Przed polskimi przedsiębiorcami trudności z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy?

Zdjęcia via unsplash.com

Mniej firm niż przed rokiem zatrudnia pracowników z Ukrainy, a już co drugi przedsiębiorca ma trudności z pozyskaniem Ukraińców do pracy.

 

 

18 proc. firm z Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy, w tym aż 40 proc. dużych przedsiębiorstw. Kolejne 16% firm planuje poszukiwać pracowników z Ukrainy w ciągu najbliższych 12 miesięcy – pisze Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service w najnowszym „Barometrze Imigracji Zarobkowej” (BIZ). Z analizy wynika, że w najbliższych miesiącach firmy mogą mieć większe trudności z zatrudnieniem pracowników ze Wschodu.

„Od początku prowadzenia naszego badania widzimy pewną tendencję – imigracja zarobkowa z Ukrainy ma charakter krótkoterminowy i nastawiony na zarobek. Nie jest to dobra informacja dla polskiego rynku pracy, który zmaga się z deficytem kadrowym, związanym m.in. z niżem demograficznym i postępującym zjawiskiem starzenia się społeczeństwa” – kontynuuje Inglot.

Jakie innowacje potrzebne są polskiej energetyce?

W literaturze fachowej i słownikach można znaleźć przynajmniej kilkadziesiąt definicji pojęcia „innowacja”. Swoje definicje tworzą też eksperci. Ale jakkolwiek innowacje zdefiniować, wiadomo, że w polskiej energetyce bardzo ich potrzeba. Często podkreślano to podczas 30. konferencji EuroPOWER w Warszawie.
 

Joseph Schumpeter, któremu …

Brak rąk do pracy

Najważniejszą konkluzją raportu jest wskazanie na wzrastające trudności firm ze znalezieniem pracowników. „Polska boryka się z problemem braku rąk do pracy, a prognozy w tym zakresie nie są optymistyczne. Wyzwaniem jest nie tylko utrzymanie zatrudnionego Ukraińca w firmie, ale też znalezienie nowych pracowników. Okazuje się, że nie jest to już takie proste. Aż 46% proc. firm podaje, że aktualnie trudniej jest zrekrutować kadrę ze Wschodu”, twierdzi Arkadiusz Pączka, dyrektor Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców RP.

„Trudności wynikają przede wszystkim z zapowiedzi otwarcia innych europejskich rynków na tę grupę. W szczególności Niemcy i Czechy już podejmują działania formalno-prawne ułatwiające zatrudnianie ludzi ze Wschodu” – kontynuuje Arkadiusz Pączka. Tymczasem „perspektywa otwarcia na początku przyszłego roku niemieckiego rynku pracy na osoby spoza Unii Europejskiej już dawno wywołała obawy polskich pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy. Chęć wyjazdu zapowiadają raczej młodzi Ukraińcy, którzy przebywają w Polsce, a nie weszli jeszcze na nasz rynek pracy” – analizuje przedstawiciel Pracodawców RP.

Polska wódka chroniona w Chinach

Polska wódka znalazła się wśród 100 unijnych produktów chronionych w Chinach –   przekazała Komisja Europejska. To jedyny polski produkt, który znalazł się na liście uzgodnionej między Unią Europejską i Chinami.

Kierunek Niemcy

Z BIZ wynika, że 33,3 proc. ukraińskich pracowników chciałoby pracować w Niemczech. Polska znalazła się na drugim miejscu z 31 proc., jednak w przeciwieństwie do zachodniego sąsiada nad Wisłą brak ułatwień administracyjnych dla pracodawców, którzy chcą zatrudnić nowe osoby.

„Inne państwa UE znoszą obostrzenia administracyjne w zatrudnianiu cudzoziemców, a polski rynek pracy nadal boryka się z tym problemem. Dla 43 proc. firm formalności administracyjne są największą barierą w zatrudnianiu Ukraińców. Pracodawcy najbardziej oczekują wydłużenia okresu pobytu pracownika ze Wschodu w Polsce. Pozostawienie tych barier oraz perspektywa odpływu części obecnych i potencjalnych pracowników z Ukrainy nie napawa optymizmem” – twierdzi Arkadiusz Pączka.

