Ponad 17 mln euro dla Polski na powroty imigrantów do ich krajów

„Wprowadzając w życie działania przewidziane programem wieloletnim, Polska poprawi warunki powrotu różnych kategorii imigrantów powracających do swoich krajów i wzmocni współpracę z innymi państwami członkowskimi. W konsekwencji przyczyni się do rozwoju zintegrowanego i wyważonego systemu zarządzania powrotami” – przewiduje Jacques Barrot, wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za obszar sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa.

Polska zadeklarowała realizację wszystkich czterech strategicznych celów priorytetowych unijnego Funduszu Powrotu Imigrantów, czyli: opracowanie strategicznego podejścia do zarządzania powrotami; współpracę z pozostałymi państwami członkowskimi w tej dziedzinie; wprowadzanie konkretnych, innowacyjnych krajowych i międzynarodowych narzędzi zarządzania powrotami oraz wspieranie działań na rzecz ustanowienia standardów wspólnotowych i najlepszych praktyk w tej dziedzinie.

W ramach pierwszego programu rocznego dla Polski finansowane będą programy wspomaganych powrotów dobrowolnych;  wspieranie działań dotyczących lotów powrotnych oraz wzmacnianie współpracy między państwami członkowskimi w zakresie zarządzania powrotami.

Całkowity budżet Funduszu na lata 2008-2013 wynosi 676 mln euro. Zdecydowana większość tych pieniędzy – 632,9 mln – zostanie rozdzielone między państwa członkowskie na podstawie liczby obywateli krajów trzecich objętych działaniami dotyczącymi powrotów; pozostałe 43,1 mln euro (7 proc. całkowitej kwoty na każdy rok począwszy od 2009 r.) będzie zarządzane bezpośrednio przez Komisję i zostanie przeznaczone na działania wspólnotowe.

„Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów wprowadza mechanizm solidarności finansowej na rzecz wspierania państw członkowskich w doskonaleniu zarządzania wszelkimi aspektami powrotów imigrantów poprzez wykorzystanie koncepcji zintegrowanego zarządzania powrotami, z naciskiem na powroty dobrowolne, a także mając na celu wspieranie sprawiedliwego i skutecznego wdrożenia wspólnych standardów dotyczących powrotów imigrantów” – wyjaśnia Komisja. Dodaje, że pieniądze z tego źródła mogą być przeznaczane  również na wspólne działania kilku państw członkowskich w tej dziedzinie.

Europejski Fundusz Powrotu Imigrantów jest jednym z czterech głównych instrumentów finansowych programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”. Ma on na celu zapewnienie sprawiedliwego podziału między państwami członkowskimi odpowiedzialności wynikającej z wprowadzenia zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi Unii oraz wdrożenia wspólnej polityki azylowej i imigracyjnej.

Pozostałe trzy fundusze to: Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Fundusz Granic Zewnętrznych oraz Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców. (bea)