Obawy Finów o Rail Baltica. Wolne tempo prac nad projektem opóźnia powstanie szybkiej trasy eksportowej

projekt Rail Baltica

projekt Rail Baltica, źródło: flickr.com all creative commons Phil Richards

Finowie wyrażają niezadowolenie z tempa prac nad Rail Baltica. Trasa kolejowa łącząca Tallin z Warszawą ma zostać oddana do użytku w 2026 r. Na razie jednak realizacja projektu posuwa się bardzo powoli.

 

Rail Baltica to transeuropejski korytarz, który ma połączyć linią kolejową sześć europejskich stolic: Berlin, Warszawę, Wilno, Rygę, Tallin i Helsinki. Łączna długość trasy wyniesie 870 km. Projekt ma przyczynić się do zapewnienia 36 tys. miejsc pracy. Jego realizacja wyceniana jest 5,8 mld euro, z czego aż 85 proc. zostanie pokryte z funduszy Unii Europejskiej. Maksymalna prędkość poruszających się po torach pociągów została określona na 234 km/h.

Finlandia: Prezydent Sauli Niinistö krytykuje UE za zbyt luźne podejście do zasad. Na celowniku Fundusz Odbudowy

„Kiedy już uporamy się z koronawirusem, czas wrócić do systemu opartego na zasadach” – powiedział prezydent Finlandii Sauli Niinistö

Niezadowolenie Finów. Opóźnienia krzyżują plany fińskiej gospodarki

Otwarcie linii kolejowej planowane jest na 2026 r. Tempo budowy okazuje się jednak wyjątkowo powolne.

Wielu fińskich ekspertów i polityków jest coraz bardziej sfrustrowanych. Wraz z opóźnieniami w pracach nad Rail Baltica oddala się bowiem wizja powstania trasy eksportowej przez Zatokę Fińską do rynków Europy Centralnej.

W tym samym czasie Szwecja modernizuje swoje połączenia między Sztokholmem a Brukselą.

Finlandia: Premier Sanna Marin przejęła władzę w Partii Socjaldemokratycznej

„Jestem niezwykle dumna z Finlandii. Tutaj dziecko z biednej rodziny może uzyskać wysokie wykształcenie i dużo osiągnąć w swoim życiu”, podkreśla Sanna Marin.

Skąd tak wolne tempo prac nad Rail Baltica?

Według raportów fińskich mediów jednym z głównych powodów powolnego powstawania trasy mają być problemy organizacyjne.

Już w 2014 r. państwa bałtyckie stworzyły wspólne przedsięwzięcie pod nazwą RB Rail, z równym udziałem wszystkich trzech państw. W ramach RB Rail każdy z trzech krajów dysponuje własnym, niezależnym organem kierującym pracami konstrukcyjnymi. Oznacza to, że wszelkie decyzje podejmowane przez kierownictwo projektu RB Rail muszą opierać się na jednomyślności Litwy, Łotwy i Estonii. Polska i Finlandia zasiadają w radzie nadzorczej projektu BR Rail jako obserwatorzy.

„Demokratyczna” forma podejmowania decyzji w sprawie przedsięwzięcia, zdaniem Finów, okazała się jednak wadliwa, gdyż doprowadziła do sytuacji, w której nikt nie ponosi wystarczającej odpowiedzialności za opóźnienia i błędy.

Litwa: "Prowokacja balonowa". Wilno wzywa białoruskiego ambasadora

Wilno wezwało Mińsk do wyjaśnienia incydentu.

Rezygnacje z zarządzania projektem

Problemy z realizacją Rail Baltica skłoniły dwóch dyrektorów generalnych do rezygnacji z zasiadania w radzie nadzorczej. Pierwszą z nich była pochodząca z Łotwy Baiba Rubesa, która odeszła z projektu w 2018, po 3 latach pracy. Jej stanowisko objął Timo Riihimäki, który jednak również zrezygnował po zaledwie trzech miesiącach.

„Może powinienem ująć to w ten sposób: jako Fin wolałbym być kierowcą, a nie pasażerem” powiedział Riihimäki w wywiadzie dla fińskiego Dziennika Spraw Zagranicznych.

Obecnie trwają poszukiwania nowego dyrektora generalnego, które mają zakończyć się jeszcze przed końcem roku.

Rail Baltica wśród unijnych priorytetów kolejowych

Oprócz  Rail Baltica wkrótce ruszą prace nad linią dużych prędkości między Francją, Hiszpanią i Portugalią, oraz strategiczną osią kolejową Wschód-Zachód, przebiegającą na trasie Lyon–Turyn–Triest–Ljubljana–Budapeszt. „Podpisując dziś te ważne dokumenty wykazujemy nasze zaangażowanie w te kluczowe projekty TEN-T, których zakres sięga …

Sytuacja w Polsce

Według informacji podawanych przez organ nadzorujący Rail Balitica w Polsce, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe SA., projekt został podzielony na trzy etapy. Pierwszy, wyznaczony na lata 2013-2017, dotyczył modernizacji odcinka Warszawa Rembertów – Tłuszcz (Sadowne). Drugi etap obejmuje modernizację odcinka Sadowne – Czyżew, zaś kolejny (trzeci) to przebudowa trasy kolejowej łączącej Czyżew z Białymstokiem.

Ponadto projekt przewiduje rozbudowę trasy od Białegostoku do granicy państwa. Łącznie modernizacji i rozbudowie ma podlegać ponad 172 km trasy. Zakończenie inwestycji w Polsce planowane jest na 2023 r.