UOKiK: Najwyższa kara w historii za Nord Stream 2

W piątek (8 listopada) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zdecydował o nałożeniu najwyższej kary w swojej historii. Kwotę 172 mln zł będzie musiała zapłacić firma zaangażowana w budowę gazociągu Nord Stream 2.

 

 

Polski urząd antymonopolowy wszczął w 2018 r. postępowanie przeciwko …

Rośnie sympatia do Ukraińców

Już 18 proc. firm w Polsce zatrudnia pracowników z Ukrainy – czytamy w raporcie. Są oni najczęściej zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla – deklaruje tak 72 proc. przedsiębiorców. Podczas gdy 4 proc. firm zatrudnia naszych sąsiadów zza wschodniej granicy na stanowiskach wyższego szczebla. Bardzo prawdopodobne, że statystyka pracodawców zatrudniających Ukraińców wzrośnie: 16 proc. z nich deklaruje zamiar poszukiwania pracowników z tego kraju w ciągu najbliższego roku.

Z badania wynika, że Ukraińcy mogą liczyć na nie najgorsze zarobki. Co piąty z nich otrzymuje stawkę godzinową przekraczającą 21 zł brutto. Co druga firma oferuje pracownikom z Ukrainy od 14,7 do 16 zł brutto za godzinę, a 15 proc. przedsiębiorców płaci od 17 do 21 zł brutto. Ponadto Ukraińcom oferuje się atrakcyjne benefity, jak świadczenia socjalne (39 proc.) czy mieszkania (30 proc.). Rzadziej spotykane jest zapewnienie transportu do miejsca pracy (18 proc.) czy wyżywienia (14 proc.).

Komisja Europejska tnie prognozy gospodarcze dla Polski

Komisja Europejska obniżyła prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. Mimo tego Polska wciąż będzie należała do państw z najwyższym wzrostem PKB w UE.

 

 

Najpierw Bank Światowy, a teraz Komisja Europejska. Kolejna międzynarodowa instytucja obniża prognozy gospodarcze dla Polski na nadchodzące lata. Dyrekcja …

Autorzy badania przyjrzeli się także stosunkowi polskich przedsiębiorców do przybyszy ze Wschodu. Aż 69 proc. firm wierzy, że Ukraińcy mają pozytywny stosunek do swoich podwładnych, podczas gdy 43 proc. pracodawców z Polski pozytywnie podchodzi do pracowników z Ukrainy – to o 5 proc. więcej niż w poprzedniej edycji BIZ (II poł. 2018 r.). Także współpracownicy lubią Ukraińców – 46 proc. ma pozytywny lub bardzo pozytywny stosunek do kolegów i koleżanek z Ukrainy. Ten sam odsetek ma nastawienie neutralne. Do niechęci przyznaje się zaledwie 7 proc. Polaków. To mniej o 4 proc. w porównaniu z poprzednim badaniem.

W konkluzjach autorzy raportu za najważniejsze wyzwanie dla Polski uważają zmiany w polityce migracyjnej, która pozwoliłaby „pracownikom z Ukrainy nie tylko pracować legalnie dłużej niż pół roku, ale osiedlać się na stałe”.

Kto zostanie prezydentem Polski?

Kto obok Andrzeja Dudy będzie ubiegał się o urząd prezydenta RP? I dlaczego opozycja nie wystawi wspólnego kandydata?

 

 

Największa niewiadoma prekampanii prezydenckiej została rozwiązana. Donald Tusk nie stanie w szranki w rywalizacji o urząd prezydenta. Jednak polityka nie znosi próżni. Decyzja przewodniczącego …

Więcej informacji:

Barometr Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019 r.