Rosja w WTO – co dla Europy?

W środę Rosja stała się 156. członkiem WTO. Dotychczas była największą światową gospodarką pozostającą poza organizacją. Po przystąpieniu Rosji do WTO, na organizację przypada teraz 97 proc. światowego handlu. Podpisanie protokołu kończącego rekordowo długie negocjacje w tej sprawie nastąpiło w grudniu ubiegłego roku.

KE zadowolona …

„Przystąpienie do WTO stanowi dla Rosji ważny krok w kierunku dalszej integracji ze światową gospodarką – komentował unijny komisarz ds. handlu Karel de Gucht. „Ułatwi ono prowadzenie inwestycji i handlu, przyspieszy modernizację rosyjskiej gospodarki i zapewni wiele szans na rynku zarówno dla przedsiębiorstw rosyjskich, jak i europejskich. Ufam, że Rosja będzie przestrzegać międzynarodowych przepisów i norm handlowych, tak jak się do tego zobowiązała” – podkreślił.

Handel między Rosją a UE po raz pierwszy będzie regulowany przez wielostronne normy i zobowiązania.

W wyniku przystąpienia do WTO Rosja obniży m.in. cła przywozowe, ograniczy cła wywozowe, zapewni lepszy dostęp do rynku usługodawcom z UE i usprawni zasady i procedury w wielu dziedzinach wpływających na dwustronne stosunki gospodarcze. Istotne będą również przepisy w zakresie procedur celnych, działań w dziedzinie zdrowia i użycia środków sanitarnych, norm technicznych oraz ochrony własności intelektualnej.

„Europejskie środowiska biznesowe liczą nie tyle na obniżkę ceł (z których zyski byłyby dla UE stosunkowo skromne), ile na ułatwienia inwestycyjne w Rosji, po przystąpieniu tego kraju do WTO” – pisze dziennik „Les Echos”.

Jak podkreśla gazeta, bardziej liberalne zasady mogą ułatwić inwestycje w branży motoryzacyjnej, ale już niekoniecznie w sektorach, które Moskwa uważa za strategiczne, takie jak surowce, metale, nawozy czy przemysł lotniczy. W tych dziedzinach gospodarki Rosja nadal będzie się upierać przy tym, żeby cudzoziemcy chętni do inwestowania w tym kraju zachowywali udziały mniejszościowe – ocenia dziennik.

… ale widzi też problemy

Żeby UE mogła skorzystać na tym, że Rosja jest członkiem WTO, kraj musi przestrzegać zasad organizacji. UE wraz ze swoimi międzynarodowymi partnerami utrzymuje bieżący kontakt z Rosją, aby zapewnić przestrzeganie przez nią zobowiązań w ramach WTO – informuje Komisja.

KE wyraziła bowiem zaniepokojenie niektórymi przepisami obowiązującymi w Rosji, które nadal mogą utrudniać dostęp unijnych firm do rosyjskiego rynku. Wśród potencjalnych problemów KE wymienia m.in. planowane przez Rosję przepisy, które wydają się niezgodne ze zobowiązaniami Rosji i które mogą być przeszkodą dla innych członków WTO, którzy spodziewają się korzyści z członkostwa Rosji.(jsk)