Piebalgs chce ogólnounijnego urzędu regulacji energetyki

W rozmowie opublikowanej w niedzielę przez hiszpański dziennik „ABC“ Pielbags stwierdził, że z obecnego kryzysu finansowego powinniśmy wyciągnąć naukę na przyszłość, iż wzrost konkurencji w branży energetycznej jest konieczny. Komisarz podkreślił, że ponieważ w Europie istnieją głównie gigantyczne koncerny energetyczne, rządy nie mają innego wyjścia i są zmuszone do ingerencji i pomocy w wyjściu z kryzysowej sytuacji, gdy tylko koncerny popadną w tarapaty.

Komisarz zamierza zaproponować nowe rozwiązania prawne mające zarówno zwiększyć niezależność krajowych urzędów regulacji energetyki i ich możliwości, jak i stworzyć nową Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. Ma ona być wyposażona w takie same uprawnienia jak jej krajowe odpowiedniki.

Propozycje Pielbagsa wydają się sięgać dalej niż poprzednia propozycja Komisji Europejskiej, podczas gdy deputowani z Komisji ds. Przemysłu Parlamentu Europejskiego w głosowaniu 28 maja 2008 poparli żądania stworzenia silnej europejskiej Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki.

Za utworzeniem europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki opowiada sie szczególnie Francja. Szef ‚Commission de régulation de l’énergie‘ – francuskiego urzędu regulacji energetyki,  Philippe de Ladoucette stwierdził, że stworzenie takiej agencji jest w pełni uzasadnione, ponieważ Komisja Europejska nie może być jednocześnie stroną w sporze jak i sędzią. (tmw)


Polski  Urząd Regulacji Energetyki (URE) powstał w grudniu 1997 roku jako pomoc w realizacji zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE jest centralnym organem administracji rządowej. Podstawowym jego zadaniem jest równoważenie interesów odbiorców paliw i energii oraz przedsiębiorstw energetycznych. Ma on do dyspozycji takie narzędzia regulacyjne jak koncesje, taryfy oraz innych kompetencje nadane ustawą Prawo energetyczne.