Polska, Francja, Niemcy i Włochy chcą zmian w unijnej polityce konkurencji

Komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager, źródło Flickr

Komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager, źródło Flickr

Polska, Francja, Niemcy i Włochy zaapelowały do unijnej komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager o przyjęcie planu działań ws. zasad konkurencji w Unii Europejskiej. Czwórka państw argumentuje, że unijne prawo antymonopolowe potrzebuje zmian.

 

 

Polska, Niemcy, Francja i Włochy domagają się zmian dotyczących m.in. oceny fuzji oraz definicji rynków w Unii Europejskiej. Czwórka państw chciałaby wprowadzenia przejrzystych zasad realizowania fuzji oraz podjęcia natychmiastowych działań np. w branży cyfrowej. Minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która jest jedną z sygnatariuszek pisma, podkreśliła że „Polska aktywnie bierze udział w dyskusjach o reformie polityki konkurencji w UE umożliwiającej bardziej dynamiczny rozwój przemysłu i lepsze sprostanie nowym wyzwaniom”.

Komisja Europejska zawetowała fuzję Alstomu z Siemensem

Komisja Europejska zawetowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa. Jej przedstawiciele stwierdzili, że połączenie gigantów rynku taboru kolejowego narusza unijne przepisy antymonopolowe. Paryż i Berlin protestują.
 

W uzasadnieniu KE stwierdziła, że porozumienie jest „niezgodne” z rynkiem wewnętrznym i że zaszkodziłoby konkurencji na rynkach …

„Nie” dla czempionów

Sygnatariuszami listu do wiceprzewodniczącej Unii Europejskiej Margrethe Vestager, unijnej komisarz ds. konkurencji, są minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, Peter Altmaier, minister gospodarki i energii Niemiec, Bruno Le Maire, minister gospodarki i finansów Francji oraz Stefano Patuanelli, minister rozwoju gospodarczego Włoch.

W przyszłym miesiącu Komisja Europejska ma ogłosić unijną strategię przemysłową, która będzie zawierała m.in. reformę prawa konkurencji. Cztery państwa wzywają unijną komisarz odpowiedzialną za politykę antymonopolową do podjęcia reform, które umożliwią europejskiemu przemysłowi skuteczną rywalizację na światowych rynkach, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencji na rynkach wewnętrznych państw Unii.

Największe kraje Wspólnoty nie są zadowolone z dotychczasowej polityki Brukseli na tym polu. Przed rokiem unijna egzekutywa zablokowała fuzję francuskiego Alstomu i niemieckiego Siemensa. Decyzja ta uniemożliwiła zbudowanie europejskiego „czempiona” sektora kolejowego zdolnego do konkurowania z przedsiębiorstwami z Chin. Vestager argumentowała, że nowo powstała firma zachwiałaby równowagą europejskiego rynku kolejnictwa, a przez to byłaby niekorzystna dla konsumentów.

Najniższy wzrost gospodarczy w strefie euro od 2013 r.

Problemy największych europejskich gospodarek determinują coraz słabsze wyniki gospodarcze Unii Europejskiej i strefy euro. Wzrost PKB w IV kwartale 2019 r. był najniższy od 2013 r.

 

 

Najnowsze dane Eurostatu dotyczące wzrostu gospodarczego w strefie euro i w całej UE nie napawają …

Pęd do konkurencji

Publikację unijnej strategii przemysłowej przewidziano na 10 marca. Nie brakuje obaw, że ostateczna treść dokumentu może odbiegać od wizji największych państw UE gotowych na współpracę i podjęcie rywalizacji gospodarczej z przedsiębiorstwami z USA i Chin. Paryż i Berlin od dawna przekonują, że Europa potrzebuje więcej przedsiębiorstw podobnych do Airbusa, które – jak europejski producent samolotów – rywalizowałyby na światowych rynkach. Jednak dotychczasowe decyzje Komisji odbiegały od wyobrażenia państw członkowskich. Bruksela ściśle trzymała się litery prawa kosztem – jak przekonują Francuzi i Niemcy – europejskiego przemysłu.

Dlatego data publikacji listu nie jest przypadkowa, a do duetu Paryża i Berlina dołączyły dwa kolejne kraje: Polska i Włochy. Czwórka państw przekonuje, że „zmienił się charakter konkurencji na rynku globalnym”, a wybrane podmioty z państw trzecich niejednokrotnie korzystają ze wsparcia organów państwa, co nie sprzyja uczciwej konkurencji. Sygnatariusze apelu przekonują, że wymaga to dokładnej oceny oraz modernizacji wytycznych KE ws. oceny fuzji i definiowania rynków.

Europejski podatek od mięsa. Ceny wzrosłyby dwukrotnie

32 mld euro rocznie miałby przynieść budżetom podatek od mięsa za 10 lat. Wprowadzić go chcą organizacje środowiskowe, by zredukować negatywny wpływ produkcji zwierzęcej na środowisko.

Więcej wzajemnej współpracy

Warszawa, Rzym, Paryż i Berlin chciałaby większej kolegialności w opracowywaniu długoterminowej strategii europejskiego przemysłu. Polityka antymonopolowa na poziomie europejskim znajduje się pod jurysdykcją KE, która zazdrośnie strzeże swej prerogatywy przed jej uszczupleniem na rzecz stolic. Tymczasem w piśmie ministrowie wezwali m.in. do opracowania przez KE jasnych zasad dotyczących realizacji fuzji oraz przygotowania konkretnych wytycznych, które stanowiłyby dla zainteresowanych podmiotów punkt odniesienia.

„Sugerujemy, by zwiększyć rolę Komitetu Doradczego przy kontrolowaniu fuzji przedsiębiorstw, by umożliwić szerszą dyskusję z Państwami Członkowskimi na temat polityki konkurencji”, napisano w liście.

Ponadto sygnatariusze pisma sugerują KE priorytetowe potraktowanie regulacji dotyczących platform cyfrowych. Wielcy gracze cyfrowi, którzy działają poprzez gromadzenie danych i niespotykane efekty sieciowe (…) mają znaczny wpływ na rynek i dysponują nadmierną siłą”. Dlatego Komisja powinna priorytetowo potraktować tę kwestię i przedstawić swoje propozycje do końca drugiego kwartału 2020 r. Komisja powinna dodatkowo otworzyć się na współpracę z fachowcami z danego sektora. Ich obecność mogłaby bowiem – jak przekonują ministrowie – przyczynić się do wypracowania bardziej szczegółowego podejścia do rynków, na które wpływają fuzje przedsiębiorstw.

Irlandia: Google i Tinder na celowniku

Irlandzki komisarz ds. ochrony danych osobowych (DPC) wszczął dochodzenie przeciw dwóm spółkom internetowym – Google i Tinder – w związku z tym jak przetwarzają one dane osobowe swoich użytkowników. Chodzi o sprawdzenie czy nie doszło do złamania dyrektywy RODO.

 

Google to …

 

 

Więcej informacji:

Wspólny list ministrów z Polski, Niemiec, Francji i Włoch do europejskiej komisarz ds. konkurencji