzji z francuskim Renault, wskutek braku perspektyw szybkiej …

Ekonomiści zdecydowanie na „nie”

Idea mini-BOTów wyszła spod pióra Claudio Borghiego, głównego doradcy ekonomicznego Matteo Salviniego. Dla rządzącej koalicji realizacja pomysłu może oznaczać złagodzenie wysokiego zadłużenia. Jednak włoscy ekonomiści alarmują przed ziszczeniem się wizji bonów skarbowych, jako niebezpiecznego precedensu prowadzącego Włochy poza strefę euro.

W ostatnich dniach na jedną z ważniejszych postaci włoskiej polityki wyrósł minister gospodarki Giovanni Tria, którego wypowiedź uznająca bony za „nielegalne” i „bezużyteczne” jest cytowana przez wszystkie najważniejsze włoskie media.

Włochy: Premier grozi dymisją z powodu sporów w koalicji

Szef włoskiego rządu Giuseppe Conte grozi dymisją z powodu narastających sporów w koalicji, którą tworzą prawicowa Liga oraz Ruch Pięciu Gwiazd (M5S). Ostatnio zarzewiem politycznego konfliktu były alianse, jakie na europejskiej scenie zawierał wicepremier i lider Ligi Matteo Salvini.
 

Giuseppe Conte …

Perspektywy na przyszłość

Wydaje się, że na chwilę obecną mini-BOTy nie zostaną zrealizowane. Wywołały jednak debatę na najwyższych szczeblach władzy. W ostatnich dniach z włoskiego rządu dochodziły sprzeczne sygnały odnośnie nastawienia Rzymu w sprawie działań naprawczych odnośnie ewentualnej procedury nadmiernego deficytu.

O ile premier Conte przybierał role koncyliacyjne i zapewniał o woli kierowanego przez siebie gabinetu do uniknięcia kolizji z Brukselą, o tyle Salvini kwestionował wyliczenia Komisji Europejskiej i zapowiadał brak podjęcia jakichkolwiek działań naprawczych. Rząd znajduje się w trudnym położeniu, ponieważ potrzebuje gotówki na realizację obietnic wyborczych, jak dochód obywatelski czy obniżki podatków. Dlatego obaj wicepremierzy nie odrzucili idei bonów skarbowych, a nawet zwrócili się do ministra gospodarki zwracając uwagę, że rozwiązanie to „pomogłoby Włochom”.

Włochy wyrzucą Akademię Bannona z zabytkowego klasztoru

Jeszcze nie zaczęła prawdziwej działalności, a już musi szukać nowego miejsca – uczelnia dla przyszłych nacjonalistycznych europejskich polityków, którą założył guru amerykańskiej alt-prawicy Steve Bannon, straciła umowę na wynajem zabytkowego klasztoru w środkowych Włoszech. Stało się tak po protestach okolicznych …