Parlament Europejski wzywa do wprowadzenia globalnego zakazu testowania kosmetyków na zwierzętach

źródło: https://speakingofresearch.com/2016/01/05/can-animal-research-be-applied-to-humans/

Parlament Europejski w czwartek (3 maja) wezwał do rozpoczęcia kampanii wysokiego szczebla mającej na celu wprowadzenie ogólnoświatowego zakazu testów na zwierzętach w branży kosmetycznej.

 

Opierając się na europejskim doświadczeniu zakazu testów na zwierzętach, obowiązującym od 2013 r., europejscy parlamentarzyści wezwali przywódców UE do „wykorzystania swoich sieci dyplomatycznych w celu zbudowania koalicji i rozpoczęcia prac nad międzynarodową konwencją w ramach ONZ” całkowicie zakazującą testowania kosmetyków na zwierzętach do  roku 2023.

Miriam Dalli, maltańska europosłanka, która jest autorką rezolucji Parlamentu, powiedziała, że sektor kosmetyczny w Europie prosperował mimo wprowadzenia zakazu. Jej zdaniem miał on wręcz pozytywny wpływ na przemysł ze względu na stymulowanie innowacji. „Humanitarne alternatywy dla testów na zwierzętach mogą obejmować proste organizmy, takie jak bakterie lub tkanki i komórki ludzkie, a także wyrafinowane modele komputerowe. Nie ma zatem sensu sprawiać zwierzętom nieuzasadnionego bólu” – powiedziała Dalli.

Volkswagen zawiesza menedżera w związku z aferą wokół testów szkodliwości spalin na zwierzętach

Koncern motoryzacyjny reaguje w ten sposób na ujawnienie przez „New York Times” informacji na temat testów jakie przeprowadzono w USA na zlecenie niemieckich firm. W badaniach tych wykorzystano małpy, na których testowano reakcje na spaliny. Sprawa wyszła na jaw na …

Testy na zwierzętach nadal są dozwolone w branży farmaceutycznej 

Rezolucja parlamentarna została poparta głosami 620 posłów (14 było przeciw, 18 wstrzymało się). Nie jest jednak wiążąca, co oznacza, że nie zobowiązuje ona UE do działania – nakreśla jednak kierunek, w którym europosłowie chcieliby podążać. „Przywództwo, które posłowie udowodnili, przyjmując tę rezolucję, zasługuje na duże uznanie” – powiedziała Michelle Thew, dyrektor generalny Cruelty Free International, organizacji pozarządowej zajmującej się prawami zwierząt. „Teraz nadszedł czas, aby wspólnie pracować nad globalnym zakończeniem testów na zwierzętach i wyeliminować cierpienie zwierząt na całym świecie” –  powiedziała w oświadczeniu.

Komisja Europejska inauguruje centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności

Informacja prasowa Komisji Europejskiej

W odpowiedzi na obawy konsumentów co do jakości żywności i nadużyć dotyczących żywności Komisja Europejska dokona jutro inauguracji centrum wiedzy na temat fałszowania i jakości żywności – prowadzonego przez Wspólne Centrum Badawcze.

Centrum wiedzy – sieć składająca się …

Badania na zwierzętach w branży kosmetycznej są zakazane w UE od marca 2009 r. Termin ten został jednak przedłużony do marca 2013 r. w przypadku najbardziej złożonych testów, takich jak toksyczność ogólnoustrojowa po podaniu wielokrotnym, działanie uczulające na skórę, rakotwórczość, toksyczność reprodukcyjna i toksykokinetyka. Testy na zwierzętach są nadal dozwolone w Europie dla produktów leczniczych i farmaceutycznych, a także niektórych chemikaliów i żywności. Parlamentarzyści zauważyli w oświadczeniu, że „większość składników” w produktach kosmetycznych „może być przetestowana na zwierzętach na podstawie różnych przepisów”.

Jednak 80 proc. krajów na całym świecie nadal zezwala na testowanie produktów kosmetycznych na zwierzętach, podkreślili eurodeputowani, wzywając do wprowadzenia globalnego zakazu. „Szacujemy, że ponad pół miliona zwierząt – od królików po myszy, szczury, świnki morskie i chomiki – jest nadal używanych corocznie w okrutnych i niepotrzebnych testach kosmetyków na całym świecie” – powiedziała Thew.  „Po pięciu latach pełnych zakazów w UE naszedł czas, aby pójść o krok dalej”.