Polska chce mieć siedzibę nowej unijnej agencji ds. cyberbezpieczeństwa

Premier Mateusz Morawiecki, źródło Adam Guz KPRM

Premier Mateusz Morawiecki, źródło Adam Guz KPRM

Premier Mateusz Morawiecki oficjalnie zgłosił Polskę jako kandydata do goszczenia Europejskiego Centrum Kompetencji w Dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w Przemyśle, Technologiach i Badaniach Naukowych (ECCC). Rywalami są Niemcy, Hiszpania, Litwa, Belgia i Rumunia.

 

Mateusz Morawiecki przesłał w tej sprawie list do Komisji Europejskiej we wtorek (17 listopada). EURACTIV.com dotarł do treści listu. „Polska odgrywa bardzo aktywną rolę w kwestii wypracowania międzynarodowych standardów cyberbezpieczeństwa oraz przewodniczy lub współprzewodniczy wielu grupom roboczym w tej dziedzinie” – napisał polski premier.

UE nakłada sankcje za rosyjski cyberatak na niemiecki parlament

Do hakerskiego ataku na Bundestag doszło w maju 2015 r. Cyberwłamywaczom udało się dostać wówczas do wewnętrznej sieci informatycznej federalnego niemieckiego parlamentu i przejąć nad nią kontrolę. Wykradziono wówczas maile wielu posłów do niemieckiego parlamentu.

 

Unijne sankcje zostały nałożone na dwóch …

Polskim kandydatem – Warszawa

Polska zaproponowała na siedzibę ECCC Warszawę. „To miasto jest europejskim węzłem komunikacyjnym i można do niego łatwo dotrzeć przez dwa międzynarodowe lotniska, które oferują 120 regularnych połączeń do 65 krajów” – przekonuje w swoim liście do unijnych przywódców Morawiecki, dodając, że nasz kraj szczyci się też „doskonałą infrastrukturą edukacyjną, dobrą opieką zdrowotną i dobrymi możliwościami zatrudnienia”.

To ważne kwestie, bowiem zasadą jest, że każda unijna agencja, bez względu na to, gdzie ma swoją siedzibę, zatrudnia obywateli wszystkich państw członkowskich UE (choć zwykle najwięcej jest obywateli państwa-gospodarza). Atrakcyjna baza edukacyjna czy możliwość znalezienia zatrudnienia przez współmałżonków zagranicznych pracowników danej agencji grają więc istotną rolę.

Procedura wyboru siedziby ECCC została uruchomiona 28 października, a wnioski państw członkowskich zostaną ocenione przez Komisję Europejską do 2 grudnia i mają zostać przedstawione wraz z tą opinią ambasadorom państw członkowskich przy instytucjach europejskich najpóźniej 9 grudnia. To oni dokonają ostatecznego wyboru.

Decyzja ta będzie jednak wymagała jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich. Pozostałe kandydatury przedstawiły Belgia (Bruksela), Niemcy (Monachium), Litwa (Wilno), Luksemburg (miasto Luksemburg), Rumunia (Bukareszt) i Hiszpania (León).

Sztuczna inteligencja: Polska nie zgadza się na gender w unijnym prawie

Polska zablokowała unijny dokument regulujący kwestię sztucznej inteligencji?

Czym ma się zajmować ECCC?

Zaproponowana przez KE we wrześniu 2018 r. kolejna unijna agencja miałaby być częścią nowego ekosystemu unijnego cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo – obok ECCC – powstać ma sieć krajowych ośrodków koordynacji oraz środowiska posiadające kompetencje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

Wśród planowanych zadań Europejskiego Centrum Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa w Przemyśle, Technologiach i Badaniach Naukowych są m.in. wzmacnianie badań naukowych i rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w UE, poprawa zrozumienia kwestii cyberbezpieczeństwa i ograniczanie niedoborów kwalifikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, zacieśnienie współpracy między kręgami cywilnymi i obronnymi w odniesieniu do technologii i aplikacji podwójnego zastosowania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa czy zwiększanie synergii między wymiarem cywilnym i wymiarem obronnym cyberbezpieczeństwa w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Obronnego.

Chodzi więc o wzmocnienie kwestii cyberbezpieczeństwa w połączeniu z bezpieczeństwem konwencjonalnym oraz nowymi technologiami, w tym obronnymi. Pieniądze na działanie ECCC miałyby zaś pochodzić z programu Cyfrowa Europa, który ma być elementem nowych Wieloletnich Ram Finansowych UW na lata 2021-2027 oraz z poświęconego innowacjom, badaniom oraz rozwojowi programu Horyzont Europa, który jest de facto przedłużeniem wcześniejszego programu Horyzont 2020.

Kwestia przyznania kompetencji nowej unijnej agencji budzi jednak w UE pewne kontrowersje. Istnieje już bowiem od 2004 r. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA). Ta mająca siedzibę Heraklionie w Grecji ma za zadanie zapewnianie bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w UE. Funkcjonuje jednak głównie jako centrum doradcze i skupia się na sprawach bieżących oraz przede wszystkim na kwestiach cywilnych.